Szkolenia rozwojowe, warsztaty i kursy rozwoju osobistego!

  • Poznaj szkolenia rozwojowe, warsztaty i kursy rozwoju osobistego
  • Sprawdź ich program, ceny i zarejestruj się online!
Rozwiń Szkolenia rozwój osobisty od lat cieszą się szczególnym zainteresowaniem zarówno pracodawców, jak i osób indywidualnych. W naszej bazie staraliśmy się zebrać wydarzenia takie jak szkolenia rozwojowe, kurs rozwoju osobistego czy warsztaty rozwoju osobistego organizowane w całej Polsce, zarówno stacjonarnie, jak i online. Baza pozwala w jednym miejscu zapoznać się z ofertą szkoleń z rozwoju osobistego i umiejętności osobistych, porównać poszczególne kursy i szkolenia, ich program oraz ceny i zarejestrować się bezpłatnie na wybrane wydarzenie! Zwiń

Artykuł

Rozwój osobisty: szkolenia rozwojowe, kursy i warsztaty rozwoju osobistego.

Przystosowanie pracownika do wykonywania danego zawodu w konkretnej firmie jest określane nie tylko przez jego wiedzę czy wykształcenie. Coraz częściej pracodawcy dostrzegają również znaczenie tzw. kompetencji miękkich, w tym umiejętności osobistych. Dowiedz się, czym dokładnie są umiejętności osobiste, dlaczego warto je rozwijać i jak w ich rozwoju pomóc mogą szkolenia rozwojowe oraz warsztaty i kursy rozwoju osobistego.

Spis treści

  1. Rozwój osobisty
  2. Kompetencje twarde i miękkie
  3. Czym są umiejętności osobiste?
  4. Dlaczego umiejętności osobiste są tak ważne?
  5. Jak rozwijać umiejętności osobiste? Szkolenia rozwojowe, warsztaty rozwoju osobistego.
  6. Gdzie znaleźć szkolenia i kursy z rozwoju osobistego?
  7. Jak wybrać szkolenie rozwój osobisty?
Rozwój osobisty

Rozwój osobisty jest to całokształt działań i procesów, w wyniku których poziom posiadanych przez jednostkę kompetencji ulega poszerzeniu i poprawie. Rozwój osobisty jest procesem trwającym przez całe życie, może być stymulowany poprzez aktywne działania, a jego celem jest zwiększenie ludzkiego potencjału.

O rozwoju osobistym możemy mówić zarówo w odniesieniu do kompetencji fizycznych (np. dbając o ciało i zdrowie, zwiększając sprawność fizyczną), umysłowych (np. stosując trening pamięci, zwiększając wiedzę), zawodowych (np. zdobywając wykształcenie kierunkowe, poszerzając doświadczenie zawodowe) czy też artystyczno-duchowych (np. ucząc się wyrażania siebie porpzez sztukę, rozwijając samoświadomość).

Jak widzimy definicja rozwoju osobistego jest bardzo szeroka, a jednym z głównych obszarów, w których mamy do czynienia z intensywnym rozwojem osobistym jest nasze życie zawodowe. Wykonywanie obwoiązków służbowych w szybko zmieniającym się świecie wymaga ciągłego rozwoju osobistego i zdobywania nowych umiejętności osobistych i zawodowych.

Kompetencje twarde i miękkie

Warto rozpocząć omawianie umiejętności osobistych od wskazania różnic pomiędzy kompetencjami twardymi a miękkimi. Idealny pracownik na dane stanowisko powinien wykazywać się określonym zestawem kwalifikacji należących do obu tych grup.

Kompetencje twarde związane są z konkretną wiedzą i specjalistycznymi umiejętnościami, które są niezbędne do wykonywania określonego zawodu. To np. umiejętność obsługi konkretnych maszyn czy programów, znajomość języka na określonym poziomie czy też wiedza merytoryczna. Rozwojowi kompetencji twardych służą tzw. kursy i szkolenia twarde, czyli na specjalistyczne, eksperckie tematy.

Kompetencje miękkie związane są zaś z charakterem, psychiką i określonymi postawami. Charakteryzuje je uniwersalność – możliwość zastosowania w każdym zawodzie, a także w życiu prywatnym. Tę grupę umiejętności można podzielić dodatkowo na dwie grupy: interpersonalne i osobiste. Te pierwsze dotyczą relacji z innymi ludźmi i mogą obejmować np. zdolność do perswazji czy motywowania, umiejętność sprawnej komunikacji, pracy zespołowej lub też rozwiązywania konfliktów. W pracy bardzo ważne są też jednak umiejętności osobiste, które omówimy szerzej. Można je rozwijać między innymi poprzez kursy i szkolenia miękkie, warsztaty rozwoju osobistego itp.

