Szkolenia jakościowe, kursy i szkolenia z zarządzania jakością!

 • Poznaj ofertę konferencji, szkoleń i kursów z zapewnienia jakości
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia jakość, szkolenia jakościowe

Kursy i szkolenia jakość: 829

 • Częstochowa, 6 czerwiec 2022
 • już od 1090 PLN
już od 1090 PLN
 • Wrocław, 11-12 marzec 2022
 • już od 1490 PLN
już od 1490 PLN
 • Wrocław, 11-13 marzec 2022
 • już od 1990 PLN
już od 1990 PLN
 • Częstochowa, 6-7 czerwiec 2022
 • już od 1490 PLN
już od 1490 PLN
 • Częstochowa, 14-15 marzec 2022
 • już od 1390 PLN
już od 1390 PLN
 • Częstochowa, 6 kwiecień 2022
 • już od 1090 PLN
już od 1090 PLN
Artykuł

Najpopularniejsze szkolenia, kursy i konferencje jakościowe.

Wdrażanie systemów zarządzania jakością jest coraz częstszym posunięciem firm z różnych branż, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Nie jest to bowiem zadanie łatwe, dlatego warto korzystać  z pomocy ekspertów – np. uzupełniając swoją wiedzę na dedykowanych szkoleniach. Sprawdź, jakie szkolenia jakościowe są najpopularniejsze w 2021 roku oraz jakie korzyści mogą one przynieść firmie. Dowiedz się również, jak wybrać właściwe szkolenie z jakości dla swojego zespołu!

Kilka słów o zarządzaniu jakością (quality management)

Systemy zarządzania jakością według najbardziej ogólnej definicji to zbiory zasad i procedur, ale również metod czy narzędzi, które umożliwiają osiągnięcie wyznaczonych celów jakości. Mogą one być zorientowane na wyniki przedsiębiorstwa, na klienta, a także na schematy funkcjonowania firmy lub jej kulturę organizacyjną. Najpopularniejsze systemy zarządzania jakością to:

jednak dostępnych jest znacznie więcej standardów. Niektóre z nich są uniwersalne, a inne przeznaczone dla wybranych sektorów. Duża konkurencja rynkowa w większości branż sprawia, że zainteresowanie nimi jest bardzo duże.

Wdrożenie systemu jakością pozwala:

 • zwiększyć rentowność firmy,
 • podnieść jej prestiż,
 • pomóc w otwarciu się na rynki międzynarodowe,
 • zwiększyć efektywność prowadzonych działań i zminimalizować koszty,
 • odnotować korzyści wizerunkowe związane z wysoką jakością produktów i usług.

Wdrażanie systemu zarządzania jakością w zasadzie zawsze jest procesem długotrwałym i złożonym. Procedura powinna obejmować wiele etapów, począwszy od wyznaczenia pełnomocnika SZJ, a skończywszy na ciągłym monitorowaniu i analizie systemu w celu podtrzymania oraz doskonalenia osiągniętych standardów. Wymaga to olbrzymiej wiedzy, dlatego firmy chcące wdrożyć wybrany system zarządzania jakością tworzą oddzielne, poświęcone temu stanowiska lub korzystają z pomocy zewnętrznych konsultantów. Inną możliwością jest wyposażenie zespołu w niezbędne umiejętności poprzez korzystanie z profesjonalnych szkoleń. Tego rodzaju procedury są wręcz wymagane przez niektóre normy (np. ISO 9001), ponieważ zaangażowanie pracowników w proces wdrażania systemów jakościowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji jest kluczowe.

