Szkolenia, kursy i konferencje dla farmacji, biotechnologii i kosmetyków!

 • Znajdź wydarzenia dla farmacji, biotechnologii i branży kosmetyków
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
 • Znajdź wydarzenia dla farmacji, biotechnologii i branży kosmetyków
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
farmacja, biotechnologia, kosmetyki
Przewiń stronę

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetyki: 35

Artykuł

Farmacja, biotechnologia, kosmetyki

Branża farmaceutyczna, biotechnologiczna i kosmetyczna wyróżniają się stałym rozwojem i otwarciem na innowacje. To sektor, w którym niezwykle istotna jest wiedza oraz ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań. Ocenia się również, że branże te utrzymają swoją tendencję wzrostową mimo wielu wyzwań i zmieniającego się świata. Dowiedz się więcej na temat ich charakterystyki, znaczenia oraz przyszłości.

Branża farmaceutyczna

Farmaceutyka to dział gospodarki zajmujący się lekami. Odpowiada on zarówno za badania nad nowymi lekami, jak i ich produkcję przemysłową czy dystrybucję. Jest to branża zdominowana przez duże koncerny o międzynarodowym zakresie działania i olbrzymich obrotach. Farmacja to z kolei nauka o lekach, która zajmuje się badaniem ich wpływu na organizm oraz stosowaniem farmakoterapii. Zajmuje się jednak nie tylko lekami syntetycznymi opracowywanymi i wytwarzanymi przez wspomniane koncerny, ale również lekami biologicznymi czy naturalnymi, a także składnikami kosmetyków oraz żywności.

Branża biotechnologiczna

Biotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki zajmującą się wykorzystaniem wiedzy biologicznej w przemyśle. Jej metody stosowane są od tysięcy lat, wszędzie tam, gdzie w procesach technologicznych wykorzystuje się organizmy żywe lub ich składniki (np. bakterie, drożdże itd.). Dziś kojarzy się jednak tę branżę przede wszystkim z pracami dotyczącymi modyfikacji genetycznych organizmów – np. w produkcji lekarstw. Dlatego ma ona ścisłe powiązania z farmakologią. Osiągnięcia biotechnologiczne wykorzystuje się również m.in. w:
 • produkcji kosmetyków, biofarmaceutyków,
 • ochronie zdrowia,
 • doskonaleniu produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • ochronie środowiska.

Branża kosmetyczna

Początki branży kosmetycznej również sięgają setek lat wstecz. Dziś jest to ogromny, generujący miliardy dolarów zysków przemysł o ogromnym znaczeniu dla światowej gospodarki i biznesu. Kosmetyka to sztuka upiększania i pielęgnacji ciała.

Do branży kosmetycznej można zaliczyć wiele dziedzin, w tym:
 • produkcję kosmetyków (począwszy od czyszczących poprzez zapachowe, pielęgnujące i ochronne, aż po tzw. kosmetyki kolorowe),
 • działalność badawczo-rozwojową nakierowaną na opracowywanie nowych produktów kosmetycznych,
 • produkcję opakowań kosmetycznych.
Można do niej zaliczyć również działalność usługową związaną z przeprowadzaniem zabiegów upiększających.

Przyszłość branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, kosmetycznej

Sektor farmaceutyczny, biotechnologiczny i kosmetyczny rozwija się na całym świecie – również w Polsce – bardzo szybko. Są to branże, w których niesamowicie docenia się znaczenie innowacji. Produkty oraz technologie wykorzystywane przy ich wytwarzaniu są stale udoskonalane pod względem formuł czy zastosowanych składników. Szczególnie biotechnologia zalicza bardzo dynamiczny rozwój, obecnie wpływając na wiele dziedzin codziennego życia.

W najbliższym czasie może ona mieć jeszcze większe znaczenie ze względu na zapotrzebowanie medycyny na nowe technologie gromadzące informacje o pacjencie i umożliwiające jego skuteczniejszą diagnostykę oraz leczenie. Na znaczeniu na pewno będą też zyskiwać terapie medycyny regeneracyjnej związane z inżynierią tkankową.

Polska wyróżnia się olbrzymim potencjałem dla rozwoju branży biotechnologicznej, a także farmaceutycznej i kosmetycznej. Dzieje się tak dlatego, że:
 • dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą,
 • oferuje inwestorom zagranicznym atrakcyjne warunki w zakresie kosztów i wydajności pracy,
 • zachęca polityką rządu sprzyjającą wspieraniu inwestycji w nowe technologie,
 • dysponuje rozległym zapleczem badawczym,
 • wciąż rozwija się w zakresie badań i rozwoju, co odzwierciedlają wzrastające wydatki biznesowe i publiczne w tym sektorze,
 • wykazuje się szybkim rozwojem również w dziedzinach pokrewnych.

Praca w sektorze biotechnologicznym, kosmetycznym i farmaceutycznym – szkolenia, kursy, konferencje

Rozwój sektora powoduje również rosnące zapotrzebowanie na specjalistów. Na szczęście Polska nie może narzekać na brak absolwentów kierunków związanych z biotechnologią i pokrewnymi dziedzinami. Ważne jest jednak stałe poszerzanie swoich kompetencji i wiedzy. Kluczowe dla pracowników tego sektora są m.in. regulacje prawne dotyczące produktów kosmetycznych, substancji chemicznych, procesów biotechnologicznych, produkcji żywności, leków itd. Istotna może być również znajomość Globalnie Ujednoliconego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania (GHS), a także GHP (z ang. Good Hygienic Practice) i GMP (z ang. Good Manufacturing Practice), czyli Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej – systemów mających na celu utrzymanie odpowiedniej kontroli higieny środowiska pracy i procesów technologicznych w firmach z branży żywnościowej.

Szkolenia, kursy, konferencje dla farmacji, biotechnologii i przemysłu kosmetycznego:

Wiele ze szkoleń, kursow i konferencji dla farmacji, biotech i kosmetyków organizowanych jest w największych miastach w Polsce, ale coraz więcej szkoleń i kursów pozwala na udział zdalny.
Farmacja, biotechnologia, kosmetyki