Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL): baza szkoleń i kursów!

 • Znajdź szkolenia, warsztaty oraz kursy dotyczące ZZL i kapitału ludzkiego
 • Porównaj oferty różnych organizatorów i wybierz najlepszy program i cenę
 • Zarejestruj się online przez nasz formularz zgłoszeniowy

Szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi: 48

 • już od 1 518 zł
1 595 zł
 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 2 190 zł
2 190 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 990 zł
1 990 zł
 • już od 2 027 zł
2 318 zł
 • już od 2 090 zł
2 090 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 453 zł
453 zł
 • już od 1 890 zł
1 890 zł
 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 785 zł
785 zł
 • już od 1 518 zł
1 518 zł
 • już od 1 518 zł
1 595 zł
 • już od 790 zł
790 zł
Artykuł

ZZL: Zarządzanie zasobami ludzkimi – szkolenia i kursy

Wiele przedsiębiorstw lubi chwalić się, że ich „największą siłą są pracownicy”. Nie musi to być jednak pusty frazes. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi pozwala w pełni wykorzystać moc kapitału, jaki stanowią pracujący w danej firmie ludzie. Ma to znaczenie szczególnie dziś, gdy stopa bezrobocia jest wyjątkowo niska i to pracownicy mogą dyktować warunki panujące na rynku. Jak więc efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi? Jak szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi i warsztaty poświęcone tematyce ZZL mogą pomóc w rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie? Odpowiadamy!

Czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi?

Każda firma, która zatrudnia personel, stosuje jakąś formę zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), choć należy pamiętać, że zwykle w przypadku większych zespołów te zadania są znacznie bardziej złożone. Należy również podkreślić, że sam termin może być nieco mylący. W ujęciu ZZL to bowiem nie sami ludzie są zasobem, a ich umiejętności, wiedza itd. Jednocześnie należy pamiętać, że zarządzanie zasobami ludzkimi odnosi się nie tylko do zasobów, którymi dysponują pracownicy, ale również do ich samych. Oznacza to, że dziedzina ta kładzie nacisk nie tylko na organizację pracy czy też zlecanie i realizację zadań przez pracowników, ale również nawiązywanie z nimi relacji, motywowanie i sprawianie, że czują się ważną częścią organizacji, dla której pracują. To dlatego dzięki ZZL kapitał ludzki firmy może być w pełni wykorzystywany, a pracownicy zadowoleni.

Jakie zadania realizuje ZZL?

Z powyższego krótkiego opisu można wywnioskować, że zarządzanie zasobami ludzkimi jest złożoną dziedziną. W istocie realizuje ona wiele różnych zadań, które powinny być realizowane w sposób równoległy. Zaniedbanie któregokolwiek z procesów może bowiem negatywnie wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa. Czym więc zajmują się specjaliści ZZL?

 • Rekrutacja i selekcja – to proces wyboru odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów do wykonywania konkretnych zadań w firmie. Przemyślane działania rekrutacyjne pozwalają przyciągnąć właściwe dla danej organizacji osoby. W połączeniu z dokładnym zaplanowaniem i przeprowadzeniem selekcji można dzięki temu uniknąć błędów generujących niepotrzebne koszty związane z koniecznością ponownego naboru pracowników.
 • Adaptacja pracownika – należy pamiętać, że po przyjęciu właściwej osoby trzeba zadbać o jej odpowiednie wdrożenie w struktury i życie firmy poprzez odpowiednie procesy onboarding’owe. Dbałość o to, by nowy personel nie tylko poznał wszystkie swoje obowiązki, ale również szybko zaaklimatyzował się w przedsiębiorstwie, procentuje jego większym zaangażowaniem, efektywnością oraz lojalnością.
 • Bezpieczeństwo i ergonomia – to zapewnienie personelowi właściwych warunków do pracy. Do zadań ZZL należy więc kontrola stanowisk w celu upewnienia się, że stwarzają one zarówno bezpieczne, jak i komfortowe warunki, a także kierowanie pracowników na szkolenia z BHP.
 • Relacje pracownicze, komunikacja – zgrany i zgodny zespół może pracować znacznie efektywniej. Jednocześnie dobre relacje w firmie pozwalają na dłużej zatrzymać kluczowych dla jej rozwoju pracowników, a sprawna komunikacja pomaga osiągać efekty synergii i zgodność działań ze strtegią firmy.
 • Szkolenia i rozwój – stanie w miejscu to tak naprawdę krok wstecz. Dlatego należy zapewnić pracownikom możliwość rozwoju i poszerzania swoich kompetencji. W efekcie zyskuje cała organizacja, ponieważ personel jest wydajniejszy, wdraża nowoczesne rozwiązania i innowacje oraz podejmuje się coraz bardzie złożonych i wymagających odpowiedzialności obowiązków.
 • Motywowanie pozafinansowe, finansowe i wynagrodzenia – dodatkowe świadczenia, premie, a także niematerialne techniki motywacji to sposób na podniesienie zadowolenia pracowników i zdobycie ich lojalności oraz zaangażowania.
Znaczenie zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych przedsiębiorstwach

