Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-pewne--analiza-finansowa-w-excelu-warsztaty-praktyczne-53799-id512

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia: poznanie praktycznych narzędzi informatycznych w oparciu o arkusz kalkulacyjny, stosowanych w zakresie analiz ekonomicznych i finansowych, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, planowania, budżetowania kapitałowego, raportowania oraz realizacji innych zadań stawianych przed obszarem finansów

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa: dyrektorzy finansowi, pracownicy działów finansowych i finansowo-księgowych, controllerzy, kadra kierownicza

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do szkolenia

· Rola, znaczenie i zakres zarządzania finansami w przedsiębiorstwie

· Wprowadzenie do obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel

· Funkcjonalność arkusza kalkulacyjnego stosowana w obszarze finansów

· Przegląd zagadnień poruszanych na szkoleniu2. Analiza finansowa w arkuszu kalkulacyjnym

· Rola i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

· Dane źródłowe wykorzystane w analizie finansowej

· Sprawne wprowadzanie i import danych finansowych do arkusza z różnych źródeł

· Konsolidacja danych finansowych pochodzących z różnych źródeł

· Skuteczne sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie danych finansowych

· Tworzenie wydajnych formuł obliczeniowych na potrzeby analizy wskaźnikowej (w tym formuły tablicowe ułatwiające prowadzenie złożonych obliczeń)

· Wielokryterialna analiza danych finansowych z wykorzystaniem tabel przestawnych na potrzeby raportowania

· Budowa interaktywnego arkusza monitorowania wskaźników finansowych rentowności i sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym pogłębiona analiza struktury rentowności wg modelu Du Ponta

· Tworzenie interaktywnych narzędzi prezentacji wyników analizy finansowej

· Tworzenie własnych funkcji finansowych przy pomocy VBA (prosty sposób rozbudowy biblioteki funkcji arkuszowych)

· Automatyzacja procesu tworzenia sprawozdań i raportów zarządczych na podstawie danych z bazy finansowo-księgowej przedsiębiorstwa3. Wykorzystanie narzędzi arkusza kalkulacyjnego w podejmowaniu decyzji finansowych

· Tworzenie arkuszy planowania i kontroli przepływów pieniężnych pod kątem analizy płynności finansowej i zarządzania kapitałem obrotowym

· Krótkoterminowe rachunki decyzyjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego - analiza progu rentowności jedno i wielo asortymentowego połączone z narzędziami analizy wrażliwości i symulacji.

· Analiza opłacalności długoterminowych decyzji gospodarczych z wykorzystaniem funkcji i narzędzi arkuszowych (metody PP, DPP, NPV, IRR, inne)

· Zastosowanie narzędzi szukaj wyniku i solver w optymalizacji decyzji inwestycyjnych

· Wariantowe planowanie i analiza wrażliwości projektu inwestycyjnego z zastosowaniem narzędzia scenariuszy

Szacowanie wartości podmiotu gospodarczego metodą zdyskontowanych strumieniu pieniężnych

Informacje o prelegentach:

Specjalista mechaniki stosowanej i metod numerycznych w projektowaniu. Posiada kwalifikacje księgowego, analityka i informatyka.
Zna języki programowania: Visual Basic for Application, Visual Basic Net, Clipper, Fortran, PL/I. Autor jednego z pierwszych programów księgowych na mikrokomputery, wyposażonego w generator raportów finansowych „Finka 2000”. Współpracował przy projekcie systemu analiz finansowych AFIN, w którym to systemie są zrealizowane niektóre jego pomysły, jako istotne części systemu.
Realizator wdrożeń Business Intelligence, z zastosowaniem standardowych narzędzi analizy (Excel, Access), oprogramowania specjalizowanego i dodatkowego, na platformie serwerowej (Oracle, MS SQL) z użyciem platformy portalowej SharePoint.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1860 pln netto

Cena zawiera:

– zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.

Dostępne zniżki:

  • 15 pln

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie karty zgłoszenia

Wydarzenie: szkolenie pewne : ANALIZA FINANSOWA W EXCELU - WARSZTATY PRAKTYCZNE