Najpopularniejsze szkolenia jakościowe, kursy z zapewnienia jakości

Szacuje się, że zainteresowanie systemami jakości będzie jedynie wzrastać. Nie dziwi więc duża popularność szkoleń na ten temat. Od wielu lat norma ISO 9001 należy do najbardziej poszukiwanych, ale obecnie coraz częściej odbywają się również kursy dotyczące ISO 27001 (systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji) oraz ISO 14001 (systemów zarządzania środowiskowego). Szczególnym zainteresowaniem cieszą się programy omawiające różnice w wymogach i procedurach pomiędzy starszymi wersjami norm (PN-EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 czy ISO/IEC 27001:2014), a tymi obowiązującymi obecnie (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2017). Ponadto do popularnych szkoleń należą te dotyczące:

 • stanowiska pełnomocnika systemu zarządzania jakością,
 • audytów systemów zarządzania jakością,
 • budowania świadomości jakościowej w firmie,
 • filozofii Lean, wykorzystywanej w zarządzaniu (Lean Management) i produkcji (Lean Manufacturing),
 • Lean Six sigma,
 • kontroli jakości.

Oferta szkoleń z jakości jest bogata, dlatego znalezienie kursu czy szkolenia o zakresie spełniającym nasze potrzeby szkoleniowe nie powinno być problemem.

Jak wybierać szkolenia z jakości?

Nie tylko tematyka szkolenia jakościowego jest ważna, ale również jego program czy metodyka. Ośrodki szkoleniowe zwykle udostępniają dość szczegółowe plany prowadzonych kursów, dzięki czemu można łatwo porównać je pod względem poruszanych zagadnień i aspektów. Nie należy zapominać, że dobre szkolenie z jakości pozwoli uzyskać pełną niezbędną wiedzę i wpłynie najsprawniejsze oraz efektywniejsze wdrożenie wybranych standardów i norm. Szkolenia jakościowe powinny być jednak również ciekawe – szczególnie, jeśli przeszkolenia wymaga cały personel. Wiedza podana „w pigułce”, dodatkowe materiały oraz praktyczne przykłady to najlepszy sposób, by pracownicy chętnie zaangażowali się w zmiany.

Korzyści z przeprowadzania szkoleń jakościowych w firmie mogą być ogromne. Niezmiernie ważne jest jednak rozważne podejście do tej kwestii. Dzięki temu koszty poniesione na dokształcanie na pewno szybko się zwrócą. Zakres powinien być dopasowany do kompetencji i obowiązków pracownika. Dlatego w większych zespołach korzystne jest organizowanie zamkniętych szkoleń o szczegółowo ustalonym i indywidualnie opracowanym programie. Warto upewnić się, że wybrany organizator kursu cieszy się uznaniem i może wykazać się doświadczeniem – stanowi to potwierdzenie jakości stosowanych metod i kompleksowości przekazywanych informacji. Warto również brać udział w konferencjach branżowych dotyczących jakości - z roku na rok jest ich coraz więcej. Pozwalają one nie tylko zapoznać się z trendami dotyczącymi zapewnienia jakości, ale również nawiązać cenne kontakty branżowe, w tym z dostawcami produktów i usług zapewniających sprawne zarządzanie jakością. Listę tego typu konferencji, szkoleń, warsztatów i kursów znajdą Państwo na górze strony.

Warto również poznać ofertę kursów i szkoleń w zakresie Kanban, GMP i GHP, SPC, Minitab, ISO, HACCP.

Pamiętajmy również, że nie tylko szkolenia i kursy mogą być przydatne w rozwijaniu wiedzy i umiejętności pracowników z zakresu jakości. Warto uczestniczyć również w branżowych konferencjach, kongresach i seminariach poświęconych tematyce zapewnienia jakości.

Gdzie szukać warsztatów, kursów, konferencji i szkoleń jakościowych?

Listę tego typu wydarzeń biznesowych poświęconych tematyce jakości, zapewnienia jakości i zarządzania jakością znaleźć można na górze strony. Katalog zebranych w bazie szkoleń i kursów jakościowych obejmuje zarówno szkolenia online z jakości, jak i typowe szkolenia stacjonarne, realizowane przez różne firmy szkoleniowe w całym kraju. Szkolenia z jakości stacjonarne znajdziemy przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich i przemysłowych takich jak Poznań, Kraków, Warszwa, Katowice i Śląsk, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz czy Szczecin. Osobną kategorię stanowią kursy online realizowane w formule on demand, czyli na żądanie. Po wykupieniu dostępu do takiego kursu uczestnik samodzielnie decyduje o czasie i tempie relizacji programu zajęć.

