Szkolenie: Szkolenie "PODRÓŻE SŁUŻBOWE PO ZMIANACH" w Łodzi

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-podroze-sluzbowe-po-zmianach-w-lodzi-56650-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ww. zmianami w zakresie rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych, które weszły w życie z dniem 1 marca 2013 r., jak również porównanie stanu prawnego obowiązującego do dnia 28 lutego 2013 r. z regulacjami nowego Rozporządzenia. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, jak również rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych przez organy podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone szkolenie ma również na celu usystematyzowanie wiedzy na temat zasad krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób współpracujących z przedsiębiorstwem oraz rozstrzygnięcie wątpliwości uczestników szkolenia w zakresie zastosowania przepisów. W tym zakresie, w trakcie całego szkolenia mogą być zadawane pytania na które zostaną prowadzący będą udzielać odpowiedzi. Podczas szkolenia, omówione zostaną nie tylko zasady odbywania podróży służbowych ale również ich skutki w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, a także konsekwencje wykorzystywania przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych oraz służbowych na potrzeby prywatne.

Szkolenie skierowane jest do:

osób, które chcą poznać zasady rozliczania tzw. delegacji czyli kosztów podróży służbowych - krajowych i zagranicznych. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów uzupełnianych wykładem co umożliwia nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozliczania podróży służbowych i przygotowywania niezbędnej w tym zakresie dokumentacji.

Program szkolenia:

1. Pojęcie podróży służbowej
· Źródła prawa
· Definicja „podróż służbowa”
· Miejsce wykonywania pracy
· Kto może zostać oddelegowany w podróż
· Jazdy lokalne a podróże służbowe
· Dni wolne od pracy a prawo do diety
· Podróże osób niebędących pracownikami
· Polecenie wyjazdu i rozliczenie podróży
· Różnice między pracownikami ze sfery budżetowej a pozostałymi pracownikami
· Umowy zawierane z pracownikami-podróże służbowe, jazdy lokalne, używanie samochodu firmowego

2. Należności przysługujące w delegacji od 01.03.2013
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01. 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
· Wysokość i zasady udzielania diet po zmianach od 01.03.2013
· Dieta z zwrot kosztów za wyżywienie
· Wysokość diet a czas pracy
· Rozliczenie kosztów przejazdu
· Rozliczenie udzielonej zaliczki
· Rozliczanie kosztów noclegu ( faktury, rachunki, ryczałt)
· Różnice kursowe i przeliczanie walut obcych
· Ryczałt i kilo metrówka w jazdach lokalnych i podróżach służbowych

3. Używanie samochodów do celów prywatnych
· Określenie środka transportu
· Nieodpłatne świadczenie a używanie samochodu do celów prywatnych
· Określenie przychodu w przypadku używania samochodów do celów prywatnych
· Używanie samochodu prywatnego a podatek VAT

4. Podróże zagraniczne
· Czas pobytu pracownika poza granicami kraju
· Łączenie podróży zagranicznej z odbyciem podróży krajowej (liczenie czasu)

· Dieta

· Prawo do otrzymania diety

· Śniadanie w cenie noclegu a wysokość diety

· Sytuacje w których dieta nie przysługuje

· Możliwość obniżenia diety zagranicznej do wysokości diety krajowej

· Należność pieniężna na wyżywienie a wysokość diety

· Koszty przejazdów i dojazdów

· Zwrot kosztów przejazdu uzależniony od środka transportu

· Zwrot kosztów przejazdu samochodem niebędącym własnością pracodawcy

· Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu

· Kiedy nie przysługuje ryczałt na dojazdy

· Koszty noclegu

5. Dokumentowanie wydatków z tytułu podróży służbowej

· Krajowa podróż służbowa
· Zagraniczna podróż służbowa

6. Czas pracy a podróże służbowe
· Pojęcie czasu pracy
· Zaliczenie podróży służbowej do czasu pracy

· Przypadki, kiedy podróż służbowa nie jest zaliczana do czasu pracy

· Zapewnienie odpoczynku po podróży służbowej

· Nadgodziny powstałe w trakcie podróży służbowych (rozliczanie, ustalanie wynagrodzenia)

· Orzecznictwo SN dotyczące rozliczania czasu pracy w podróży służbowej

· Należności za czas podróży służbowej a koszty uzyskania przychodu

· Wyjazdy służbowe osób nie będących pracownikami (umowy cywilnoprawne)

· Kwestie umowne dotyczące zwrotu należności w związku z odbywaniem podróży służbowych

· Na podstawie jakich przepisów dokonywane jest rozliczenie należności dla osób niebędących pracownikami

· W jakich wysokościach dokonuje się zwrotu należności w związku

· Odbywaniem podróży służbowych


7. Podróże służbowe- różne ujęcia
· Koszty wyżywienia przekraczające limit diet (wyjaśnienia organów podatkowych)
· Używanie wynajętego samochodu za granicą (wyjaśnienia organów podatkowych)

· Wydatki za przejazd taksówką (wyjaśnienia organów podatkowych)

· Powroty do miejsca zamieszkania a prawo do ryczałtu

· Ubezpieczenie pracownika na czas odbywania podróży służbowej (wyjaśnienia organów podatkowych)

· Należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej w celu uczestniczenia w szkoleniu

· Zwrot kosztów naprawy samochodu nie będącego własnością pracodawcy

· Zaliczka pieniężna udzielana pracownikowi

· Zwrot pracownikowi prowizji za wypłaty z bankomatu w trakcie zagranicznej podróży służbowej

· Dokonywanie zapłaty kartą firmową

· Faktury zagraniczne wystawione w walutach obcych a zasady rozliczenia wg. ustawy o VAT, CIT, PIT, ustawy o rachunkowości

8. Rekapitulacja

Informacje o prelegentach:

Rafał Andrzejewski - prawnik, doświadczony wykładowca i trener. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych. Prowadził warsztaty dla wielu firm o różnych profilach, dotychczas przeszkolił ponad 600 osób.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 450.00 zł netto (553.50 zł brutto) - -

Cena zawiera:

szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: Szkolenie "PODRÓŻE SŁUŻBOWE PO ZMIANACH" w Łodzi