Audytor procesu wg VDA 6.3

O szkoleniu

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji potwierdzonych certyfikatem w ramach zasad i metod nadzoru audytowego według zasad zrzeszenia VDA według podręcznika VDA 6.3 v.3 z grudnia 2016 r. a w tym:

- audytów zatwierdzania nowych/potencjalnych dostawców;
- audytów u dostawców/lub audytów wewnętrznych procesów APQP/PPAP - nadzorowania nowych projektów wdrożeniowych oraz projektowania wyrobów i procesów produkcyjnych;
- audytów procesów realizacji produkcji (u dostawców/lub audytów wewnętrznych);
- audytów u usługodawców.
Szkolenie zakończone jest egzaminem sprawdzającym przyswojenie wiadomości - warunek otrzymania certyfikatu.
Dlaczego warto wziąć udział?

Wyszkolenie osób mogących samodzielnie przeprowadzać audyty wewnętrzne i u dostawców. Umożliwienie realizacji profesjonalnego nadzoru nad dostawcami - wyboru i zatwierdzania dostawców. Przygotowanie firmy do audytów w/g wymagań klientów niemieckich ze strefy VDA w/g VDA 6.3. Przygotowanie firmy do audytów klientów, certyfikacyjnych oraz nadzoru - pod kątem spełnienia wymagań dotyczących audytów. Przekazanie informacji o wymaganiach klientów niemieckich dotyczących współpracy i dostaw - dla pracowników różnych działów.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest adresowane głównie do osób, które nie mają jeszcze uprawnień audytora, a mają uzyskać kwalifikacje upoważniające do przeprowadzania audytów wewnętrznych i audytów u dostawców materiałów i usług według VDA 6.3:

 • Osoby, które chcą/mają poznać zasady audytów w/g zaleceń podręcznika VDA 6.3.
 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych w firmie produkcyjnej.
 • Kandydaci na Audytorów u dostawców materiałów i usług w firmie produkcyjnej.
 • Pracownicy Działów Zakupów, Logistyki, Jakości odpowiedzialni za zakupy, wybór i ocenę dostawców, audyty u dostawców, PPAP od dostawców.
 • Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań IATF 16949 - posiadający klientów niemieckich.
 • Audytorzy wewnętrzni ISO 9001 i IATF 16949 - realizujący audyty systemu i procesów produkcyjnych.
 • Szefowie projektów.
 • Pełnomocnicy Zarządów d/s Sytemu Zarządzania w/g IATF 16949.
 • Pracownicy Działów Jakości.
 • Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji.
 • Osoby odpowiedzialne za produkcję.

Program szkolenia

Dzień pierwszy:
1. Specyfika wymagań IATF/VDA w branży motoryzacyjnej.
2. Główne wymagania:

 • Podejście Procesowe,
 • Ciągłe Doskonalenie,
 • PDCA.

3. Porównanie specyfiki audytów:

 • wewnętrznych,
 • u dostawców,
 • 3 strony,
 • systemu,
 • procesów produkcyjnych,
 • wyrobów,
 • dla usługodawców,
 • podobieństwa i różnice w kontekście VDA 6.3.

4. Omówienie kryteriów wymagań dla audytowania w branży Automotive powoływanych przez podręcznik VDA 6.3:

 • specyfikacja IATF 16 949,
 • standardy,
 • normy,
 • podręczniki AIAG i VDA_RGA,
 • narzędzia jakości Core Tools,
 • wymagania klientów,
 • dobre praktyki.
 • Przegląd i omówienie najważniejszych zasad.

5. Model Żółwia – podejście procesowe, analiza ryzyka wg modelu zółwia.
6. Cykl życia produktu wg VDA.
7. Specyficzne wymagania klienta (CSR, VDA) w realizacji audytu procesu.
8. Planowanie audytów VDA 6.3 z podejściem procesowym.
9. Analiza Potencjałów (u dostawców) i audytów wewnętrznych. Omówienie zasad, dobrych praktyk, ćwiczenia w grupach.
10. Omówienie procesów do audytowania w/g VDA 6.3 (P1-P7) oraz zasady korzystania z Katalogu Pytań.
11. Q&A - pytania i odpowiedzi.
 
Dzień drugi:
1. Omówienie formularzy i dokumentów stosowanych podczas audytu VDA 6.3.
2. Omówienie ogólnych zasad przeprowadzania audytu, zadawania pytań, gromadzenia dowodów, spisywania spostrzeżeń.
3. Planowanie audytu VDA 6.3:

 • u nowego dostawcy- na zasadzie Analizy Potencjałów,
 • projektowania i przygotowania produkcji (APQP, PPAP; P2-P4),
 • procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych (P5-P7). 

4. Omówienie zasad, wykorzystanie katalogu pytań, przykładowe interpretacje porad z Katalogu Pytań - ćwiczenia w grupach moderowane przez trenera. 
5. Kompetencje auditorów wg wymagań normy VDA (audytor wewnętrzny, audytor u dostawcy, audytor trzeciej strony).
6. Techniki audyotowania – kompetencje miękkie audytorów w procesie audytowania.
7. Przeprowadzenie audytów szkoleniowych - symulacja audytu na zasadzie ćwiczeń w grupach z scenkami symulującymi odpowiedzi audytowanej strony. Ćwiczenia zapisów spostrzeżeń z audytu. Analizy przypadków.
8. Omówienie wyników audytów szkoleniowych - spostrzeżeń. Klasyfikacja spostrzeżeń. Ocena audytowanych obszarów. Ocena całościowa audytu. Specyficzne odstępstwa przy ocenie. Zasady realizacji oceny według VDA 6.3.
9. Działania poaudytowe i ciągłe doskonalenie.
10. Zasady audytowania dostawców usług: katalog pytań i zasady oceny.
11. Q&A -pytania i odpowiedzi, podsumowanie szkolenia.
 
Dzień trzeci:

Szkolenie kończy sie dwuczęściowym egzaminem: 

 • egzamin pisemny – 3 godziny  
 • egzamin ustny (analiza przypadku) – 3 godziny 

Czas trwania

3 dni po 7 godzin

Prelegenci

Trener TQMsoft, praktyk

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Online 6-8 lipiec 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 12-14 wrzesień 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 28-30 listopad 2022

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 750
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
2 600
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!