Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/assessment-i-development-center-74408-id44

Informacje o warsztacie

HIGH5 Training Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Korzyści ze szkolenia

Trening opiera się na międzynarodowej metodologii projektowania i przeprowadzania ośrodków oceny „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations" International Taskforce on Assessment Center Guidelines zgodnie z aktualną edycją na rok 2015.

Zdobędziesz wiedzę i udoskonalisz umiejętności z zakresu:

- całościowej metodologii Assessment Centre/Development Centre,

- przygotowania i przeprowadzenia sesji Assessment Centre,

- rozwoju kompetencji assessorskich,

- analizy i oceny sesji Assessment Centre/Development Centre,

- raportowania sesji Assessment Centre/Development Centre.

Uczestnicy będą mieli możliwość poprowadzenia fragmentu rzeczywistej sesji Assessment Centre.

Warsztat skierowane jest do:

 • Specjaliści ds. HR,
 • HR Biznes Partnerzy,
 • Liderzy działów HR,
 • Rekruterzy.
 • Osoby decyzyjne w zamawianiu usług zewnętrznych w zakresie AC/DC.

Program warsztatu:

 1. Moduł: Realizacja wysokiej jakości ośrodka oceny jest uzależniona od prawidłowego stosowania reguł rządzących analizą i oceną zachowań uczestników. Jest to możliwe dzięki zrozumieniu przyjętej przez świat HR metodologii i kierowaniu się prostymi wytycznymi.
  • Wprowadzenie do metodologii tworzenia i przeprowadzania AC/DC;
  • Porównanie i zastosowania AC, DC oraz ośrodków oceny z elementami rozwojowymi;
  • Elementy niezbędne do realizacji projektu AC;
  • Dla jakich stanowisk warto realizować projekty AC/DC i czy to się opłaca?
 2. Moduł: O sukcesie ośrodka oceny i rozwoju, w równym stopniu, co poziom merytoryczny, decydują jego szczegółowe zaplanowanie i organizacja oraz polityka informacyjna.
  • Przygotowanie informacyjne otoczenia organizacyjnego i uczestników projektu;• Wybór kandydatów - jak optymalnie przeprowadzić wstępną selekcję?
  •  Dobór asesorów do zespołu - najważniejsze wytyczne;
  • Jak przygotować dodatkowe osoby zaangażowane w AC/DC(obserwatorzy, przełożeni, aktorzy)?
  • Określenie lokalizacji i czasu trwania ośrodka;
  • Harmonogram i organizacja techniczna sesji
 3. Moduł:Niezbędnym etapem przygotowywania AC i DC jest dokładna diagnoza pracy na badanym stanowisku oraz opisanie językiem zachowań tych kompetencji, które umożliwiają satysfakcjonujące wykonywanie obowiązków. W tym module pokażemy, w jaki sposób stworzyć profil kompetencyjny pod kątem AC/DC oraz przygotować narzędzia umożliwiające ich obserwację oraz ocenę.
  • Wykorzystanie opisu stanowiska w budowaniu AC/DC;
  • Praktyczne tworzenie profilu kompetencyjnego wraz z opisami zachowań na potrzeby AC i DC.
  • Opracowanie arkuszy obserwacyjnych - użyteczne wskazówki dla asesorów;
  • Zbieranie i podsumowywanie obserwacji w arkuszach;
  • Praktyczne tworzenie skal ocen: obliczanie wyników oraz scalanie danych.
 4. Moduł: W jaki sposób zaprojektować zadania, które badają określone kompetencje? Skąd czerpać informacje do zadań? W jaki sposób uprościć prace nad projektowaniem zadań? W module drugim odpowiemy na te pytania oraz przygotujemy autorskie zadania gotowe do wykorzystania w ramach AC w organizacji.
  • Dobór rodzaju symulacji do badanych kompetencji;
  • Tworzenie macierzy zadań i kompetencji;
  • Przykłady zadań dla każdego typu kompetencji;
  • Metody samodzielnego konstruowania symulacji;
  • Trening umiejętności. 
 5. Moduł: Przeprowadzanie AC/DC wymaga od asesorów szczególnych umiejętności obserwacji zachowań i oceny kompetencji. Jak zadbać o to, by ocena była prawidłowa? Co zrobić w trudnych sytuacjach? Jak być asesorem prowadzącym? W jaki sposób wyciągać wnioski o kompetencjach uczestników sesji? Sesja ta poświęcona jest nauce konkretnych zachowań asesora podczas i po sesji oceny oraz rozwoju.
  • Rzetelność i obiektywizm badania;
  • Wprowadzanie uczestników do ćwiczeń - trening umiejętności;
  • Zasady zachowania asesora w trakcie sesji AC/DC;
  • Metody psychologicznej obserwacji i analizy zachowań - symulacje sesji AC.
 6. Moduł: Zagadnienia dodatkowe.
  • Opracowanie raportów końcowych i rozwojowych dla organizacji i dla uczestników;
  • Zasady udzielania feedbacku dla uczestników oraz przeprowadzania rozmów rozwojowych po AC;
  • Planowanie rozwoju uczestników po zakończeniu projektu AC.
  • Błędy i zagrożenia AC/DC.
  • Podsumowanie szkolenia.
 7. Podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

Trener HIGH5 Training Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2690 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

3 dni szkolenia (24 godziny ), skrypt szkoleniowy, materiały dodatkowe, certyfikat, monitorowanie zadań wdrożeniowych, 60 dniowy e-mentoring, lunch (restauracja), serwis kawowy premium

Dostępne zniżki:

 • 20% przy zgłoszeniu dwóch uczestników
 • 25% przy zgłoszeniu trzech uczestników

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Assessment i Development Center