Szkolenia HR BP online i stacjonarne w całej Polsce!

 • Znajdź szkolenie HR Business Partner realizowane online lub stacjonarnie
 • Poznaj program zajęć, trenerów, ceny i zapisz się na kurs HR BP!
Rozwiń Znajdź najlepsze szkolenia HR Business Partner organizowane w całej Polsce oraz zdalnie, przez Internet! Zapoznaj się z programem zajęć, sylwetkami trenerów prowadzących zajęcia oraz cenami szkolenia HR BP. Wybierz kurs lub szkolenie HR BP dla siebie i zapisz się na zajęcia poprzez nasz bezpłatny formularz rejestracji online! Zwiń

HR Business Partner szkolenie

Szkolenia HR Business Partner: 4

 • już od 2 390 zł
2 390 zł
 • już od 1 595 zł
1 595 zł
 • już od 1 690 zł
1 690 zł
 • już od 8 245 zł
8 245 zł
Artykuł

HR Business Partner: rola, obowiązki, kompetencje i szkolenia

HR Business Partner (HRBP) to profesjonalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, którego rola w firmie jest znacznie bardziej rozbudowana niż typowego specjalisty ds. HR. HRBP pełni funkcję strategicznego partnera biznesowego, współpracując z osobami decyzyjnymi w organizacji w celu realizacji strategii biznesowej przedsiębiorstwa od strony zasobów ludzkich. Jego wiedza, umiejętności i proponowane rozwiązania mają znaczący wpływ na rozwój konkretnej dziedziny biznesu. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej roli, obowiązkom i kompetencjom HR Business Partnera oraz poznamy szkolenia i kursy dla HR BP.

Kim jest HRBP?

HRBP, czyli HR Business Partner (ang. Human Resources Business Partner), to profesjonalista zajmujący się zarządzaniem zasobami ludzkimi w kontekście biznesowym. Jego rola polega na wspieraniu organizacji w osiąganiu celów strategicznych poprzez skuteczne zarządzanie personelem. HRBP pełni rolę połączenia między działem HR a różnymi obszarami działalności firmy, wspierając zarówno kwestie operacyjne, jak i strategiczne związane z ludźmi w organizacji. Jego zadaniem jest zrozumienie potrzeb biznesowych firmy i dostosowywanie praktyk z zakresu zasobów ludzkich do tych celów, co przyczynia się do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

HR Business Partner


HR Business Partner nie jest stanowiskiem typowo kierowniczym, ale zajmuje ważne miejsce w strukturze organizacji. W Polsce stanowisko HR Business Partnera funkcjonuje od kilkunastu lat i jest coraz bardziej popularne również w mniejszych firmach. Rola HR BP obejmuje wiele obszarów pracy i różnorodne obowiązki, zależne od konkretnego pracodawcy, kultury organizacyjnej i branży.

Rola HR Business Partnera

HR Business Partner pełni funkcję prawej ręki liderów i menedżerów wyższego szczebla w organizacji. Jego zadaniem jest bliska współpraca z nimi w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi. Odgrywa istotną rolę w procesie rekrutacji, zarządzaniu talentami, komunikacji wewnętrznej, coachingu oraz wspieraniu działań z zakresu employer branding. HRBP jest odpowiedzialny za koordynację procesu rekrutacyjnego, przeprowadzanie onboardingu nowych pracowników oraz zarządzanie offboardingiem przy zwolnieniach pojedynczych i grupowych.

Kiedy do firmy przychodzi nowy pracownik, HR Business Partner przeprowadza tzw. "onboarding", czyli proces przygotowania pracownika do objęcia nowego stanowiska. W ramach tego procesu HRBP organizuje podpisanie odpowiednich dokumentów, zapoznanie z przełożonym i zespołem oraz udzielenie informacji na temat działań wdrożeniowych. Podczas offboardingu, czyli rozstania z pracownikiem, HRBP przeprowadza rozmowę "exit interview", która pozwala na lepsze poznanie powodów odejścia pracownika, zbadanie zainteresowania ewentualnym powrotem do firmy w przyszłości oraz ocenę aktualnego nastawienia osoby do przedsiębiorstwa.

Zakres obowiązków HR Business Partnera

Zakres obowiązków HR Business Partnera jest szeroki i obejmuje wiele zadań związanych z zarządzaniem personelem oraz wspieraniem strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Oto szczegółowy opis tych obowiązków:

