MOTYWACJA WEWNĘTRZNA - WARSZTATY

O szkoleniu

Cel szkolenia
• nabycie wiedzy w zakresie posługiwania się różnymi metodami i narzędziami w procesie motywowania pracowników
• nabycie umiejętności przygotowania różnych metod do diagnozy potrzeb i oczekiwań w tym zakresie
• nabycie umiejętność efektywnego prowadzenia rozmowy motywującej i stosowania innych metod kształtowania motywacji wewnętrznej
• nabycie wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania zaufaniem i jakością środowiska pracy
• nabycie wiedzy w zakresie oceny efektywności motywowania wewnętrznego

Metody szkolenia
• prezentacja
• ćwiczenia - praca zespołowa i indywidualna
• dyskusja
• mini wykład
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• pracownicy działu HR
• osoby kierujące zespołami, grupami projektowymi czy działami w organizacji

Program szkolenia

Moduł I Istota motywowania
• Modele motywacyjne w organizacji
• Uwarunkowania procesu motywowania
- Organizacyjne (m.in. kultura, klimat, strategia personalna, struktury)
- Podmiotowe (m.in. kompetencje, doświadczenie, talenty)
• Motywacja jako wymiana między pracownikiem i organizacją
• Motywacja wewnętrzna a motywacja zewnętrzna
• Wpływ nagradzania na motywację wewnętrzną

Moduł II Jakie kompetencje powinna mieć osoba zdolna do kształtowania motywacji innych
• Procesy poznawcze i ich ograniczenia
• Rola emocji w budowaniu relacji
• Znaczenie empatii, samoobserwacji i przyjmowanie innych perspektyw
• Osobowość, charakter i typy komunikacyjne

Moduł III Oczekiwania a motywacj
• Oczekiwania dotyczące zadań
• Oczekiwania dotyczące relacji społecznych
• Oczekiwania dotyczące systemu wynagrodzeń
• Diagnozowanie i monitorowanie

Moduł IV Metody i techniki
• Partycypacja w zarządzaniu
• Zarządzanie zaangażowaniem i zaufaniem
• Znaczenie jakości środowiska pracy w motywacji
• Motywowanie przez rozwój
• Kształtowanie treści pracy
• Prowadzenie rozmów motywujących
• Motywowanie przez techniki wpływu społecznego

Moduł V Ryzyka związane z efektywnością motywowania wewnętrznego
• Skuteczność, sprawność, korzystność, ekonomiczność
• Wpływ wybranych wskaźników wynagrodzeń na motywacje wewnętrzną
• Mierniki controllingu personalnego dotyczące motywowania (liczenie i ocena)
• Zwrot z inwestycji w szkolenia i rozwój pracowników – praktyczne metody wyceny
• Koszty jakości, koszty błędów i koszty alternatywne
• Ryzyko wypalenia zawodowego i innych strat w kapitale ludzkim

Moduł VI Błędy i ograniczenia procesu motywacji
• Uwarunkowania organizacyjne postaw nieprofesjonalnych i przyczyny zaniżania standardów wykonawczych
• Skutki kalkulatywnego uczestnictwa pracownika w organizacji
• Błędy procesu decydowania i oceniania
• Wpływ zaburzeń i dysfunkcji osobowości na patologię motywacji
• Inne
- Fałszywa wartość poświęcenia
- Pułapka charyzmatycznego przywództwa
- Blaski i cienie zespołowej partycypacji
© Copyright dr Joanna Mesjasz

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

DR JOANNA MESJASZ - Ekspert w dziedzinie psychologii zarządzania. Wieloletni praktyk zarządzania. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania firmą, w tym zarządzania strategicznego, głównie w obszarze HR, zarządzania zmianą organizacyjną oraz diagnozą kultury i klimatu organizacyjnego. W swoich szkoleniach największy nacisk kładzie na wykształcenie w uczestnikach dobrych praktyk zarządzania, doskonalenie potencjału własnego oraz pobudzanie kreatywności i doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii zarządzania i zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Ekspert i trener Szkoły Controllingu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 280
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!