Baza szkoleń i kursów z lean manufacturing w Polsce!

 • Zapoznaj sięz listą kursów oraz szkoleń dotyczących lean manufacturing
 • Wybierz wydarzenie najlepiej dopsowane do Twoich potrzeb
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
 • Zapoznaj sięz listą kursów oraz szkoleń dotyczących lean manufacturing
 • Wybierz wydarzenie najlepiej dopsowane do Twoich potrzeb
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
Przewiń stronę

Szkolenia lean manufacturing: 20

 • Wrocław, 23 - 25 października 2019
 • już od 1810 PLN
już od 1810 PLN
 • Wrocław, 27 grudnia 2018 - 27 grudnia 2019
 • już od 1300 PLN
już od 1300 PLN
Artykuł

Lean manufacturing

Lean manufacturing to nowoczesny system zarządzania, z którego korzystają nowoczesne przedsiębiorstwa produkcyjne działające na całym świecie. Jego wprowadzenie pozwala na uzyskanie wzrostu wydajności podejmowanych działań w połączeniu z nieustannym podnoszeniem jej jakości. Czym dokładnie jest ta koncepcja działania? Skąd się wywodzi? Jak ją wdrożyć? Oto, co warto wiedzieć na ten temat.

Lean manufacturing, czyli co?

Lean manufacturing to po polsku „szczupła” lub „zwinna” produkcja. O „szczupłości” mówi się w kontekście optymalnego zarządzania wszystkimi zasobami organizacji – tak, aby żaden z nich nie był marnowany, a wszystkie były wykorzystywane tak, aby sprawnie realizować cele przedsiębiorstwa.

To niezwykle pragmatyczne podejście do procesu zarządzania sięga korzeniami do Japonii z początku XX wieku. To już wówczas w fabryce motoryzacyjnej Toyoty zaczęto poszukiwać nowych rozwiązań z zakresu zarządzania organizacją, na którym w późniejszych latach zaczęli się wzorować najlepsi na całym świecie.

Osobami odpowiedzialnymi za wprowadzenie TPS (Toyota Production System) byli Sakichi Toyoda i jego syn Kiichiro Toyoda – twórcy i właściciele fabryki – oraz główny inżynier produkcyjny, Taiichi Ōno. Szczególnie dwóch ostatnich, zainspirowanych rozwiązaniami stosowanymi w USA, głównie w fabryce Forda, opracowało rewolucyjne założenia, które maksymalnie zwiększyły efektywność funkcjonowania organizacji. Ich podstawą były:
 • dalekosiężna koncepcja planowania działań,
 • stworzenie płynnego i ciągłego procesu produkcyjnego i jego nadzoru,
 • dbałość o rozwój kadry pracowniczej – kształtowanie liderów i budowanie zaangażowanych zespołów,
 • działanie w koncepcji organizacji nieustannie uczącej się i rozwijającej.
Te podwaliny systemu, który został w pełni dopracowany w latach 80-tych, pozwoliły wypracować bardziej uniwersalne zasady lean manufacturing, a szerzej – lean management.

Zwinna produkcja – podstawowe zasady

Kluczowe zasady związane z lean manufacturing to:
 • standaryzacja pracy – a więc wprowadzenie stałych i powtarzalnych procedur w tylu obszarach, w ilu jest to możliwe,
 • eliminacja zbędnych czynności i działań – tych, które nie wpływają na realizację założonych celów ani nie wnoszą wartości dodanej do organizacji,
 • optymalizacja zarządzania zasobami – wyeliminowanie marnowania, m.in. przez zastosowanie systemu produkcji Just-In-Time,
 • wdrożenie ciągłej kontroli jakości – odbywającej się na każdym etapie procesu produkcyjnego,
 • decentralizacja procesów decyzyjnych – a zatem kolegialne podejmowanie decyzji tak, aby na kierunek działania mieli wpływ eksperci w danej dziedzinie (np. w procesie wypracowywania procedur związanych z utrzymaniem ruchu w fabryce powinni wziąć udział zarówno członkowie kadry zarządzającej, jak i pracownicy odpowiedzialni za operowanie maszynami, ich serwisowanie i całościowe utrzymanie ruchu itp.),
 • stała inwestycja w rozwój kompetencji i szkolenia pracowników – tak, aby zapewnić im dostęp do narzędzi umożliwiających możliwie najlepsze wykonywanie powierzonych zadań produkcyjnych.

Wdrożenie lean manufacturing w praktyce

Wdrożenie systemu zwinnej produkcji w przedsiębiorstwie jest poważnym wyzwaniem. Dlatego powinno się odbywać na drodze ewolucji i systemowo, a nie na drodze rewolucji. Istotne jest m.in.:
 • rzetelne i wieloaspektowe przeanalizowanie sposobu działania przedsiębiorstwa,
 • jasne określenie wartości, jaka wynika z działań przedsiębiorstwa dla klienta,
 • organizacja wszystkich działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo wokół dostarczania tych wartości,
 • opracowanie gładkiego i płynnego zestawu procedur, które pozwolą sprostać oczekiwaniom rynkowym,
 • ciągła kontrola i ewaluacja efektywności podejmowanych działań – powinny się odbywać regularnie, po każdym zakończonym etapie działania. Dzięki temu możliwe jest sprawne skorygowanie kierunku działania i wyeliminowanie tego, co zbędne.

Jeden lean manufacturing, wiele metodologii

Lean manufacturing można uznać za ogólną koncepcję związaną z zarządzaniem nastawionym na maksymalne wykorzystanie zasobów. W jej ramach funkcjonuje dziś wiele systemów i metodologii zarządzania, z których zasad może czerpać nowoczesne przedsiębiorstwo. W tym kontekście warto wyróżnić m.in. systemy takie jak: Umiejętne wprowadzenie do procesu produkcyjnego zasad wywodzących się z filozofii lean manufacturing przekłada się na wyraźne ograniczenie kosztów działalności, czas dostosowania się do zmieniających się oczekiwań klientów czy też bezpieczeństwo procesu produkcyjnego. Dlatego warto dążyć do wdrożenia odpowiednio dobranych narzędzi z tego obszaru i dostosowanie ich do specyfiki funkcjonowania własnej organizacji.
 
Lean manufacturing