Czym jest zarządzanie jakością?

Zarządzanie jakością (quality management) można by zdefiniować jako strategię biznesową, która opiera się o nieustanne poszukiwanie sposobów na zapewnienie klientowi rozwiązań:

 • odpowiadających jego bieżącym potrzebom,
 • przewyższających ofertę konkurencji,
 • będących nieustannie wzbogacanymi o usprawnienia i udoskonalania.

Już ta quasi-definicja pokazuje, że doskonalenie jakości jest długofalowym procesem, a nie jednorazowo podejmowanym działaniem. Zarządzanie jakością to zatem zespół fundamentalnych założeń, które determinują wszystkie działania podejmowane przez organizację.

Trend ten pojawił się jeszcze w XX wieku, a dziś jest absolutną podstawą działalności w biznesie – zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak i firm z sektora MŚP.

W oparciu o jakie strategie przebiega doskonalenie działalności?

Zarządzanie jakością może być realizowane na wiele sposobów. Warto podkreślić, że podejście do tej strategii zmieniało się na przestrzeni lat. Dziś dominują dwa sposoby podejścia do tego tematu:

 1. deterministyczne – w jego ujęciu mówi się o jakości przede wszystkim w kontekście konkretnych, „twardych” danych i koncentruje się na wdrażaniu sztywnych procedur, standardów oraz specyfikacji,
 2. ciągłego doskonalenia – w nich jakość jest postrzegana dynamicznie, a za cel organizacji stawia się nieustanną adaptację do bieżących potrzeb klienta.

Gdy jednak przyjrzeć się bliżej metodykom zarządzania jakości, jakie są obecnie stosowane w przedsiębiorstwach, można powiedzieć, że oba podejścia zbliżyły się do siebie i zaczęły się wzajemnie przenikać. Istotne są więc i dane liczbowe, i proklienckie podejście.

Zarządzanie jakością: najpopularniejsze systemy

Doskonalenie jakości wymaga zawsze podejmowania usystematyzowanych, przemyślanych działań – takich, które prowadzą do osiągania stałej poprawy wyników. Dlatego przedsiębiorstwa, które chcą wdrożyć projakościowe podejście, wybierają zazwyczaj jeden z opracowanych przez ekspertów systemów. O jakich mowa? Warto przyjrzeć się tym najpopularniejszym.

Zarządzanie przez jakość

Są to wszystkie strategie, w których – zgodnie z nazwą – jakość jest postawiona w centrum uwagi. Inaczej są one określane mianem Total Quality Management i opierają się na wprowadzaniu małych, niepozornych zmian, które w sumie prowadzą do optymalizacji procesów i efektywniejszego wykorzystania zasobów organizacji we wszystkich aspektach. Strategie z obszaru TQM kładą też duży nacisk na politykę CSR, czyli odpowiedzialności społecznej prowadzonej działalności.

Metodologie lean

Nazywane inaczej metodologiami „zwinnymi”. Chodzi w nich o optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa – zwłaszcza ludzkich oraz materialnych. Kluczowe jest w nich postawienie na maksymalnie wysoką jakość produktu końcowego przy racjonalnym zarządzaniu zapasami, z wykorzystaniem koncepcji just-in-time.

ISO 9001

Swoisty złoty standard na świecie – jeden z najpopularniejszych systemów w oparciu o który jest prowadzone zarządzanie jakością. To uniwersalne rozwiązanie, które może wykorzystać każdy menadżer jakości, bez względu na profil działalności jego organizacji. Certyfikacja w obszarze ISO przynosi bardzo duży prestiż.

