Baza szkoleń, kursów i konferencji z jakości!

 • Poznaj ofertę konferencji, szkoleń i kursów z zapewnienia jakości
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia jakość, szkolenia jakościowe
Przewiń stronę

Kursy i szkolenia jakość: 803

Artykuł

Najpopularniejsze szkolenia, kursy i konferencje jakościowe

Wdrażanie systemów zarządzania jakością jest coraz częstszym posunięciem firm z różnych branż, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Nie jest to bowiem zadanie łatwe, dlatego warto korzystać  z pomocy ekspertów – np. uzupełniając swoją wiedzę na dedykowanych szkoleniach. Sprawdź, jakie szkolenia jakościowe są najpopularniejsze w 2021 roku oraz jakie korzyści mogą one przynieść firmie. Dowiedz się również, jak wybrać właściwe szkolenie z jakości dla swojego zespołu!

Kilka słów o zarządzaniu jakością (quality management)

Systemy zarządzania jakością według najbardziej ogólnej definicji to zbiory zasad i procedur, ale również metod czy narzędzi, które umożliwiają osiągnięcie wyznaczonych celów jakości. Mogą one być zorientowane na wyniki przedsiębiorstwa, na klienta, a także na schematy funkcjonowania firmy lub jej kulturę organizacyjną. Najpopularniejsze systemy zarządzania jakością to:

jednak dostępnych jest znacznie więcej standardów. Niektóre z nich są uniwersalne, a inne przeznaczone dla wybranych sektorów. Duża konkurencja rynkowa w większości branż sprawia, że zainteresowanie nimi jest bardzo duże.

Wdrożenie systemu jakością pozwala:

 • zwiększyć rentowność firmy,
 • podnieść jej prestiż,
 • pomóc w otwarciu się na rynki międzynarodowe,
 • zwiększyć efektywność prowadzonych działań i zminimalizować koszty,
 • odnotować korzyści wizerunkowe związane z wysoką jakością produktów i usług.

Wdrażanie systemu zarządzania jakością w zasadzie zawsze jest procesem długotrwałym i złożonym. Procedura powinna obejmować wiele etapów, począwszy od wyznaczenia pełnomocnika SZJ, a skończywszy na ciągłym monitorowaniu i analizie systemu w celu podtrzymania oraz doskonalenia osiągniętych standardów. Wymaga to olbrzymiej wiedzy, dlatego firmy chcące wdrożyć wybrany system zarządzania jakością tworzą oddzielne, poświęcone temu stanowiska lub korzystają z pomocy zewnętrznych konsultantów. Inną możliwością jest wyposażenie zespołu w niezbędne umiejętności poprzez korzystanie z profesjonalnych szkoleń. Tego rodzaju procedury są wręcz wymagane przez niektóre normy (np. ISO 9001), ponieważ zaangażowanie pracowników w proces wdrażania systemów jakościowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji jest kluczowe.

Najpopularniejsze szkolenia jakościowe, kursy z zapewnienia jakości

Szacuje się, że zainteresowanie systemami jakości będzie jedynie wzrastać. Nie dziwi więc duża popularność szkoleń na ten temat. Od wielu lat norma ISO 9001 należy do najbardziej poszukiwanych, ale obecnie coraz częściej odbywają się również kursy dotyczące ISO 27001 (systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji) oraz ISO 14001 (systemów zarządzania środowiskowego). Szczególnym zainteresowaniem cieszą się programy omawiające różnice w wymogach i procedurach pomiędzy starszymi wersjami norm (PN-EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 czy ISO/IEC 27001:2014), a tymi obowiązującymi obecnie (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2017). Ponadto do popularnych szkoleń należą te dotyczące:

 • stanowiska pełnomocnika systemu zarządzania jakością,
 • audytów systemów zarządzania jakością,
 • budowania świadomości jakościowej w firmie,
 • filozofii Lean, wykorzystywanej w zarządzaniu (Lean Management) i produkcji (Lean Manufacturing),
 • Lean Six sigma,
 • kontroli jakości.

Oferta szkoleń z jakości jest bogata, dlatego znalezienie kursu czy szkolenia o zakresie spełniającym nasze potrzeby szkoleniowe nie powinno być problemem.

Jak wybierać szkolenia z jakości?

Nie tylko tematyka szkolenia jakościowego jest ważna, ale również jego program czy metodyka. Ośrodki szkoleniowe zwykle udostępniają dość szczegółowe plany prowadzonych kursów, dzięki czemu można łatwo porównać je pod względem poruszanych zagadnień i aspektów. Nie należy zapominać, że dobre szkolenie z jakości pozwoli uzyskać pełną niezbędną wiedzę i wpłynie najsprawniejsze oraz efektywniejsze wdrożenie wybranych standardów i norm. Szkolenia jakościowe powinny być jednak również ciekawe – szczególnie, jeśli przeszkolenia wymaga cały personel. Wiedza podana „w pigułce”, dodatkowe materiały oraz praktyczne przykłady to najlepszy sposób, by pracownicy chętnie zaangażowali się w zmiany.

Korzyści z przeprowadzania szkoleń jakościowych w firmie mogą być ogromne. Niezmiernie ważne jest jednak rozważne podejście do tej kwestii. Dzięki temu koszty poniesione na dokształcanie na pewno szybko się zwrócą. Zakres powinien być dopasowany do kompetencji i obowiązków pracownika. Dlatego w większych zespołach korzystne jest organizowanie zamkniętych szkoleń o szczegółowo ustalonym i indywidualnie opracowanym programie. Warto upewnić się, że wybrany organizator kursu cieszy się uznaniem i może wykazać się doświadczeniem – stanowi to potwierdzenie jakości stosowanych metod i kompleksowości przekazywanych informacji. Warto również brać udział w konferencjach branżowych dotyczących jakości - z roku na rok jest ich coraz więcej. Pozwalają one nie tylko zapoznać się z trendami dotyczącymi zapewnienia jakości, ale również nawiązać cenne kontakty branżowe, w tym z dostawcami produktów i usług zapewniających sprawne zarządzanie jakością. Listę tego typu konferencji, szkoleń, warsztatów i kursów znajdą Państwo na górze strony.

Warto również poznać ofertę kursów i szkoleń w zakresie Kanban, GMP i GHP, SPC, Minitab, ISO, HACCP.

Pamiętajmy również, że nie tylko szkolenia i kursy mogą być przydatne w rozwijaniu wiedzy i umiejętności pracowników z zakresu jakości. Warto uczestniczyć również w branżowych konferencjach, kongresach i seminariach poświęconych tematyce zapewnienia jakości.

Gdzie szukać warsztatów, kursów, konferencji i szkoleń jakościowych?

Listę tego typu wydarzeń biznesowych poświęconych tematyce jakości, zapewnienia jakości i zarządzania jakością znaleźć można na górze strony. Katalog zebranych w bazie szkoleń i kursów jakościowych obejmuje zarówno szkolenia online z jakości, jak i typowe szkolenia stacjonarne, realizowane przez różne firmy szkoleniowe w całym kraju. Szkolenia z jakości stacjonarne znajdziemy przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich i przemysłowych takich jak Poznań, Kraków, Warszwa, Katowice i Śląsk, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz czy Szczecin. Osobną kategorię stanowią kursy online realizowane w formule on demand, czyli na żądanie. Po wykupieniu dostępu do takiego kursu uczestnik samodzielnie decyduje o czasie i tempie relizacji programu zajęć.

Najpopularniejsze szkolenia, kursy i konferencje jakościowe