Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

O szkoleniu

Główny księgowy/Dyrektor finansowy to jedna z najważniejszych osób w organizacji. Nadzoruje on bowiem wszystkie aspekty zarządzania finansami, księgowością i administracją firmy. Odpowiada za organizację i koordynację pracy zespołów działu księgowości oraz sprawuje pieczę nad rozwojem jego pracowników. Dziś Główny księgowy musi nie tylko stać na straży przepisów podatkowych, ale również efektywnie zarządzać swoim podległym zespołem. Obecnie przed głównymi księgowymi stoją liczne wyzwania, którym sprostanie okazuje się wcale nie być rzeczą prosta i bezkompromisową. Najlepsze praktyki pokazują, że aby osiągnąć znaczącą poprawę w kompetencjach zawodowych, trzeba zacząć proces od siebie, dopiero w drugiej kolejności poszukiwać przyczyn niepowodzeń i ograniczeń efektywności w otoczeniu. To Lider zespołu jest odpowiedzialny w pełnej rozciągłości, za pracę swoich podwładnych, za ich rozwój, zadowolenie, reakcje i postawy, pozytywnie wpływając przez to na sprawne funkcjonowanie każdego z pracowników, jak i całego działu. To Lider może tworzyć dla swoich pracowników właściwe warunki środowiskowe pracy, jak też oddziaływać na nich na poziomie psychologicznym. To Lider, może być mentorem, opiekunem, jak i coachem dla swoich pracowników.

Jeśli nasuwa Ci się refleksja, że od dłuższego czasu drepczesz w miejscu, bez przekonania i wiary, że cokolwiek można poprawić – weź udział w naszym szkoleniu i przekonaj się, na jakim etapie znajdujesz się Ty i Twój zespół i zobacz, jak szybko i skutecznie można rozwinąć swoje kompetencje w profesjonalnym zarządzaniu zespołem księgowym.

Celem szkolenia jest nabycie i utrwalenie wiedzy w obszarze zarządzania personelem realizującym swoje zadania zawodowe w działach finansowych, księgowych i pokrewnych. Ma na celu wzmocnienie kompetencji interpersonalnych osób zarządzających w obszarach szeroko pojętej komunikacji i motywacji, podniesienie efektywności osobistej oraz dostarczenie narzędzi pomocnych w radzeniu sobie ze stresem i emocjami związanymi z kształtowaniem relacji pracowniczych w specyficznych warunkach środowiska pracy.
Kto powinien wziąć udział?

Główni Księgowi, Dyrektorzy Finansowi, Kierownicy i Menedżerowie działów finansowo-księgowych, pracownicy Biur Rachunkowych oraz osoby przygotowujące się do objęcia roli Lidera działów księgowych.

Program szkolenia

1. Funkcje lidera – przywództwa można się nauczyć!
• Różnica pomiędzy zarządzaniem a przywództwem – jak stać się liderem w zespole księgowym?
• Kompetencje interpersonalne pomocne w budowaniu pozycji przywódcy.
• Określenie indywidualnego zakresu zadań związanych z funkcjonowaniem w roli lidera w księgowości.

2. Motywowanie pracowników w księgowości – jak osiągnąć pełne zaangażowanie pracowników w realizację zadań zawodowych?
• Wpływ postawy życiowej i pozytywnego myślenia na efektywność zawodową – jak motywować ludzi pracujących w księgowości?
• Co motywuje moich pracowników? Specyficzne uwarunkowania psychofizyczne niezbędne w pracy księgowego.
• Typologia pracowników ze względu na typy osobowości – praktyczne wykorzystanie teorii Williama Marstona (najlepiej charakteryzującej pracowników w środowisku zawodowym).
• Typy pracowników w księgowości.
• Tworzenie warunków optymalnego zaangażowania do pracy w specyficznym obszarze wiedzy finansowo- księgowej.