Czym są umiejętności osobiste?

Umiejętnościami osobistymi można nazwać cechy niezbędne do efektywnego samozarządzania. Można do nich zaliczyć między innymi zarządzanie sobą w czasie, samomotywację, asertywność, inteligencję emocjonalną, umiejętność radzenia sobie ze stresem, rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej. Lista przydatnych kompetencji osobistych jest oczywiście znacznie szersza. Obserwacja rynku pracy pokazuje również, że mają one coraz większe znaczenie dla pracodawców. Obecnie nie brakuje dobrze wykształconych i przygotowanych merytorycznie pracowników, jednak nie musi to oznaczać wystarczających kwalifikacji do wykonywania określonych zadań. Bardzo ważne jest również przystosowanie kandydata do określonego środowiska i specyfiki pracy. O tym właśnie decydują umiejętności osobiste.

Dlaczego umiejętności osobiste są tak ważne?

Badania wykazują, że to niekoniecznie wykształcenie czy inteligencja determinują sukces zawodowy, a właśnie umiejętności osobiste i interpersonalne. Wiąże się z nimi m.in. etyka pracy, odporność na stres, możliwość przystosowania się do zmiennych warunków czy też efektywność w realizacji zadań – wszystkie te cechy okazują się zaś niezwykle ważnymi składowymi w osiąganiu celów. To właśnie dzięki nim pracownik może w pełni wykorzystać swój potencjał i zasoby, którymi dysponuje.

Umiejętności osobiste wskazują również na zgodność cech potencjalnego pracownika z polityką, charakterem i stylem pracy firmy. Pracodawcy coraz częściej korzystają z testów kompetencyjnych i psychologicznych podczas rekrutacji, by sprawdzić, czy profil kandydata pasuje do określonego zespołu. Jak bowiem wiadomo specyfika pracy na podobnych stanowiskach w różnych firmach może się znacząco różnić, a dla efektywności kadry bardzo ważne są nie tylko uzupełniające się kompetencje, ale również kompatybilność postaw, celów czy charakterów. Dobrą wiadomością jest, że umiejętności osobiste możemy kształtować poprzez rozmaite działania z zakresu rozwoju osobistego.

Wielu pracowników jest przekonanych, że ma liczne kompetencje miękkie, choć często jest to błędne założenie. Niekoniecznie musi wynikać to z arogancji czy naginania prawdy – umiejętności osobiste i personalne to coś, co trudno zmierzyć oraz samodzielnie ocenić. Dlatego zdecydowanie warto kształcić się w tym kierunku, korzystając z okazji do rozwoju czy to poprzez doświadczenie życiowe i zawodowe, czy poprzez szkolenia, kursy oraz praktyczne warsztaty z rozwoju osobistego. 

Jak rozwijać umiejętności osobiste? Szkolenia rozwojowe, warsztaty rozwoju osobistego.

Rozwijanie umiejętności osobistych powinno mieć priorytetowe znaczenie zarówno dla jednostek chcących wyróżnić się na rynku pracy i szybciej zdobywać wyższe stanowiska, jak i dla pracodawców. Inwestycja w tego rodzaju kompetencje, na przykład poprzez odpowiednie szkolenia rozwojowe, może mieć ogromne znaczenie dla firmy – szczególnie w przypadku doskonałych specjalistów w swoich dziedzinach. Bardzo dobrym sposobem na dokształcenie się w tym kierunku są szkolenia rozwojowe, warsztaty i kursy z rozwoju osobistego. Bywają one organizowane w formie otwartej lub zamkniętej (wyłącznie dla pracowników danego zespołu). Popularne tematy szkoleń z rozwoju osobistego obejmują m.in.:

Wszystkie te cechy można rozwinąć poprzez odpowiedni trening, a inwestycja w naukę jest w tym przypadku niezwykle opłacalna.

Gdzie znaleźć szkolenie rozwój osobisty lub kurs rozwoju osobistego?

Jeśli chcesz zadbać o swój rozwój osobisty bądź rozwój umiejętności osobistych swoich pracowników i współpracowników to znajdujesz się w dobrym meijscu! Nasza baza szkoleń, kursów i konferencji z umiejętności osobistych i rozwoju osobistego pomoże znaleźć Ci oferty wydarzeń merytorycznych w całej Polsce przygotowanych z myślą o rozwoju osobistym i zawodowym. W bazie znajdziesz wydarzenia takie jak szkolenia rozwojowe, kursy rozwój osobisty, seminaria, warsztaty rozwoju osobistego, a także konferencje czy kongresy poświęcone tematyce rozwoju osobistego i poszerzania umiejętności osobistych. Baza zawiera wydarzenia wraz z informacją o terminie i miejscu odbycia się, programie merytorycznym i prelegentach, a także cenach i warunkach uczestnictwa. Rejestracji można dokonać online!

