Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audit-jakosci-u-dostawcy-13329-id127

Informacje o szkoleniu

 • Audit jakości u dostawcy


  ID szkolenia: 13329
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 7 godzin

  TERMINY:
  08-09.06.2017
  04-05.09.2017
  23-24.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Wykonywanie auditów jakości u dostawców posiadających i nie posiadających systemu zarządzania
jakością wg ISO 9001. Zasady audytowania, zarządzanie programem auditów, działania auditowi, kompetencje i ocena auditów zgodnie z wytycznymi auditowania zawartymi w ISO 19011. Planowanie i nadzorowanie działań poauditowych. Prezentacja dobrych praktyk, przykłady, ćwiczenia.

Szkolenie skierowane jest do:

• auditorzy wewnętrzni SZJ wykonujący audity u dostawców lub kandydaci na auditorów,
• osoby realizujące audity jakości u dostawców nie będące audytorami wewnętrznymi,
• Pełnomocnicy ds. jakości, osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów kontroli,
• pracownicy działów zaopatrzenia.

Program szkolenia:

Program szczegółowy:
· wymagania normy ISO 9001:2008 oraz ISO 9001:2015 w kontekście dostawców,

· wytyczne dotyczące auditowania w oparciu o normę ISO 19011

- zasady auditowania,

- zarządzanie programem auditów,

- działania auditowe,

- kompetencje i ocena auditorów,

· prowadzenie auditów u dostawców posiadających i nie posiadających Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnie
z wytycznymi auditowania oraz ogólnie przyjętymi dobrymi praktykami,

· zadania auditora: identyfikacja i klasyfikacja niezgodności, formułowanie dowodu z auditu, formułowanie motywów zaklasyfikowania niezgodności, formułowanie sposobu postępowania
z niezgodnością, formułowanie proponowanych działań korygujących i zapobiegawczych,

· przygotowywanie raportów z auditów zawierających konstruktywną informację zwrotną dla auditowanego dostawcy oraz zlecającego audit,

· umowa z dostawcą a audity u dostawcy.

· test końcowyĆwiczenia:

· analiza SWOT dla firmy w odniesieniu do dostawcy/dostawców,

· przygotowanie fragmentów umowy z dostawcą w zakresie wymagań jakościowych oraz jej wykorzystanie przy przygotowaniu auditu u dostawcy,

· przygotowanie i przeprowadzenie symulacyjnego auditu u dostawcy,

· opracowanie raportu z auditu z położeniem szczególnego nacisku na:

- klasyfikację niezgodności i formułowanie motywów zaklasyfikowania niezgodności,

- formułowanie dowodu z auditu,

- formułowanie sposobu postępowania z niezgodnością i proponowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych oraz z wykorzystaniem zasad konstruktywnej informacji zwrotnej,

· badanie stopnia asertywności auditora,

Informacje o prelegentach:

Trener TQMsoft, praktyk

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia -W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Audit jakości u dostawcy