3. Kierowanie zespołem księgowym – praktyczne sposoby zarządzania w różnych sytuacjach zawodowych oraz w relacji z różnymi pracownikami:
• Charakterystyka pracy w księgowości – priorytety i ograniczenia wynikające ze specyfiki obszaru.
• Proces budowania zespołu pracowniczego – koncepcja B. Tuckmana.
• Ewolucyjny model kierowania – koncepcja K. Blancharda w praktyce.

4. Delegowanie zadań i egzekwowanie skuteczności pracowników – narzędzia rozwoju pracowników i rozwijania ich kompetencji:
• Specyfika czynności zawodowych w pracy księgowego i jej wpływ na poziom efektywności jednostki i zespołu.
• Wytyczanie zadań a delegowanie: komu, co delegować?
• Ocena – jako narzędzie wsparcia pracy jednostki i zespołu – konstruktywna pochwała i krytyka.
• Rola informacji zwrotnych w procesie rozwoju pracowników.

5. Komunikacja interpersonalna – fundamentalne narzędzie pracy w służbach księgowych
• Definicja oraz model procesu komunikacji – jak wygląda w dziale księgowym w odróżnieniu od innych działów organizacji?
• Schematy komunikacyjne jako elementy krytyczne w budowaniu partnerskich relacji.
• Model procesu komunikacji interpersonalnej a model komunikacji w organizacji – dlaczego nie wszyscy są skuteczni?

6. Trudne sytuacje w kontaktach z innymi działami:
• Źródła występowania napięć i trudności we współpracy księgowości z innymi działami organizacji a rola lidera.
• Rodzaje barier komunikacyjnych – w jaki sposób „specjalistyczna” wiedza księgowa wpływa na proces zrozumienia komunikatów przez innych partnerów w firmie.
• Błędy w komunikacji – co stwarza dodatkowe trudności komunikacyjne w działach finansowo-księgowych oraz w relacji z innymi działami.
• Budowanie postawy asertywnej, czyli jak unikać agresji i uległości w relacjach z partnerami księgowości – lider wzorem do naśladowania.
• Sposoby usprawnienia współpracy księgowości z pozostałymi komórkami organizacyjnymi.

7. Zarządzanie emocjami, stresem oraz sytuacjami konfliktowymi:
• Źródła i natura stresu – stres w dziale finansowym/księgowym (mechanizmy i specyfika).
• Temperament i osobowość a poziom i nasilenie stresu.
• Strategie i style radzenia sobie ze stresem.
• Jak powstaje konflikt – przyczyny konfliktów – funkcje konfliktów.
• Rola szefa w radzeniu sobie z konfliktem.
• Techniki rozwiązywania konfliktów.

Czas trwania

9:30 – 16:30

Prelegenci

Menedżer, praktyk biznesu i konsultant z 17-letnim doświadczeniem trenerskim. Był konsultantem w firmie doradczej Ernst & Young. Realizował projekty szkoleniowe i doradcze dla klientów takich jak: Fiat, Michelin, Carrefour, Geant, Real, Develey, PepsiCo, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Alliance Francaise, Ricoch, Lafarge, Polifarb Wrocław (PPG), Netia, Volkswagen Bank, Aegon i innych znanych organizacji. Absolwent socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył program MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Wykładowca na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kształtowania przywództwa, doskonalenia umiejętności menedżerskich, budowania efektywnych zespołów pracowniczych oraz innych, w szczególności związanych z rozwojem kompetencji osobistych sprzyjających kierowaniu ludźmi. Ekspert ds. metodologii oraz autor publikacji poświęconych Opracowaniu i Upowszechnieniu Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych. Autor artykułów poświęconych zarządzaniu zespołami finansowymi i księgowymi zrealizowanymi na zlecenie wydawnictwa Wolters Kluwer.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

brak danych

Katowice

woj. śląskie

brak danych

Kraków

woj. małopolskie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Katowice

woj. śląskie

brak danych

Kraków

woj. małopolskie

brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!