Szkolenia rozwojowe, warsztaty rozwój osobisty oraz kursy rozwoju osobistego znajdziemy we wszystkich dużych miastach w Polsce. Prym w dziedzinie szkoleń z rozwoju osobistego wiodą między innymi Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz, Rzeszów, Lublin, Katowice, Łódź, Szczecin, Toruń, Koszalin, Białystok, Olsztyn oraz Warszawa. Rozwój osobisty poprzez szkolenia i kursy jest jednak możliwy również poza dużymi ośrodkami miejskimi dzięki szkoleniom rozwoju osobistego online. Realizowane są one zdalnie, z użyciem platform do prowadzenia wideokonferencji takich jak Zoom czy Microsoft Teams. Pozwala to wziąć udział w warsztatach z rozwoju osobistego bez względu na miejsce zatrudnienia czy zamieszkania.

Jakie jeszcze tematy szkoleń z rozwoju osobistego i zawodowego warto rozważyć?

sztuka prezentacji i wystąpienia publiczne, motywowanie, coaching, kreowanie wizerunku, trening pamięci, etykieta i savoir-vivre, wywieranie wpływu, project management, psychologia, menedżerskie.

Jak wybrać szkolenie rozwój osobisty?

Zanim zdecydujemy się na konkretne szkolenie z rozwoju osobistego i umiejętności osobistych warto poświęcić trochę czasu na przeanalizowanie własnych potrzeb szkoleniowych oraz stylu uczenia się. Jeśli najlepiej przyswajamy wiedzę w trakcie ćwiczeń i intrerakcji z innymi osobami wybierzmy warsztaty i szkolenia, w których zajęcia oparte są o gry sypulacyjne, ćwiczenia, pracę w grupie itp. Jeśli natomiast zależy nam na możliwośći realizacji programu kursu w dogodnym dla nas czasie i miejscu, a także we własnym tempie, kurs online z rozwoju umiejętności osobistych może okazać się świetnym wyborem.

Wybierając szkolenia rozwój osobisty warto również porównywać oferty szkoleń od różnych organizatorów i firm szkoleniowych. Rynek szkoleń jest bardzo zróżnicowany - co samo, bądź podobne szkolenie może kosztować nawet o kilkaset procent więcej w zalezności od organizatora. Dlatego warto skorzystać z bazy kursów i szkoleń z rozwoju osobistego, aby szybko i sprawnie porównać oferty pod względem programu szkolenia oraz cen za szkolenie czy kurs.

Rozwój osobisty: szkolenia rozwojowe, kursy i warsztaty rozwoju osobistego.
Rozwój osobisty

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Co to jest coaching i mentoring?
3 stycznia 2023
Co to jest coaching i mentoring?

Coaching i mentoring to popularne techniki stosowane w rozwoju osobistym i zawodowym. Warto poznać różnice między coachingiem i mentoringiem oraz dowiedzieć się jak rozpocząć pracę w charakterze coacha lub mentora.

Czytaj więcej
BUR szkolenia: Baza Usług Rozwojowych PARP
10 grudnia 2021
BUR szkolenia: Baza Usług Rozwojowych PARP

Dowiedz się czym jest BUR, czyli Baza Usług Rozwojowych prowadzona przez PARP, jakie są zasady jej działania i możliwości starania się o dofinansowanie do usług rozwojowych, takich jak: szkolenia, kursy, studia podyplomowe, usługi doradztwa zawodowego...

Czytaj więcej
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
28 lipca 2021
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Występowanie publiczne i prezentacje to nieodłączna część warsztatu współczesnych przywódców i menedżerów. Jak przygotować się do wystąpienia publicznego? Jak zainteresować, zaangażować i porwać tłum prowadząc prezentacje?

Czytaj więcej
Umiejętności interpersonalne – przykłady zdolności interpersonalnych
9 lutego 2022
Umiejętności interpersonalne – przykłady zdolności interpersonalnych

Zastanawiasz się czym są umiejętności interpersonalne? Szukasz przykładów umiejętności interpersonalnych, które pozwalają osiągnąć sukces w życiu osobistym i zawodowym? Sprawdź nasz przewodnik!

Czytaj więcej
Szkolenie rozwój osobisty, kurs rozwój osobisty, warsztaty rozwoju osobistego

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie rozwój osobisty, kurs lub warsztaty rozwoju osobistego!