EFEKT ZACHĘTY - zasady oraz zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych po 1 stycznia 2015 r.

O szkoleniu

-
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się prowadzeniem comiesięcznych rozliczeń w systemie SODIR PFRON, pracowników działów kadr i księgowości oraz przedstawicieli przedsiębiorstw działających na otwartym rynku pracy. Uczestnikami tego szkolenia powinny być osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę na temat zagadnień związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w kontekście efektu zachęty.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Efekt zachęty w rozumieniu przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
- efekt zachęty ilościowy
- efekt zachęty jakościowy
- efekt zachęty w odniesieniu do zmian zapisanych w Ustawie po 1 stycznia 2015 r.

2. Podstawowe zasady związane z wyliczaniem średniego zatrudnienia w aspekcie wykazania efektu zachęty
- wykazanie różnić pomiędzy stanem zatrudnienia w okresie sprawozdawczym a stanem zatrudnienia w okresie bieżącym
- wyliczanie przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w oparciu o zapisy Ustawy - art. 21
- wyliczanie przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w oparciu o zapisy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.


3. Efekt zachęty w aspekcie firm powiązanych
- definicje przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
- definicja przedsiębiorstw powiązanych
- definicja przedsiębiorstw partnerskich
- interpretacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w aspekcie wyliczania efektu zachęty w przypadku przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich.

4. Warsztaty
- przykłady oraz ćwiczenia związane z wyliczaniem efektu zachęty
Efekty szkolenia:
a) Cel główny:
- zdobycie i rozszerzenie wiedzy uczestnika szkolenia w zakresie zasad wyliczania efektu zachęty w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych
- zdobycie i rozszerzenie wiedzy uczestnika w zakresie skutecznych rozliczeń dofinansowań zgodnie
z obowiązującymi przepisami w sprawie efektu zachęty

b) Cele szczegółowe:
- nabycie umiejętności analizowania i wyliczania efektu zachęty
- nabycie wiedzy i umiejętności zapobiegania najczęściej pojawiającym się błędom związanym z wyliczaniem efektu zachęty
- kreowanie i upowszechnianie właściwego postępowania oraz korzyści związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Forma szkolenia:
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów ze wsparciem prezentacji multimedialnej. Dodatkowo zostaną one wzbogacone i ćwiczenia z tematyki omawianej podczas spotkania. Każdy z uczestników otrzymuje materiały informacyjne opracowane przez prowadzących oraz materiały niezbędne do wykonywania ćwiczeń/warsztatów.

Czas trwania

10-14

Prelegenci

Grzegorz Batko – tematyką rozliczeń dofinansowań PFRON zajmuje się od ponad 5 lat. Współpracuje
z ponad 120 firmami w zakresie bieżących rozliczeń dofinansowań z PFRON oraz w obszarze rekrutacji
i zatrudniania osób niepełnosprawnych. W ciągu ostatniego roku zrealizował ponad 300 godzin doradztwa oraz szkoleń dla naszych klientów.

Łukasz Leszczyński - doradca i konsultant w zakresie finansowania inwestycji, dofinansowań do wynagrodzeń oraz szkoleń. W latach 2004-2006 doradca Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Krakowie w zakresie współfinansowania projektów inwestycyjnych. W ciągu ostatniego roku zrealizował ponad 250 godzin doradztwa oraz szkoleń dla klientów zarówno z sektora MSP jak i dużych korporacji. Laureat nagrody „Lodołamacze 2007”.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Katowice

Katowice

Katowice

woj. śląskie

Łódź

Łódź

Łódź

woj. łódzkie

Wrocław

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

KRAKÓW

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
390
b.d.
Cena zawiera:
  • 4 godzinne szkolenie (10:00-14:00) - przerwy kawowe - materiały szkoleniowe - imienne świadectwo uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Cracow Consulting
31-514 Kraków
Al. Beliny-Prażmowskiego 55/2
woj. małopolskie
Cracow Consulting to firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa i obsługi dofinansowań w ramach PFRON. W ramach swojej działalności Cracow Consulting promuje wrażliwość społeczną i odpowiedzialną politykę personalną uwzględniającą potrze...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego http://www.cracowconsulting.pl/. Płatność następuje przed szkoleniem na podstawie faktury proformy.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cracow Consulting
31-514 Kraków Al. Beliny-Prażmowskiego 55/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!