 1. Prowadzenie projektów rekrutacyjnych - HRBP opracowuje strategie rekrutacyjne dla różnych stanowisk w organizacji. Zarządza procesem rekrutacji, począwszy od identyfikacji potrzeb, poprzez wybór najlepszych kandydatów, aż do finalizacji zatrudnienia.
 2. Dbanie o rozwój pracowników - HRBP wspiera pracowników w planowaniu ścieżek kariery i rozwoju kompetencji. Wdraża programy rozwojowe i szkoleniowe zgodnie z potrzebami organizacji i pracowników.
 3. Przeprowadzanie onboardingu i exit interviews - HRBP zapewnia efektywny proces wdrożenia nowych pracowników (onboarding) oraz zbiera informacje zwrotne od osób opuszczających firmę (exit interviews).
 4. Wdrażanie nowych inicjatyw związanych z zatrudnieniem - HRBP realizuje innowacyjne pomysły z zakresu HR, włączając nowe procesy, strategie, systemy oceny czy programy lojalnościowe.
 5. Wspieranie działań z zakresu employer branding - HRBP kreuje i wdraża działania zwiększające atrakcyjność firmy jako pracodawcy, buduje pozytywny wizerunek marki pracodawcy.
 6. Zarządzanie konfliktami - HRBP rozwiązuje konflikty wewnątrzorganizacyjne oraz udziela wsparcia w sytuacjach problemowych.
 7. Motywowanie pracowników - HRBP wspiera i motywuje pracowników do osiągania celów organizacji, tworząc pozytywne środowisko pracy sprzyjające zaangażowaniu.
 8. Dbanie o komunikację wewnętrzną - HRBP utrzymuje efektywną komunikację pomiędzy działami oraz dostarcza informacji o zmianach organizacyjnych i ważnych wydarzeniach.

Jak zostać HRBP, czyli kursy i szkolenia na HRBP

Obecnie coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z rosnącego zapotrzebowania na specjalistów HR Business Partner (HRBP). W odpowiedzi na tę potrzebę, powstaje coraz więcej kursów i szkoleń, które mają na celu przygotować osoby do pełnienia tej roli strategicznej w organizacji. Poniżej przedstawiamy przegląd najlepszych szkoleń dla HRBP, które pomogą Ci rozwijać się jako ekspert HR i osiągnąć sukces w swojej karierze.

Szkolenie HRBP

Szkolenie HRBP to kompleksowy program, który ma na celu przygotować uczestników do pełnienia roli HR Business Partnera. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im efektywnie wspierać cele strategiczne organizacji oraz budować wartość biznesową poprzez skuteczne zarządzanie personelem.

Szkolenia dla HRBP znajdziemy po różnymi nazwami, takimi jak akademia HRBP, szkoła HR BP czy kurs certyfikacyjny przygotowujący do pracy w zawodzie. Ich czas trwania to od 2 dni w przypadku szkolenia i warsztatów podstawowych do nawet kilku miesięcy, w przypadku rozbudowanych programów występujących pod nazwami akademia czy szkoła. Ich cechą charakterystyczną jest możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do pracy na tym stanowisku.

Kurs HR Business Partner od podstaw, szkolenie HR BP od A do Z to natomiast typowe nazwy szkoleń i kursów przygotowujących do podjęcia pracy w roli HR Biznes Partnera. Pozwalają one zapoznać się z oczekiwaniami względem stanowiska i rolą HR BP w organizacji, najważniejszymi narzędziami i efektywną organizacją pracy.

Coraz więcej kursów dla HR Business Partnerów oraz szkoleń organizowanych jest online, co pozwala wziąć w nich udział bez względu na miejsce zamieszkania czy zatrudnienia. Szkolenia stacjonarne są domeną głównie dużych miast, takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Łódź, Lublin, Gdańsk czy Kraków.

Co w programie szkolenia HR BP?

 1. Rola i kompetencje HRBP
 2. Narzędzia w pracy HRBP
 3. Zarządzanie trudnymi sytuacjami
 4. Zarządzanie projektami w dziale HR

Ile kosztuje szkolenie na HR Business Partnera?

Koszt jednodniowego szkolenia zaczyna się już od 800 zł od osoby, a w przypadku szkoleń dwudniowych najczęściej kształtuje się w przedziale od 1100 do 2200 złotych. Rozbudowane programy certyfikacyjne mogą jednak kosztować znacznie więcej, ich ceny sięgają nawet ponad 10 tys. złotych.

Inne kursy i szkolenia dla HR BP

 • Szkolenia z prawa pracy i kodeksu pracy - są to specjalistyczne szkolenia poświęcone rozmaitym zagadnieniom z zakresu prawa pracy, od czasu pracy, poprzez urlopy, podróże służbowe, zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Pozwalają one pozyskać umiejętności niezbędne w pracy w dziale HR.

 • Szkolenia dotyczące rekrutacji i selekcji pracowników – pozwalają one poznać efektywne techniki i metody prowadzenia rekrutacji, jak też rozwinąć wiedzę z zakresu narzędzi do selekcji kandydatów czy systemów informatycznych klasy ATS wspierających zatrudnianie pracowników.

 • Szkolenia miękkie - poświęcone umiejętnościom interpersonalnym, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu i zarządzaniu zespołami, komunikacji wewnętrznej. Ich zadaniem jest rozwój kompetencji miękkich HR BP.

 • Inne szkolenia specjalistyczne - mogą one dotyczyć przygotowywania systemów motywacyjnych i kafeteryjnych, procesów onboardingu i offboardingu, prowadzenia Assesment i Development Center, polityki szkoleniowej i ewaluacji szkoleń, strategii Employer Branding i dziesiątek innych zagadnień przydatnych w pracy HR Business Partnera.

