Szkolenie: PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-vat-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-68408

Informacje o szkoleniu

 • PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


  ID szkolenia: 68408
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Księgowość, rachunkowość, podatki Prawo
 • Adres szkolenia:

  Biurowiec OMEGA
  ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro
  60-529 Poznań
  woj. wielkopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 22.03.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Rok 2016/ 2017 jest z punku widzenia rozliczania podatku VAT rokiem przełomowym dla jednostek samorządu terytorialnego. Radykalna zmiana wykładni przepisów spowodowała, że samorządowe jednostki budżetowe nie są uznawane za odrębnych podatników podatku od towarów i usług. Powoduje to konieczność rozstrzygnięcia szeregu zagadnień związanych z dotychczasowymi rozliczeniami, m.in.: Czy dotychczas składane deklaracje są błędne? Co z opodatkowaniem usług dotychczas zwolnionych z VAT w jednostkach budżetowych Czy powstały zaległości podatkowe. Przed JST stoi wiele wyzwań związanych z centralizacją rozliczeń.
Z drugiej strony dostosowanie samorządów do nowej wykładni może spowodować pojawienie się dalszych możliwości weryfikacji dotychczasowych rozliczeń w zakresie VAT, i w wielu przypadkach może otworzyć dodatkowe okazje do odliczania i odzyskiwania zapłaconego podatku VAT.
Obok problemów związanych z centralizacją, od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy ograniczające w samorządach zakres prawa do odliczenia VAT– tzw. pre-współczynnik.
Obie zmiany znacząco wpływają na zmianę dotychczasowego sposobu rozliczania podatku VAT przez samorządy.

Sczegółowe informacje o szkoleniu na: www.orylion.pl

Szkolenie skierowane jest do:

jednostki samorządu terytorialnego

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1. JST jako podatnik VAT
a. Podatnik VAT - regulacja UE i krajowa - ustawa o podatku o towarów i usług, Dyrektywa 112
b. Problematyczny status JST jako podatnika VAT

2. JST i jej jednostki organizacyjne – a status podatnika VAT
a. Uchwała NSA z 24.06.2013 r. (I FPS 1/13) oraz pytanie prejudycjalne skierowane do TSUE
b. Skutki wyroku TSUE w sprawie C-276/14 Miasto Wrocław

3. Centralizacja rozliczeń JST w zakresie podatku VAT
a. Rejestry, faktury, procedury – m.in. sposoby organizacji, kto powinien je prowadzić, gdzie powinny być przechowywane dokumenty źródłowe.
b. „Utrata” prawa do zwolnienia, rozpoznawanie czynności opodatkowanych – typowe transakcje najem, dzierżawa, opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach, opłaty za posiłki, opłaty za pobyt na świtlicy
c. Prawo do odliczenia – od czego i w jakim zakresie należy VAT odliczyć
d. Realizacja prawa do odliczenia w relacji z dyscypliną finansów publicznych
e. Wystawianie faktur, kasy rejestrujące

4. Rozliczanie działalności mieszanej – pre-współczynnik
a. Regulacje, wzory, zasady obliczania i stosowania – praktyczne ujęcie
b. Jeden czy kilka współczynników – przykłady różnych praktycznych rozwiązań
c. Kategorie wydatków, do których stosowany jest pre współczynnik – typowe praktyczne problemy
d. Szczególne metody obliczania pre-współczynnika w samorządach – rozporządzenia
e. Rozpoznane problemy i propozycje rozwiązań.
f. Korekty
g. Metody ograniczania stosowania prewspółczynika.

Obok przedstawianego podstawowego zakresu tematycznego, szkolenie składa się również z części dodatkowej, tj. podstawowego zakresu dotyczącego problematyki ogólnej podatku VAT - dla pracowników samorządowych wdrażających się z rozliczenia w podatku VAT lub podnoszących swoje kwalifikacje w tym zakresie VAT.

5. Ogólna problematyka VAT w kontekście JST:
a. podatnik, czynności opodatkowane,
b. obowiązek podatkowy,
c. miejsce świadczenia,
d. prawo do odliczenia,
e. faktury i ewidencje

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Marcin Pacyna
adwokat oraz doradca podatkowy. W latach 2001-2003 kierował kancelarią radców prawnych we Wrocławiu, natomiast od 2006 r. prowadzi własną kancelarię podatkową, a od 2014 również kancelarię adwokacką. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prawa podatkowego i doświadczenie we współpracy z biegłymi rewidentami, adwokatami, radcami prawnymi, biurami rachunkowymi i doradcami podatkowymi. Praktykę zawodową zdobywał także w organach podatkowych (urząd skarbowy, izba skarbowa, Urząd Kontroli Skarbowej). Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz postępowaniach podatkowych i procedurze sądowej. Uczestniczył w wielu zakończonych sukcesem sporach z organami podatkowymi dotyczących aktualnych problemów podatkowych, w tym m.in. tzw. „pustych faktur”, prawa do odliczenia podatku VAT, a także nieujawnionych źródeł dochodu. Marcin Pacyna reprezentuje w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi jednostki samorządu terytorialnego (JST) różnych szczebli. Aktualnie zajmuje się wprowadzaniem tzw. prewspółczynnika w JST oraz konsolidacją w związku z koncepcją tzw. jednego podatnika.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 500 zł - + VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora

Wydarzenie: PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO