Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/cash-flow-warsztaty-praktyczne-41235-id1103

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow).

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia:
- główni księgowi, analitycy,
- osoby zarządzające finansami przedsiębiorstwa,
- osoby, które chcą nauczyć się sporządzać, czytać i analizować rachunek przepływów pieniężnych.

Program szkolenia:

I. Rachunek przepływów pieniężnych jako element sprawozdania finansowego według Ustawy o Rachunkowości.

1. Zasady: memoriałowa i kasowa w sprawozdawczości finansowej.
2. Podstawowe definicje zawarte w Ustawie i Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 1.
3. Charakterystyka segmentów rachunku: operacyjnego, inwestycyjnego i finansowego.
4. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych: bezpośrednia i pośrednia.
5. Powiązanie pozycji rachunku z pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat.
6. Omówienie poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych.
7. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych – case studies.
8. Rachunek według KSR 1 a sprawozdanie z przepływów pieniężnych według MSR 7 – podobieństwa i różnice.

II. Analiza rachunku przepływów pieniężnych w kontekście zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie.

Informacje o prelegentach:

Ekspert FRR

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 799 zł brutto

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, analizę case study, serwis kawowy, lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/77/cash-flow

Wydarzenie: CASH FLOW - warsztaty praktyczne