Kluczowe kompetencje HR Business Partnera

Praca na stanowisku HR Business Partnera wymaga doświadczenia w obszarze HR oraz odpowiedniej wiedzy. Zazwyczaj wymagane jest również odpowiednie wykształcenie, takie jak studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii lub marketingu. Ważne jest również rozwijanie swoich kompetencji poprzez kursy, szkolenia i studia podyplomowe z zakresu HR.

Rozpoczynając swoją karierę w HR, warto zdobyć doświadczenie w różnych obszarach, takich jak rekrutacja, asystent ds. HR czy specjalista HR. To pozwala poznać branżę od podszewki, zdobyć wiedzę i nawiązać kontakty biznesowe. Praca na stanowisku HR Business Partnera wymaga szerokiego doświadczenia zawodowego, dlatego warto zdobywać doświadczenie w różnych obszarach HR.

Kluczowe kompetencje HRBP to płynna znajomość języka angielskiego, doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolności analityczne, znajomość prawa pracy oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów. Warto również inwestować w rozwój swoich umiejętności miękkich, takich jak zarządzanie czasem, negocjacje, prezentacje, które są ważne na tym stanowisku.

HR Business Partner musi posiadać rozwinięte kompetencje komunikacyjne, aby skutecznie współpracować zarówno z menedżerami, jak i pracownikami na różnych szczeblach hierarchii. Powinien być analitykiem biznesowym, dobrze znać firmę i rozpoznawać jej potrzeby. Inne kluczowe kompetencje HR Business Partnera to:

 • Orientacja biznesowa: umiejętność łączenia celów HR z celami biznesowymi organizacji.
 • Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne: doskonała zdolność do budowania relacji i efektywnej komunikacji na różnych poziomach organizacji.
 • Kreatywność i innowacyjność: zdolność do wprowadzania nowych pomysłów i rozwiązań w obszarze HR.
 • Umiejętność zarządzania konfliktami: zdolność do rozwiązywania konfliktów i udzielania wsparcia w sytuacjach problemowych.
 • Zorientowanie na rozwój pracowników: umiejętność identyfikowania potrzeb szkoleniowych i tworzenia programów rozwojowych.
 • Znajomość trendów rynkowych: śledzenie najnowszych trendów i praktyk w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

Analiza płac dla HR Business Partnera w Polsce

Oto analiza płac dla stanowiska HR Business Partnera w Polsce na podstawie dostępnych danych:

 • Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) dla HRBP wynosi 8 780 PLN brutto.
 • Co drugi HR Business Partner otrzymuje pensję od 7 080 PLN do 10 490 PLN.
 • 25% najgorzej wynagradzanych HR Business Partnerów zarabia poniżej 7 080 PLN brutto.
 • Grupa 25% najlepiej opłacanych HR Business Partnerów może liczyć na zarobki powyżej 10 490 PLN brutto.

Oczywiście powyższe dane są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość firmy, branża, lokalizacja czy doświadczenie zawodowe.

Podsumowanie

HR Business Partner pełni kluczową rolę w organizacji, będąc strategicznym partnerem biznesowym dla menedżerów i liderów. Jego obowiązki obejmują zarządzanie personelem, audyt procesów HR oraz organizację ważnych spraw w firmie. HRBP musi posiadać rozwinięte kompetencje komunikacyjne, analityczne oraz umiejętność współpracy na różnych szczeblach organizacji. Działając jako HR Business Partner, można wpływać na rozwój organizacji poprzez efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, wspieranie rozwoju pracowników oraz kreowanie korzystnego środowiska pracy.

HR Business Partner: rola, obowiązki, kompetencje i szkolenia
Bądź na bieżąco

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Dział HR: rola i zadania działu HR
21 grudnia 2023
Dział HR: rola i zadania działu HR

Dowiedz się co to jest HR, czym zajmuje się dział HR (Human Resources), jaka jest jego rola i zadania w firmie? Sprawdź czym różni się miękki i twardy HR!

Czytaj więcej
Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?
4 czerwca 2024
Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?

Zakup followersów na Instagramie to coraz popularniejsza strategia wśród osób pragnących szybko zwiększyć swoją widoczność na tej platformie. Czy warto to robić?

Czytaj więcej
Psychologia w biznesie – studia I stopnia. Kto powinien się na nie zapisać?
4 czerwca 2024
Psychologia w biznesie – studia I stopnia. Kto powinien się na nie zapisać?

Relacje interpersonalne odgrywają ogromną rolę w życiu prywatnym i w biznesie. Studia Psychologia w biznesie pozwalają zbudować kompetencje niezbędne do skutecznego zarządzania.

Czytaj więcej
Ajurweda: indyjski system medycyny naturalnej
17 maja 2024
Ajurweda: indyjski system medycyny naturalnej

Dowiedz się co to jest ajurweda, jakie są zasady ajurwedy oraz jakie korzyści dla zdrowia może przynieść życie w zgodzie z zasadami ajurwedy oraz praktykowanie zabiegów zalecanych przez ten naturalny system medycyny.

Czytaj więcej
Szkolenie HR BP

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie HR Business Partner!