Kontrola wewnętrzna i audyt w przedsiębiorstwie

O kursie

W związku z akredytacją Mazowieckiego Kuratorium Oświaty nr KO.ADM.I-KB-4962/6/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. dla podstawowego kursu zawodowego Kontrola wewnętrzna i audyt w przedsiębiorstwie prowadzonego przez PIKW.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy otrzymują:

 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego I Stopnia PIKW potwierdzający uzyskanie zawodowych kwalifikacji audytora wewnętrznego, zgodnych z wymaganiami Polskiej Klasyfikacji.
 • Prawo wpisu na Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych oraz, zgodnie z treścią §9 Regulaminu KLPAiW, bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.
 • Szkolenie ujęte jest w Programie Ustawicznego Kształcenia słuchacze uzyskują  20 punktów.
Kto powinien wziąć udział?

Kandydaci, którzy chcą uzyskać Certyfikat Audytora Wewnętrznego I st. PIKW.

Program kursu

MODUŁ I 24-25.05.2021 r.

 

Psychologiczne aspekty zawodu audytora 

 

Cel:

Poznanie własnych wewnętrznych zasobów (określenie mocnych stron i obszarów rozwoju) w zakresie komunikacji w trakcie rozmów kontrolnych. Doskonalenie wiedzy i umiejętności komunikacyjnych. Zapoznanie z podstawowymi technikami asertywności. Odkrycie własnego stylu reakcji na konflikt. Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących. Określenie swojej roli w zespole.

 

 • Predyspozycje osobowe audytora: kwalifikacje, standardy
 • Portret idealnego pracownika audytu wewnętrznego
 • Profil audytora wewnętrznego
 • Umiejętność komunikowania się
 • Akceptacja siebie i innych
 • Zachowanie asertywne, uległe i agresywne
 • Kodeks etyki audytora - Warsztaty i ćwiczenia praktyczne.

 

Kontrola i audyt wewnętrzny

 

Cel:
Zapoznanie uczestników ze standardami audytu oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania.

 

Przekazanie wiedzy o wymaganiach stawianych sprawnym i efektywnym systemom kontroli wewnętrznej w organizacji. 

 

 • System kontroli wewnętrznej
 • Kontrola wewnętrzna a audyt wewnętrzny
 • Miejsce Audytu Wewnętrznego w przedsiębiorstwie
 • Misja Audytu Wewnętrznego
 • Międzynarodowe Standardy (IIA, ISACA, INTOSAI)
 • Materiały i Wytyczne IIA-UK (np. Samoocena Ryzyka i Kontroli); lekcje wynikające z raportów COSO,       
 • Przestępstwa gospodarcze
 • Oszustwa pracownicze

MODUŁ II 31.05-01.06.2021 r.

 

Metodyka audytu wewnętrznego

 

Cel:

Pokazanie miejsca oraz roli i zadań audytu wewnętrznego.

 

Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką audytu, jego misją i rolą wewnętrznego doradcy w organizacji. Przedstawienie, jak w praktyce stosować międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego i kontroli oraz polskie uregulowania obowiązujące w sektorze finansów publicznych. Promowanie kultury i etycznego postępowania w zawodzie, niezależność audytora, zasady etyki zawodowej.

 

1. Organizacja Departamentu Audytu Wewnętrznego.

2. Organizacja pracy w DAW,

 •  planowanie audytów,
 •  przygotowanie audytu,
 •  listy punktów pomocniczych / kwestionariusz audytora, ICQ’s,
 •  przeprowadzanie audytów,
 •  raport poaudytowy,
 •  czynności poaudytowe (monitoring),
 •  czynności DAW poza audytami,
 •  metody statystyczne w AW (próbkowanie).

 

3. Kadra audytorska, charakterystyka/cechy audytora, określenie preferencji zawodowych, moralnych i    psychicznych.

4. Planowanie audytu, jako podstawa jego efektywności.

5. Technika prowadzenia badań audytowych, ze szczególnym uwzględnieniem etapu przygotowawczego i etapu poaudytowego.

6. Rola Audytu Wewnętrznego w wykrywaniu oszustw.

7. Okresowa ocena działalności Audytu Wewnętrznego.

8. Przykładowe zadanie audytowe – warsztaty. 

MODUŁ III  07-08.06.2021 r.

 

Audyt systemów informatycznych

 

Cel:

Przedstawienie podstawowych pojęć oraz rodzajów audytu zagadnień informatycznych. Zapoznanie słuchaczy z wybranymi rodzajami audytu informacyjnego oraz podstawowymi rodzajami  mechanizmów kontrolnych stosowanych w IT. Identyfikowanie czynników ryzyka oraz mechanizmów kontroli towarzyszących realizacji procesów biznesowych.  

 

 •  Rola Działu Audytu Wewnętrznego we wdrażaniu systemów informatycznych
 •  Komputerowo wspomagane techniki audytowe (tzw.: CAAT’s)
 •  Zagrożenia towarzyszące procesom biznesowym wspomaganym technologią informatyczną
 •  Oszustwa i nadużycia dokonane przy wykorzystaniu IT
 •  Międzynarodowe standardy i wytyczne bezpieczeństwa informacji
 •  Rola audytu informatycznego w procesach zarządzania ryzykiem
 •  Audytowanie na zasadzie uwzględniania ryzyka (risk based auditing)
 •  Międzynarodowe standardy przeprowadzania audytu informatycznego
 •  Audyt a bezpieczeństwo systemów informatycznych

MODUŁ IV 14-15.06.2021 r.

 

Sprawozdanie finansowe i dokumenty księgowe

 

Cel:
Prezentacja zasad sporządzania i badania sprawozdań finansowych w kontekście audytu wewnętrznego.

 

W ramach szkolenia zaprezentowana zostanie miejsce i rola sprawozdawczości finansowej w ocenie efektywności działalności gospodarczej. Dokonana zostanie systematyczna analiza księgowa i finansowa elementów sprawozdania finansowego oraz trybu jego sporządzania i zatwierdzania wraz z uwzględnieniem odpowiedzialności za poszczególne etapy. Szczegółowej analizie zostaną poddane metody i techniki oszustw księgowych bezpośrednio wpływającej na sprawozdawczość finansową. Znajomość technik oszustw księgowych wydaje się niezbędnym elementem profesjonalnej wiedzy księgowych i audytorów. 

 

1. Sprawozdanie Finansowe, jego istota i podstawowe elementy, zasady rachunkowości:

 •     Podstawy prawne rachunkowości
 •     Wyznaczenie poziomu istotności oraz oszacowanie ryzyka nieodłącznego, przeoczenia    
 •     Audyt Sprawozdania  Finansowego   

Repetytorium i egzamin  16.06.2021 r.

Repetytorium (kurs w pigułce) 3 godz. 

Egzamin - czas trwania max.3  godz. dydaktyczne 

Czas trwania

9 dni

Prelegenci

Eksperci PIKW

Noty biograficzne prowadzących kurs  są dostępne na życzenie podmiotu / osoby zainteresowanej kontakt a.litwinowa@pikw.pl

 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena szkolenia stacjonarnego
za osobę
4 800
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena szkolenia online
za osobę
4 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Uruchomienie kursu stacjonarnego uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób

Zgłoszenia do: 21-05-2021 

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!