Certyfikowany Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ISO 22301:2019

O szkoleniu

W ramach szkolenia uczestnicy poznają wymagania normy, ich interpretacje oraz sposoby realizacji. Poznają rolę i zadania funkcji Pełnomocnika na etapie wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania. Omawiane są etapy i sposoby skutecznego wdrożenia systemu. Zajęcia prowadzone na bazie studium przypadku pozwalają samodzielnie prześledzić i przeanalizować przykładowe wdrożenie systemu.

Podczas warsztatów uczestnicy aktywnie przygotowują się do przeprowadzenia audytu, opracowują pytania audytowe, biorą udział w audytach szkoleniowych. Ćwiczą interpretację wymagań normy, identyfikację niezgodności, wyznaczanie działań korygujących i zapobiegawczych. Dodatkowo są prezentowane podstawy komunikacji niewerbalnej oraz elementy socjotechniki audytowej.


Metody szkoleniowe:

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zajęć warsztatowych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi. Ćwiczenia będą polegały na realizowaniu zadań szkoleniowych przez uczestników szkolenia podzielonych na kilkuosobowe grupy, a następnie rezultaty ich prac zostaną zaprezentowane pozostałym grupom w ramach wymiany poglądów i doświadczeń.


Opis szkolenia:

Wdrożenie systemu nie będzie skuteczne bez zaangażowania pracowników organizacji. W pierwszej części omawiane są zasady organizacji projektu wdrożeniowego, tworzenia grupy wdrożeniowej i podziału zadań.

Uczestnicy szkolenia interpretują wymagania normy oraz wskazują przykładowe sposoby ich realizacji w praktyce.

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania wg normy ISO 22301:2019 (BS 25999), w tym samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania ustaleń audytu wewnętrznego.

Kto powinien wziąć udział?

Kandydaci na Pełnomocników ds. systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301:2019 (BS 25999) oraz na Audytorów wewnętrznych systemu.

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

 1. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.
 2. Zasady systemu zarządzania.
 3. Podejście procesowe.
 4. Omówienie wymagań normy ISO 22301:2019 (BS 25999).
 5. Praca z normą.
 6. Analiza BIA (Business Impact Analysis).
 7. Analiza ryzyka.
 8. Zasady dokumentowania procesów.
 9. Strategia i ciągłość działania.
 10. Dokumentacja systemu.
 11. Plany ciągłości działania.
 12. Warsztaty.

Audytor wewnętrzny nie ocenia, nie wydaje wyroków, ale sprawdza zgodność systemu i wspólnie z audytowanym poszukuje jego usprawnień. W bloku kandydaci na Audytorów poznają swoje uprawnienia i odpowiedzialności, praktycznie przechodzą procedurę przygotowania się do audytu, wyboru właściwych punktów normy, układają listy pytań zależne od stanowiska osoby audytowanej.

Prezentowane scenki audytowe analizowane są pod kątem ich poprawności, przyczyn wystąpienia problemów oraz sposobów ich zapobiegania.
Każdy z uczestników szkolenia występuje w roli audytora, ale również osoby audytowanej.

Omawiany jest sposób zachowania oraz komunikaty wydawane przez stronę pytaną i pytającą. Po przeprowadzonych audytach wypełniane i omawiane są raporty z audytu, do przykładowych niezgodności przypisywane są punkty normy oraz omawiane możliwe działania korygujące.

 

BLOK 2 – warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

 1. Plan i program audytu – warsztaty.
 2. Przygotowanie do audytu.
 3. Zasady układania pytań – warsztat: opracowanie listy pytań audytowych.
 4. Przeprowadzenie audytu.
 5. Przebieg audytu.
 6. Metody zbierania informacji.
 7. Podstawy komunikacji.
 8. Relacja Audytor – Audytowany i ich zachowania.
 9. Zniekształcenia komunikacji.
 10. Omówienie filmu szkoleniowego prezentującego przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
 11. Warsztat: przeprowadzenie i omówienie scenek audytowych.
 12. Zakończenie audytu.
 13. Dokumentowanie audytu wewnętrznego, wypełnianie raportu.
 14. Działanie korygujące a zapobiegawcze.
 15. Najczęściej popełniane błędy.

 

BLOK 3 – rola Pełnomocnik ds. systemu zarządzania ciągłością działania

 1. Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. ciągłości działania, odpowiedzialności i zadań do realizacji.
 2. Proces doskonalenia.
 3. Działania korygujące i zapobiegawcze.
 4. Przegląd zarządzania.
 5. Rola Pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania ciągłością działania.
 6. Omówienie sposobów oceny dokonywanej w trakcie auditu certyfikującego.
 7. Wybór jednostki certyfikującej.
 8. Poradnik – złe i dobre przykłady z wdrożeń systemu w organizacjach.
 9. Egzamin i omówienie wyników.

Czas trwania

2 dni (1 dzień: 9:00-16:00 / 2 dzień: 9:00-16:00)

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
a) platformę /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: Microsoft Teams;
b) minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:
- system operacyjny Windows 7 (lub nowszy),
- min. 2GB pamięci RAM,
- procesor dwurdzeniowy 2Ghz,
- mikrofon, głośnik;
c) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: 1MB/s d) niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: Adobe reader (lub inny do otwierania plików PDF), przeglądarka: Chrome, Mozilla Firefox, Safari,
e) okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line: do zakończenia szkolenia (wg harmonogramu).
Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
a) platformę /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: Microsoft Teams;
b) minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:
- system operacyjny Windows 7 (lub nowszy),
- min. 2GB pamięci RAM,
- procesor dwurdzeniowy 2Ghz,
- mikrofon, głośnik;
c) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: 1MB/s d) niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: Adobe reader (lub inny do otwierania plików PDF), przeglądarka: Chrome, Mozilla Firefox, Safari,
e) okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line: do zakończenia szkolenia (wg harmonogramu).

Rejestracja

Cena promocyjna
1 067
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 100 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.
01-756 Warszawa
Przasnyska 6b
woj. mazowieckie
Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Projekty wdrożeniowe: * System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015, * System zarządzania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Dofinansowanie z Bazy Usług Szkoleniowych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.
01-756 Warszawa Przasnyska 6b
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!