Auditor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym i online.
Celem szkolenia jest: przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności i nauczenie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych IATF 16949:2016; zaznajomienie się z dobrymi praktykami w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych (systemu, wyrobu, procesu); udoskonalenie stosowanego podejścia dla zwiększenia skuteczności auditów wewnętrznych w zakresie identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.
Dlaczego warto wziąć udział?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Uczestnik nauczy się:

 • Opracowywać plan auditów systemu, procesu i wyrobu
 • Prowadzić audit systemu, procesu, wyrobu
 • Interpretować wymagania oraz opracowywać raport z auditu
 • Planować działania korygujące.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są „dobre praktyki” w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości różnego typu (systemu, wyrobu, procesu) wg wytycznych IATF 16949:2016
 • Na jakie praktyczne aspekty zwracać uwagę podczasauditowania w branży motoryzacyjnej
 • Jakie są możliwości optymalizacji stosowanego dotychczas podejścia podejścia pod kątem zwiększenia skuteczności auditów wewnętrznych.

 KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO/TS 16949. Poznanie „dobrej praktyki” w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości różnego typu (systemu, wyrobu, procesu) wg wytycznych ISO/TS 16949. Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów auditowania w branży motoryzacyjnej ze specjalistą-praktykiem. Możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • auditorzy wewnętrzni,
 • kandydaci na auditorów wewnętrznych,
 • osoby odpowiedzialne za jakość,
 • pracownicy działu jakości,
 • osoby wdrażające systemy jakości,
 • konsultanci,
 • auditorzy certyfikujący.

Program szkolenia

1. Charakterystyka wymagań IATF 16949 pod kątem auditów wewnętrznych.
2. Wytyczne ISO 19011:2011 i IATF Auditor Guide.
3. Cele auditu wewnętrznego w procesie ciągłego doskonalenia.
4. Audit wewnętrzny a wymagania szczególne motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC).
5. Audit systemu, wyrobu, procesu: zakresy, kryteria, różnice i podobieństwa.
6. Planowanie programu auditów:

 • częstość auditów,
 • kryteria auditów,
 • zakres auditu,
 • metody audytowania,
 • wybór auditorów,
 • kwalifikacje auditorów.

7. Organizacja i przeprowadzanie auditu:

 • przygotowanie się przez auditora,
 • techniki audytowania, ustalanie niezgodności,
 • dokumentowanie auditów, raporty.

8. Działania poauditowe wg zasady PDCA:

 • planowanie,
 • realizacja,
 • weryfikacja,
 • wpływ wyników weryfikacji na program auditów.

9. Analiza wyników auditów pod kątem ciągłego doskonalenia.
10. Zawartość procedury systemu jakości dotyczącej auditów wewnętrznych.

Ćwiczenia:

 • Opracowanie planu auditów systemu, procesu i wyrobu
 • Audit systemu, procesu, wyrobu: inscenizacja na podstawie przykładowej dokumentacji (zespołowo)
 • Interpretacja wymagań i spostrzeżeń: opracowanie raportu z auditu
 • Zaplanowanie działań korygujących pod kątem uzyskania permanentnego doskonalenia (usunięcie niezgodności oraz przyczyn niezgodności)
 • Praca w zespołach, prezentacja wyników, moderowana dyskusja przebiegu ćwiczenia, uzyskanych wyników i napotkanych problemów
 • Test kontrolny.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

Trener TQMsoft, praktyk

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 29-30 sierpień 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 20-21 grudzień 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Online 21-22 czerwiec 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!