Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/efektywna-komercjalizacja-badan-naukowych-74605-id72

Informacje o szkoleniu

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia nabędą podstawową wiedzę na temat komercjalizacji badań naukowych. Szkolenie odbędzie się w sześciu modułach, począwszy od wprowadzenia do zagadnień komercjalizacji i innowacji, poprzez budowę ekosystemu innowacji wokół uczelni i pozyskiwanie finansowania dla innowacyjnych projektów, a skończywszy na zagadnieniach budowania sieci kontaktów. Szkolenie będzie zawierało wprowadzenie do praktycznej metody Business Model Canvas umożliwiającej ocenę potencjału komercyjnego pomysłu opartego na badaniach naukowych. Prezentowany materiał oparty jest na praktycznym doświadczeniu prowadzących z zakresu współpracy środowisk naukowych z przemysłem. Nabytą wiedzę uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast w pracy badawczej nadając jej wymiar praktyczny i wywierający wpływ na otoczenie rynkowo-społeczne. Interaktywna forma prelekcji połączona z ćwiczeniami i pracą indywidualną uczestników. Każdy uczestnik kończy szkolenie z zestawem praktycznych materiałów i wskazówek odnoszących się do komercjalizacji badań naukowych.

Szkolenie skierowane jest do:

pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie efektywnej komercjalizacji badań naukowych oraz pracowników uczelnianych centrów transferu technologii, brokerów innowacji i innych osób związanych z tematem transferu technologii. Materiał prezentowany podczas szkolenia będzie wartościowy dla indywidualnych naukowców i grup badawczych, pragnących rozwinąć kontakty z przemysłem.

Program szkolenia:

 1. Innowacja i komercjalizacja: wprowadzenie:
  • czym jest komercjalizacja/wdrożenie/transfer technologii,
  • komercjalizacja bezpośrednia/pośrednia,
  • innowacyjność w Polsce,
 2. Przedsiębiorczość w środowisku naukowym:
  • uczmy się na błędach - wynik kontroli NIK,
  • uczymy się od najlepszych - przykłady z innych krajów,
  • rola uczelni w ekosystemie innowacji.
 3. Pozyskanie finansowania dla innowacyjnych projektów:
  • finansowanie publiczne,
  • finansowanie prywatne.
 4. Route to market - myślenie o strategii wejścia na rynek:
  • Centrum Transferu Technologii,
  • wykorzystanie narzędzia Business Model Canvas.
 5. Umowy dotyczące komercjalizacji:
  • specyfika umów dotyczących komercjalizacji wyników badań,
  • kluczowe elementy umowy,
  • rodzaje licencji.
 6. Aktywne nawiązywanie kontaktów:
  • widoczność w Internecie - jak ją zwiększyć,
  • formułowanie przekazu na temat swojego pomysłu,
  • budowanie profilu technologii.

Informacje o prelegentach:

Michał Kaza

Pracuje jako Adiunkt w Instytucie Farmaceutycznym w Warszawie. Doktorat z ekotoksykologii ukończył na Wydziale Farmaceutycznym WUM. Obecnie zaangażowany w badania bioanalityczne i farmakokinetyczne, w tym badania biorównoważności doustnych form leku. Certyfikowany Specjalista IPMA ds. zarządzania projektami. Ściśle współpracuje z ośrodkami klinicznymi, polskimi i zagranicznymi firmami farmaceutycznymi. Pracuje w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP). Absolwent programu Top 500 Innovators. Stażysta programu MSCA.
Michał posiada doświadczenie w dziedzinie publikowania naukowego jako autor i recenzent. Współautor publikacji z tematyki wizualizacji wyników badań. Prowadził szkolenia dla licealistów i doktorantów na temat przygotowania czytelnych prezentacji naukowych. Współorganizator i perkusjonalista projektu Freedance.

Grzegorz Liśkiewicz

Pracuje jako Adiunkt na Politechnice Łódzkiej. Specjalizuje się w maszynach przepływowych i mechanice płynów. Ukończył doktorat na Politechnice Łódzkiej oraz University of Strathclyde (Glasgow). Odbywał staże naukowe w Leeds University, Cambridge University oraz Oxford University. Ukończył dwa kierunki studiów magisterskich, dwuktotnie został uhonorowany stypendium Ministra Nauki. Otrzymał liczne nagrody, min. dla najlepszego absolwenta, nagrogę Polskiej Agencji Prasowej „popularyzator nauki”, nagrodę za najlepszy artykuł. Jest członkiem American Society of Mechanical Engineering, Institute of Physics, The Institution of Engineering and Technology, Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Grzegorz posiada doświadczenie w dziedzinie publikowania naukowego jako edytor, recenzent i autor. Pełni rolę Associate Editor w Open Engineering oraz Managing Editor w Innovation & Impact gdzie nadzoruje przebieg procesu peer-review oraz podejmuje decyzję o akceptacji/odrzuceniu artykułów. Regularnie recenzuje artykuły dla czasopism z energetyki oraz mechaniki płynów. Pasjonat fotografii, muzyki Soul i Funk, jazdy na nartach oraz wypraw rowerowych.
• Redaktor główny: Innovation & Impact, de Gruyter;
• Redaktor: Open Engineering, de Gruyter;
• Redaktor główny wydania tematycznego: Central European Journal of Engineering, Springer;
• Recenzent: Tribology: Materials, Surfaces & Interfaces, Maney Publishing; Applied Energy, Elsevier; Transactions of ASME, American Society of Mechanical Engineers; Archive of Mechanical Engineering, PAN; Transactions of the Institute of Fluid Flow Machinery, PAN;

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 950 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 2 października
 • 1050 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 3 października

Cena zawiera:

udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Efektywna komercjalizacja badań naukowych