Jak skutecznie zarządzać firmą wykorzystując kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)?

O szkoleniu

Kaplan i Norton stwierdzili kiedyś, że jak nie można czegoś zmierzyć, nie można tym zarządzać. W powyższym twierdzeniu jest dużo prawdy i dlatego bardzo przydatnym narzędziem do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem są KPI (Key Performance Indicators, kluczowe wskaźniki efektywności, kluczowe wskaźniki działania), które powinny objąć całe przedsiębiorstwo, a nie tylko obszar finansowy. Są one jednocześnie bardzo praktycznym narzędziem kontrolingu, tak strategicznego, jak i operacyjnego.

Cele szkolenia:
• poznanie KPI, zarówno w obszarze finansowym, jak i pozafinansowym,
• zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu dokonywania trafnego wyboru KPI, ich pomiaru i interpretacji,
• zdobycie praktycznych umiejętności planowania (wyznaczania celów) z wykorzystaniem KPI.

Adresaci szkolenia:
• kadra zarządzająca wyższego szczebla,
• właściciele spółek i członkowie rad nadzorczych,
• kadra zarządzająca średniego szczebla i pracownicy uczestniczący w budowie i wdrażaniu strategii firmy,
• pracownicy działów kontrolingu,
• pracownicy działów strategii,
• pracownicy działów finansowych.

Metody szkoleniowe:
• miniwykład,
• dyskusja moderowana,
• studia przypadków,
• ćwiczenia

Korzyści dla Uczestników:
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik zdobędzie umiejętność praktycznego wykorzystania wskaźników finansowych i pozafinansowych do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.
Kto powinien wziąć udział?
• kadra zarządzająca wyższego szczebla,
• właściciele spółek i członkowie rad nadzorczych,
• kadra zarządzająca średniego szczebla i pracownicy uczestniczący w budowie i wdrażaniu strategii firmy,
• pracownicy działów kontrolingu,
• pracownicy działów strategii,
• pracownicy działów finansowych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
a. cele w przedsiębiorstwie a budowanie jego wartości
b. korzyści zarządzania przez wskaźniki

2. Źródła danych
a. sprawozdanie finansowe firmy
b. raporty i analizy wewnętrzne
c. inne

3. Wskaźniki finansowe
a. wskaźniki rentowności i wartości przedsiębiorstwa
b. wskaźniki efektywności zarządzania
c. wskaźniki struktury i zadłużenia
d. wskaźniki płynności finansowej w ujęciu statycznym
c. wskaźniki płynności finansowej w ujęcie dynamicznym

4. Wskaźniki w pozostałych obszarach funkcjonalnych
a. wskaźniki w obszarze marketingu i sprzedaży
b. wskaźniki obszarze logistyki
c. wskaźniki w obszarze produkcji i jakości
d. wskaźniki w obszarze HR
e. wskaźniki w obszarze IT

5. Wskaźniki w płaszczyznach BSC (Balanced Scorecard – Zrównoważona Karta Wyników)
a. wskaźniki w płaszczyźnie finansowej
b. wskaźniki w płaszczyźnie rynkowej
c. wskaźniki w płaszczyźnie procesowej
d. wskaźniki w płaszczyźnie zasobowej

6. Przykład specyficznych wskaźników branżowych
a. wskaźniki w branży hotelarskiej

7. Powiązanie wskaźników z celami przedsiębiorstwa

Czas trwania

9:00 - 17:00
2 dni, 16 godzin

Aktualne terminy szkoleń znajdą Państwo na stronie:
www.wikconsulting.pl

Prelegenci

Piotr Szczurowski
trener i doradca firm w zakresie finansów, kontrolingu, opracowywania i wdrażania strategii w organizacjach, w tym z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników (ZKW) oraz zarządzania przez cele (ZPC) i KPI. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa, restrukturyzacją oraz powiązaniami pomiędzy wynikami finansowymi przedsiębiorstwa a pozornie niefinansowymi aspektami jego działalności (marketing, organizacja, zasoby). Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu finansów i strategii przedsiębiorstw.
Posiada wszechstronne, kilkunastoletnie doświadczenie liniowe związane z pracą, zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i specjalistycznych. Będąc prezesem zarządu spółki z branży hotelarskiej, w krótkim czasie znacząco poprawił jej wyniki finansowe. Jako dyrektor finansowy dużej spółki z branży nieruchomości wprowadził szereg usprawnień organizacyjnych (w tym nowe procedury), rozszerzył kontroling finansowy, znacząco poprawił ściągalność należności oraz brał czynny udział w pracach wielu zespołów projektowych, w tym jako szef zespołów ds. opracowania programu naprawczego dla przedsiębiorstwa czy też ZKW. Posiada również doświadczenie związane z pracą w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.
Doktor nauk ekonomicznych – praca doktorska z zakresu restrukturyzacji i jej uwarunkowań obroniona w Szkole Głównej Handlowej (Kolegium Zarządzania i Finansów). Uczestnik licznych szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania organizacjami, w tym z zakresu strategii, finansów, księgowości, marketingu, zakupów (w tym zagranicznych), negocjacji, kontroli i audytu wewnętrznego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto od osoby
1 490
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!