Six Sigma

To jedna z deterministycznych strategii zarządzania, w której menadżer jakości koncentruje się na uzyskaniu maksymalnej powtarzalności produktów – tak, aby finalny wyrób spotkał się z uznaniem klientów, a odsetek zwrotów i reklamacji został ograniczony do zera.

Jak wdrożyć doskonalenie jakości w organizacji?

Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością przebiega wieloetapowo i, tak naprawdę, nigdy się nie kończy. Troska o utrzymanie najwyższych standardów powinna stać się stałym elementem polityki firmy. Niemniej jednak, na etapie wdrażania nowego systemu powinien zostać powołany wykwalifikowany menadżer jakości bądź pełnomocnik systemu zarządzania jakością (SZJ), jak również zespół, który będzie odpowiedzialny za planowanie, organizację oraz nadzór całego projektu.

Szkolenia zarządzanie jakością: Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Katowice, online

Przy opracowaniu procedur, które podniosą jakość działania w organizacji warto również skorzystać ze wsparcia doświadczonych ekspertów albo przejść stosowne szkolenie, które pozwoli przełożyć teorię na praktykę. To rozwiązania, po które sięga dziś wiele przedsiębiorstw. Szkolenia otwarte w dziedzinie jakości mogą dotyczyć zarówno zbudowania świadomości w załodze i kadrze menedżerskiej jakie jest znaczenie jakości dla współczesnych przedsiębiorstw oraz zapoznania z nowoczesnymi metodami zarządzania jakością i kontroli jakości, jak też przygotowywać do konkretnych obszarów zarządzania jakością: wdrażania norm ISO, zastosowania filozofii Kaizen, metodologii Six Sigma i wielu innych.

Szkolenia z zarządzania jakością, warsztaty oraz kursy dostępne są zarówno w formie typowych zajęć w sali szkkoleniowej, jak i szkoleń i kursów online. Nie jesteśmy wówczas ograniczeni miejscem zamieszkania czy zatrudnienia, zwłaszcza że znaczna część szkoleń stacjonarnych poświęconych zarządzaniu jakością realizowana jest w zaledwie kilku miastach. Prym w tym względzie wiodą Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice i Kraków.

Najpopularniejsze szkolenia, kursy i konferencje jakościowe.
Zarządzanie jakością

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Wszystko co chcesz wiedzieć o ISO 9001
9 lipca 2021
Wszystko co chcesz wiedzieć o ISO 9001

ISO 9001 zdobywa coraz szerszą popularność wśród przedsiębiorstw, które chcą wyróżnić się jakością oferowanych produktów i usług. Dowiedz się czym jest System Zarządzania Jakością i jak go wdrożyć w organizacji.

Czytaj więcej
Kim jest menedżer?
17 stycznia 2022
Kim jest menedżer?

Dowiedz się kim jest menedżer i jakie role menedżerskie spełnia? Sprawdź jakie umiejętności menedżerskie są najważniejsze w pracy współczesnych managerów i dowiedz się jak je rozwijać poprzesz szkolenia i kursy menedżerskie.

Czytaj więcej
Kompendium wiedzy o ISO 17025
20 września 2021
Kompendium wiedzy o ISO 17025

Zapewnienie jakości w laboratoriach badawczych i wzorcujących możliwe jest między innymi dzięki wdrożeniu ISO 17025. Dowiedz się czego dotyczy norma ISO 17025 i jak ją wdrożyć?

Czytaj więcej
Jaka stawka VAT na szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe?
30 marca 2021
Jaka stawka VAT na szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe?

Zastanawiasz się jaką stawką VAT powinno być objęte szkolenie, kurs bądź inna usługa szkoleniowa? Dowiedz się jak wygląda opodatkowanie szkoleń podatkiem VAT i kiedy można korzystać ze zwolnienia z VAT w szkoleniach.

Czytaj więcej
Jakość i zarządzanie jakością

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych kursach i szkoleniach jakościowych i z zarządzania jakością!