Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/akademia-menedzera-75258-id18686

Informacje o kursie

 • Akademia Menedżera


  ID kursu: 75258
  Typ: Kursy
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- budować autorytet przywódcy,

- rozwijać własne kompetencje,

- dbać o rozwój swoich podwładnych,

- zarządzać zespołem,

- wyznaczać cele, wizje i priorytety,

- przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • rozpoczynają karierę w roli menedżera,
 • pracują na stanowiskach kierowniczych i chcą podnieść swoje kompetencje,
 • chcą nabyć umiejętności przywódcze pozwalające na efektywniejsze zarządzanie zespołem.

Program kursu:

1.  Rola menedżera i jej potencjał.

2.  Budowanie autorytetu i postawy proaktywnej lidera zespołu.

3.  Rozwój kompetencji osobistych ułatwiających pracę z ludźmi:

 • komunikacja personalna i zarządzanie grupą – przydatne narzędzia komunikacji,
 • asertywność,
 • przywództwo,
 • umiejętności negocjacyjne.

4.  Kultura organizacyjna a relacje w zespole.

5.  Menedżer jako mentor rozwoju kompetencji pracownika:

 • troska o karierę pracowników w oparciu o ich potrzeby,
 • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników,
 • wyzwalanie twórczego myślenia.

6.  Umiejętność zarządzania zespołem:

 • typy psychologiczne w zespole i sposoby radzenia sobie z nimi,
 • pozafinansowe motywowanie pracowników,
 • formy gratyfikacji i upominania członków zespołu,
 • innowacyjność grupy,
 • efektywność zespołów w organizacji,
 • destrukcyjny pracownik – sposoby radzenie sobie z nim.

7.  Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu menedżera lub zespołu.

8.  Wyznaczanie i kontrola celów w organizacji:

 • efektywność formułowanie celów,
 • skuteczność osiągania celów,
 • wykorzystanie dostępnych zasobów do realizacji celów.

9.  Wizja i priorytety – formułowanie i wykorzystanie ich do budowania celów.

10. Organizacja pracy własnej i zespołu – wyznaczanie i delegowanie zadań.

11. Ewaluacja:

 • ocena zakończonych działań,
 • ustalenie dobrych i słabych stron zrealizowanych działań,
 • ustalanie kolejnych zadań z uwzględnieniem przeprowadzonej analizy.

12. Symulacyjna gra menedżerska.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1430 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Akademia Menedżera