Można zauważyć, że obecnie największą uwagę do zarządzania zasobami ludzkimi przykładają  nowoczesne duże przedsiębiorstwa. W tego typu przedsiębiorstwach ZZL napotyka też największe wyzwania. Jest to zauważalne szczególnie w szybko rozwijających się sektorach, jak np. nowoczesne technologie, budownictwo czy usługi. Aby kapitał ludzki mógł być w tych miejscach odpowiednio wykorzystany, a pracownicy nie migrowali do konkurencyjnych organizacji, należy bezwzględnie zadbać o zastosowanie spójnej i przemyślanej polityki ZZL. Warto przy tym zauważyć, że rozwiązania, które sprawdzały się jeszcze parę lat temu, dziś nie mają już takiej mocy oddziaływania. Pracownicy z najmłodszego pokolenia, którzy zaczynają dominować w wielu branżach, mają zupełnie inne oczekiwania i potrzeby niż „stara gwardia”. Sprawia to, że specjaliści ZZL muszą się nieustannie dokształcać i rozwijać oraz zachować elastyczność w podejściu do swoich zadań. Coraz częściej wykorzystuje się „miękkie” techniki ZZL, a zatem komunikację, motywację i przywództwo oraz stawianie w centrum człowieka, a nie wyników. Takie podejście idealnie trafia w potrzeby pracowników z młodego pokolenia i pozwala budować silny kapitał ludzki, który może być największą wartością.

ZZL szkolenia, kursy zarządzanie zasobami ludzkimi - dla kogo?

Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi to szeroka dziedzina wymagająca posiadania szeregu zróżnicowanych praktycznych umiejętności. Szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi ma na celu rozwój wiedzy i najważniejszych kompetencji z zakresu zarządzania personelem oraz praktycznych umiejętności związanych ze wszystkimi procesami zarządzania zasobami ludzkimi. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają aktualne trendy, zasady i reguły zarządzania personelem. Uczą się jak planować politykę personalną od rekrutacji i selekcji, poprzez onboaring pracowników, wynagradzanie i motywowanie, wyznaczanie zadań, ocenę i szkolenie pracowników. Szkolenia pozwalają poznać zasady skutecznej komunikacji z pracownikami, budowania kultury organizacyjnej, wdrażania nowoczesnych metod zarządzania ludźmi, jak też podstaw obsługi kadrowej i płacowej. Udział w tego typu szkoleniu pozwala przygotować się do wykonywania zawodu Specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, który jest odpowiedzialny za kształtowanie polityki personalnej, strategii rekrutacji pracowników i zarządzania talentami, opracowuje i zarządza systemem motywacyjnym, pomaga w przygotowaniu polityki szkoleniowej oraz organizacji szkoleń pracowniczych, jak też zajmuje się również administracją kadrową.

Kursy i szkolenia z ZZL kierowane są do osób, które mają zamiar lub już zajmują się zasobami ludzkimi w firmach i organizacjach. Udział w szkoleniu pozwala zyskać szansę na lepszą pracę, utrzymanie dotychczasowego stanowiska bądź możliwość otrzymania awansu. Szkolenia te polecane są zwłaszcza dla pracowników działów personalnych, działów kadr oraz osób zarządzających zespołami i całymi przedsiębiorstwami. Wybrane kursy pozwalają na otrzymanie zaświadczenia zgodnego z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikat potwierdzający odbycie kursu przygotowującego do wykonywania zawodu.

Program szkoleń i kursów ZZL: zarządzanie zasobami ludzkimi

W programie kursów i szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi znajdują się zagadnienia takie jak:

 • wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi: podstawowe procesy, cele ZZL, cykl zarządzania personelem,
 • psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi: praca zespołowa a indywidualizm, podstawy zaangażowania pracowników, potrzeby psychologiczne pracowników,
 • rekrutacja i selekcja pracowników: planowanie zatrudnienia, profile stanowisk i kompetencji, metody i narzędzia rekrutacji, metody selekcji pracowników (testy, wywiady, assessment center...),
 • zatrudnianie, adaptacja i integracja pracownika: procedury kadrowe związane z przyjęciem do pracy, onboarding, integracja i budowanie zespołów,
 • motywowanie i wynagradzanie pracowników: rodzaje motywacji, motywowanie finansowe i pozafinansowe, systemy wynagradzania a motywacja,
 • oceny pracownicze: cele i rodzaje systemów oceniających, informacja zwrotna, systemy ocen pracowniczych,
 • rozwój i szkolenia pracowników: rozwój pracowników, zarządzanie talentami, plany sukcesji, polityka szkoleniowa (badanie potrzeb szkoleniowych, realizacja szkoleń, ewaluacja szkoleń), coaching i mentoring jako metody rozwoju pracowników,
 • komunikacja w zarządzaniu ludźmi: komunikacja w zespole, wyznaczanie celów, komunikacja wewnętrzna, rozwiązywanie konfliktów,
 • obsługa administracyjno-kadrowa: podstawy prawa pracy, urlopy pracownicze, delegacje krajowe i zagraniczne,
 • inne tematy: zarządzanie czasem pracy, zarządzanie stresem w miejscu pracy, narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.
Gdzie szukać szkoleń ZZL, kursów zarządzanie zasobami ludzkimi i warsztatów z rozwoju kapiatału ludzkiego?

Kurs zarządzania zasobami ludzkimi możliwy jest do realizacji zarówno jako kurs online, jak i typowe szkolenie stacjonarne, które z reguły organizowane są w największych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków, Katowice, Bydgoszcz, Gdańsk, Lublin, Rzeszów czy Szczecin. Kursy i szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi wykorzystują zróżnicowane metody dydaktyczne od wykładów i prelekcji, poprzez panele dyskusyjne, pracę grupową i indywidualną, ćwiczenia i warsztaty, a nawet gry szkoleniowe. Pozwala to efektywnie przekazywać materiał wchodzący w program szkolenia.

ZZL: Zarządzanie zasobami ludzkimi – szkolenia i kursy
Szkolenia ZZL: zarządzanie zasobami ludzkimi

Zapisz się, aby raz w tygodniu otrzymywać powiadomienia o nowych szkoleniach z zarządzania zasobami ludzkimi!