Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/cqi-23-audyt-procesu-formowania-tworzyw-73861-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:

-Zdobycie podstawowej wiedzy nt. zarządzania procesami specjalnymi
-Przekazanie informacji na temat rodziny standardu AIAG dla poszczególnych procesów
-Uzyskanie zrozumienia w obszarze powiązań CQI23 z normą IATF 16949:2016 w?odniesieniu do zasad audytowania
-Uzyskanie informacji odnośnie CQI23, a zarządzaniem specyficznymi wymaganiami klienta w odniesieniu do procesów specjalnych
-Zdobycie wiedzy na temat planowania, realizacji i raportowania wg normy 19011:2018
-Nabycie wiedzy odnośnie poziomu i rodzajów kontroli procesu
-Uzyskanie świadomości, co do korzyści wynikających z CQI i wpływu na stabilizację i?zdolność procesu
-Zwiększenie motywacji do poszerzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Pogłębienie wiedzy z zakresu:
Jak zarządzać specyficznymi wymaganiami klienta
Jak tworzyć matryce CSR, diagram przebiegu procesu, diagram żółwia
Jaki jest podział normy CQI23 (katalog pytań, job audit, tabele dla poszczególnych procesów)
Jakie kwalifikacje powinien posiadać auditor
Jakie są wymagania wynikające z normy 19011:2018
Jakie są główne zagadnienia normy CQI23

Szkolenie skierowane jest do:

 • Technolodzy, Inżynierowie jakości i procesu nadzorujący proces formowania tworzyw,
 • Kierownicy Działów Jakości / Pełnomocnicy SZJ, Menedżerowie odpowiedzialni za działania, właściciele procesów.
 • Liderzy projektów, inżynierowie odpowiedzialni za kontakt z klientem i pracę z dostawcą.
 • Pracownicy, którzy wpływają na satysfakcję klienta.

Program szkolenia:

1. Norma CQI23 w świetle specyficznych wymagań klienta oraz IATF16949:2016

 • Matryca CSR – przegląd wymagań klienta

2. Podejście procesowe:

 • Diagram przebiegu procesu
 • Diagram żółwia

3. Omówienie grupy norm CQI ze szczególnym uwzględnieniem CQI23
4. Charakterystyka i cele procesów specjalnych
5. Kwalifikacje audytorów
6. Audyt – planowanie, realizacja i raportowanie (wymagania normy 19011:2018)
7. Główne zagadnienia CQI23:

 • Odpowiedzialność organizacji i planowanie jakości (matryca odpowiedzialności)
 • FMEA i plan kontroli dla procesów specjalnych
 • Składowanie wyrobów, transport
 • Wymagania dotyczące wyposażenia i oprzyrządowania
 • Zarządzanie przyrządami pomiarowymi
 • Częstotliwość kontroli procesu (kontrola lotna, kontrola ostateczna)
 • Tolerancje parametrów procesu
 • Statystyczne sterowanie (SPC) dla procesów specjalnych
 • Formularz Job Audit – krzyżowy audyt wyrobu, procesu, pakowania
 • Tworzenie planu działań: analiza przyczyn źródłowych, definiowanie i wdrożenie działań, łącznie z oceną skuteczności

8. Omówienie poszczególnych tabel i procesów (A-H):

 • Wtrysk
 • Rozdmuch
 • Formowanie próżniowe
 • Prasowanie tłoczne
 • Formowanie RTM
 • Wytłaczanie
 • Wyposażenie – proces i oprzyrządowanie do badań
 • Kontrola części i badania

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: CQI 23 Audyt procesu formowania tworzyw