Szkolenie "PODRÓŻE SŁUŻBOWE PO ZMIANACH" w Łodzi

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ww. zmianami w zakresie rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych, które weszły w życie z dniem 1 marca 2013 r., jak również porównanie stanu prawnego obowiązującego do dnia 28 lutego 2013 r. z regulacjami nowego Rozporządzenia. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, jak również rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych przez organy podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone szkolenie ma również na celu usystematyzowanie wiedzy na temat zasad krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób współpracujących z przedsiębiorstwem oraz rozstrzygnięcie wątpliwości uczestników szkolenia w zakresie zastosowania przepisów. W tym zakresie, w trakcie całego szkolenia mogą być zadawane pytania na które zostaną prowadzący będą udzielać odpowiedzi. Podczas szkolenia, omówione zostaną nie tylko zasady odbywania podróży służbowych ale również ich skutki w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, a także konsekwencje wykorzystywania przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych oraz służbowych na potrzeby prywatne.
Kto powinien wziąć udział?
osób, które chcą poznać zasady rozliczania tzw. delegacji czyli kosztów podróży służbowych - krajowych i zagranicznych. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów uzupełnianych wykładem co umożliwia nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozliczania podróży służbowych i przygotowywania niezbędnej w tym zakresie dokumentacji.

Program szkolenia

1. Pojęcie podróży służbowej
· Źródła prawa
· Definicja „podróż służbowa”
· Miejsce wykonywania pracy
· Kto może zostać oddelegowany w podróż
· Jazdy lokalne a podróże służbowe
· Dni wolne od pracy a prawo do diety
· Podróże osób niebędących pracownikami
· Polecenie wyjazdu i rozliczenie podróży
· Różnice między pracownikami ze sfery budżetowej a pozostałymi pracownikami
· Umowy zawierane z pracownikami-podróże służbowe, jazdy lokalne, używanie samochodu firmowego

2. Należności przysługujące w delegacji od 01.03.2013
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01. 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
· Wysokość i zasady udzielania diet po zmianach od 01.03.2013
· Dieta z zwrot kosztów za wyżywienie
· Wysokość diet a czas pracy
· Rozliczenie kosztów przejazdu
· Rozliczenie udzielonej zaliczki
· Rozliczanie kosztów noclegu ( faktury, rachunki, ryczałt)
· Różnice kursowe i przeliczanie walut obcych
· Ryczałt i kilo metrówka w jazdach lokalnych i podróżach służbowych

3. Używanie samochodów do celów prywatnych
· Określenie środka transportu
· Nieodpłatne świadczenie a używanie samochodu do celów prywatnych
· Określenie przychodu w przypadku używania samochodów do celów prywatnych
· Używanie samochodu prywatnego a podatek VAT

4. Podróże zagraniczne
· Czas pobytu pracownika poza granicami kraju
· Łączenie podróży zagranicznej z odbyciem podróży krajowej (liczenie czasu)

· Dieta

· Prawo do otrzymania diety

· Śniadanie w cenie noclegu a wysokość diety

· Sytuacje w których dieta nie przysługuje

· Możliwość obniżenia diety zagranicznej do wysokości diety krajowej

· Należność pieniężna na wyżywienie a wysokość diety

· Koszty przejazdów i dojazdów

· Zwrot kosztów przejazdu uzależniony od środka transportu

· Zwrot kosztów przejazdu samochodem niebędącym własnością pracodawcy

· Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu

· Kiedy nie przysługuje ryczałt na dojazdy

· Koszty noclegu

5. Dokumentowanie wydatków z tytułu podróży służbowej

· Krajowa podróż służbowa
· Zagraniczna podróż służbowa

6. Czas pracy a podróże służbowe
· Pojęcie czasu pracy
· Zaliczenie podróży służbowej do czasu pracy

· Przypadki, kiedy podróż służbowa nie jest zaliczana do czasu pracy

· Zapewnienie odpoczynku po podróży służbowej

· Nadgodziny powstałe w trakcie podróży służbowych (rozliczanie, ustalanie wynagrodzenia)

· Orzecznictwo SN dotyczące rozliczania czasu pracy w podróży służbowej

· Należności za czas podróży służbowej a koszty uzyskania przychodu

· Wyjazdy służbowe osób nie będących pracownikami (umowy cywilnoprawne)

· Kwestie umowne dotyczące zwrotu należności w związku z odbywaniem podróży służbowych

· Na podstawie jakich przepisów dokonywane jest rozliczenie należności dla osób niebędących pracownikami

· W jakich wysokościach dokonuje się zwrotu należności w związku

· Odbywaniem podróży służbowych


7. Podróże służbowe- różne ujęcia
· Koszty wyżywienia przekraczające limit diet (wyjaśnienia organów podatkowych)
· Używanie wynajętego samochodu za granicą (wyjaśnienia organów podatkowych)

· Wydatki za przejazd taksówką (wyjaśnienia organów podatkowych)

· Powroty do miejsca zamieszkania a prawo do ryczałtu

· Ubezpieczenie pracownika na czas odbywania podróży służbowej (wyjaśnienia organów podatkowych)

· Należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej w celu uczestniczenia w szkoleniu

· Zwrot kosztów naprawy samochodu nie będącego własnością pracodawcy

· Zaliczka pieniężna udzielana pracownikowi

· Zwrot pracownikowi prowizji za wypłaty z bankomatu w trakcie zagranicznej podróży służbowej

· Dokonywanie zapłaty kartą firmową

· Faktury zagraniczne wystawione w walutach obcych a zasady rozliczenia wg. ustawy o VAT, CIT, PIT, ustawy o rachunkowości

8. Rekapitulacja

Czas trwania

Liczba godzin zajęć: 8

Prelegenci

Rafał Andrzejewski - prawnik, doświadczony wykładowca i trener. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych. Prowadził warsztaty dla wielu firm o różnych profilach, dotychczas przeszkolił ponad 600 osób.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Łódź

90-467 Łódź

Kościuszki 46/7a

woj. łódzkie

Rejestracja

Cena 1
-
450
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!