Szkolenie

Delegacje krajowe i zagraniczne oraz samochód w działalności firmy z uwzględnieniem zmian od 1 marca 2013 r.

O szkoleniu

2014.02.13 Gdańsk

2014.02.21 Katowice

2014.02.28 Warszawa

2014.03.20 Łódź

2014.03.21 Wrocław

2014.03.28 Warszawa

2014.03.31 Poznań

2014.04.18 Gdańsk

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ww. zmianami w zakresie rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych, które weszły w życie z dniem 1 marca 2013 r., jak również porównanie stanu prawnego obowiązującego do dnia 28 lutego 2013 r. z regulacjami nowego Rozporządzenia. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, jak również rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych przez organy podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone szkolenie ma również na celu usystematyzowanie wiedzy na temat zasad krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób współpracujących z przedsiębiorstwem oraz rozstrzygnięcie wątpliwości uczestników szkolenia w zakresie zastosowania przepisów. W tym zakresie, w trakcie całego szkolenia mogą być zadawane pytania na które zostaną prowadzący będą udzielać odpowiedzi. Podczas szkolenia, omówione zostaną nie tylko zasady odbywania podróży służbowych ale również ich skutki w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, a także konsekwencje wykorzystywania przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych oraz służbowych na potrzeby prywatne.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Źródła prawa:
a) podstawowe akty prawne regulujące problematykę dotyczącą podróży służbowych, z uwzględnieniem nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.,
b) podróż służbowa w doktrynie i orzecznictwie,
c) pracownicy sfery budżetowej,
d) pracownicy sfery komercyjnej,
e) osoby nie będące pracownikami.

2. Definicja podróży służbowej:
a) podróż służbowa a podróż,
b) miejsce wykonywania pracy a podróż służbowa,
c) siedziba a podróż służbowa,
d) podróż służbowa a czas pracy,
e) podróż służbowa a delegowanie,
f) podróż służbowa a szkolenie.

3. Czas i miejsce rozpoczęcia a zakończenia podróży służbowej.

4. Diety do dnia 28 lutego 2013 r. i od dnia 1 marca 2013 r.
a) podróże służbowe krajowe a zagraniczne,
b) co znaczy doba,
c) zapewnienie całkowitego oraz częściowego wyżywienia,
d) co zrobić ze śniadaniem,
e) czy istnieją diety tranzytowe,
f) dieta a dieta dojazdowa,
g) podróż służbowa mieszana a dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

5. Zwrot kosztów przejazdu do dnia 28 lutego 2013 r. i od dnia 1 marca 2013 r.:
a) podróż służbowa każdym środkiem transportu,
b) podróż służbowa prywatnym samochodem pracownika,
c) co powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu?

6. Zwrot kosztów noclegu do dnia 28 lutego 2013 r. i od dnia 1 marca 2013 r.:
a) podróże służbowe krajowe a zagraniczne,
b) ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych,
c) co w przypadku zwrotu ponad limit?

7. Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową:
a) co to jest komunikacja miejscowa,
b) podróże służbowe krajowe a zagraniczne,
c) ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych,
d) a co z taksówkami?

8. Zwrot innych udokumentowanych wydatków w stosunku do uzasadnionych potrzeb do dnia 28 lutego 2013 r. i od dnia 1 marca 2013 r.:
a) parkingi oraz autostrady,
b) rent a car w kraju oraz zagranicą,
c) ubezpieczenie w trakcie podróży służbowej.

9. Dokumentowanie wydatków:
a) ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych,
b) co zrobić z paragonem,
c) kiedy można złożyć oświadczenie?

10. Zaliczka na poczet podróży służbowej do dnia 28 lutego 2013 r. i od dnia 1 marca 2013 r.:
a) podróże służbowe krajowe a zagraniczne,
b) po jakim kursie rozliczyć zaliczkę w walucie obcej?

11. Należności z tytułu podróży służbowych jako koszty uzyskania przychodów:
a) cel determinuje kwalifikację,
b) czy rozpoznać koszty w całości, czy do limitów,
c) w którym momencie koszt uzyskania przychodów?

12. Należności z tytułu podróży służbowych jako przychód:
a) kiedy zwolnienie a kiedy podatek,
b) a jak to jest w przypadku szkolenia,
c) co z osobami fizycznymi prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą?

13. Samochód osobowy:
a) definicje samochodu osobowego,
b) samochody stanowiące własność podatnika,
c) samochody nie stanowiące składnika majątku podatnika,
d) samochody z leasingu,
e) samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe,
f) samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne,
g) zasady odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem oraz leasingiem samochodów osobowych w aspekcie zmian w podatku VAT.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Niebudek – prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pracuje w Kancelarii Adwokackiej Adw. Marcina Górskiego. Pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień zajmuje się również problematyką prawa podatkowego związanego z prawem handlowym. W ramach swojej dotychczasowej praktyki doradzał z punku widzenia optymalizacji podatkowych przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych.

Hubert Grzyb – prawnik, Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracuje w Kancelarii Adwokackiej Adw. Marcina Górskiego. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka podatkowego oraz optymalizacji podatkowej, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Współpracował z wieloma podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa podatkowego. Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Doświadczony wykładowca z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), w szczególności z zakresu dokumentowania transakcji gospodarczych oraz zmian w VAT w 2013 r., jak również z zakresu podróży służbowych. zarówno na szkoleniach otwartych, jak i zamkniętych dla firm z różnych sektorów i branż.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, paliwowej, budowlanej i nieruchomości oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 lutego 2014
zajęcia odbędą się w centrum w/w miast. Warszawa - centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 540 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 490 zł/os + 23% VAT.
540 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!