Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audytor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-iso-27001-75435-id570

Informacje o szkoleniu

 • Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001


  ID szkolenia: 75435
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie Jakość Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  DEKRA Business Garden Wrocław
  Legnicka 48 H
  54-202 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  DEKRA Polska Sp. z o.o.
  ul. Rzymowskiego 28
  02-697 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

 Po szkoleniu uczestnicy będą mogli samodzielnie: Przygotować plan audytu. Przygotować listę pytań zgodnie z planemaudytu i określonymi punktami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Przygotować się do przeprowadzenia audytu SZBI. Przeprowadzać audyt zgodnie z procedurą i przygotowywanym planem. Sformułować i zapisać prawidłowo: incydent, niezgodność, uwagę i szanse na doskonalenie. Uzasadnić wynik audytu odpowiednim dowodem. Prawidłowo zakwalifikować niezgodność do punktu normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 lub zabezpieczenia. Sporządzić kompletny i użyteczny raport z audytu. Sformułować i zapisać prawidłowo: działanie korekcyjne, korygujące po audycie. Przeprowadzić ocenę skuteczności działań i taka ocenę udokumentować.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji może być osoba, która jest w stanie ocenić prawidłowość zastosowania zabezpieczeń na podstawie przedstawionych dowodów. Zabezpieczenia mogą mieć charakter: organizacyjny, techniczny, prawny, informatyczny. Podkreślamy, że audytor SZBI musi się choć trochę orientować w sprawach informatycznych.
 • Uczestnicy szkolenia mogą dostarczyć na szkolenie dokumentację w celu przeprowadzenia ćwiczeń. Warunek jest taki, żeby to nie naruszyło bezpieczeństwa informacji.

Program szkolenia:

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia

Prezentacja prowadzącego

Prezentacja uczestników

Wprowadzenie

 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017
 • Zabezpieczenia stosowane w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji (załącznik A normy)
 • Logika budowy systemu: zależności pomiędzy wymaganiami i zabezpieczeniami
 • Metodyka audytu wewnętrznego

Dzień II

 • Specyfika audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Przygotowanie dokumentacji audytowej dla podanych scenariuszy
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego – grupa 1
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego– grupa 2
 • Przygotowanie raportu z audytu
 • Działania korygujące
 • Ocena skuteczności działań
 • Przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy
 • Ogłoszenie i mówienie wyników
 • Podsumowanie szkolenia

Wypełnienie ankiet

Informacje o prelegentach:

Trener DEKRA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1299 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.

Dostępne zniżki:

 • 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.
 • 5% dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001