Pozafinansowe motywowanie pracowników

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu uczestnicy:

 • zdobędą wiedzę dotyczącą:
 • czynników, które przekładają się na motywację pracowników,
 • zasad prowadzenia pracowników do mistrzostwa oraz budowania autonomii,
 • drogi rozwoju pracownika od Debiutanta do Mistrza i działań menedżera na poszczególnych etapach rozwoju wg zarządzania sytuacyjnego Blancharda,
 • zasad prowadzenia rozmów motywacyjnych z pracownikami przy wykorzystaniu adekwatnych stylów przywódczych.

Zbudują postawę:

 • otwartości na poszerzanie swojego wachlarza stylów w kontekście budowania motywacji pracowników oraz osobistej skuteczności w motywowaniu zespołu,
 • gotowości do wykorzystywania różnego rodzaju narzędzi motywacji na poziomie zespołu i jednostki.

Zbudują umiejętności:

 • motywowania poprzez zindywidualizowane podejście do pracownika,
 • prowadzenie rozmów motywacyjnych z pracownikami w różnych trudnych sytuacjach zarządczych,
 • prowadzenie rozmów dyscyplinujących w różnych trudnych sytuacjach zarządczych,
 • praktycznego stosowania koncepcji zarządzania sytuacyjnego wg K. Blancharda,
 • zwiększania efektywności pracy zespołu dzięki właściwemu prowadzeniu rozmów feedbackowych.

Przećwiczą narzędzia:

 • struktura rozmowy motywacyjnej ze zdemotywowanym pracownikiem,
 • diagnozowanie poziomu gotowości pracownika w zarządzaniu sytuacyjnym,
 • informacja zwrotna (FUKO i Z),
 • kotwice motywacyjne wg Scheina.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowanie do: 

 • kadry kierowniczej
 • właścicieli firm
 • kierowników
 • managerów
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie zespołem oraz ich bezpośrednich przełożonych
 • specjalistów biorących udział w kierowaniu i zarządzaniu
 • osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności w zakresie kierowania zespołem pracowników

Program szkolenia

Wprowadzenie w tematykę szkolenia

 • Przedstawienie celów szkolenia i omówienie programu oraz sposobu pracy.
 • Rundka zapoznawcza: imię, obszar odpowiedzialności, zespół – iloma osobami zarządzasz.
 • Rozpoznanie celów szkoleniowych uczestników – w odniesieniu do celów oraz programuszkolenia uczestnik definiuje swoje indywidualne cele na szkolenie.
 • Zakontraktowanie zasad wspólnej pracy.
 • Motywujący szef – doświadczenia uczestników z motywującymi i demotywującymi szefami. Kluczowe zachowania szefów wzmacniające lub osłabiające motywację ludzi.

Motywowanie poprzez rozwój kompetencji – „Pomóż ludziom dostawać piątki!”

 • Od Debiutanta do Mistrza – zarządzanie sytuacyjne wg Blancharda:
 • Droga rozwoju pracownika i jego potrzeby na poszczególnych etapach rozwoju
 • Prowadzenie pracownika ku autonomii
 • Jak zarządzać pracownikiem na poszczególnych etapach rozwoju, aby rozwijać jego kompetencje i budować motywację oraz pewność siebie w zadaniu?
 • Rozwijanie pracowników w kierunku mistrzostwa
 • Źródła motywacji – kotwice motywacyjne Scheina

Źródła motywacji

 • Motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna
 • Poszukiwanie źródeł motywacji wewnętrznej – koncepcja kotwic motywacyjnych Scheina
 • Kwestionariusz kotwic motywacyjnych
 • Diagnoza kotwic u pracowników i zadania / zachowania szefów wobec pracowników posiadających różne źródła motywacji wewnętrznej

Informacja zwrotna

 • Docenianie pracowników - w jaki sposób menedżer może doceniać pracowników (chwalenie działań, rezultatów, postaw, postępów; dawanie autonomii, pytanie o opinie, pomysły, rozwijanie, poświęcanie czasu, zainteresowanie pracownikiem, jako osobą, dawanie poczucia wpływu, etc.).
 • Od dyrektywnej do coachingowej informacji zwrotnej – jak udzielać feedbacku w zależności od poziomu rozwoju pracownika?
 • Cel i zasady konstruktywnego feedbacku

Trudne sytuacje w motywowaniu.

 • Bank trudnych sytuacji zebranych od uczestników - rozmowa ze zdemotywowanym pracownikiem.
 • Struktura rozmowy motywującej
 • Trening umiejętności – scenki na forum oraz analiza sytuacji pod kątem adekwatnych zachowań menedżerskich

Podsumowanie szkolenia

 • Praca indywidualna – Program Rozwoju Osobistego.
 • Na koniec warsztatu każdy z uczestników powinien zadeklarować, co zacznie robić już od następnego dnia w kontekście swoich celów rozwojowych, dlatego ważne, żeby uwzględnili to w PRO.
 • Odwołujemy się do zasady 70:20:10.
 • Zaproszenie do zadania wdrożeniowego – omówienie zasady.
 • Rundka podsumowująca.
 • Ankiety / certyfikaty.

Czas trwania

1 dzień, 8h zajęć od 9:00 do 17:00

Prelegenci

Doświadczony trener Grupy Szkoleniowej SOLBERG

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Campanile Kraków

Kraków

woj. małopolskie

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • * OBIAD ORAZ PRZERWY KAWOWE NIE DOTYCZĄ SZKOLENIA ONLINE
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Grupa Szkoleniowa SOLBERG
43-246 Zbytków
ul. Długa 15
woj. śląskie
5 najważniejszych powodów, dla których Klienci wybierają Grupę Szkoleniową SOLBERG 1. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i wzajemnym szacunku Chcemy stać się dla Ciebie idealnym partnerem biznesowym, dzięki któremu osiągnie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem pod numer (33) 300 31 46 lub mailem na adres: biuro@solberg-szkolenia.pl
2.Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji.
3.W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji uzasadnionej. Informacje o zmianach w terminie podana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
4.W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Grupy Szkoleniowej SOLBERG zwraca wpłatę w wysokości: pełna kwota.
5.W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 5 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia Uczestnik zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia. Istnieje możliwoćc zmiany uczestnika szkolenia. 6.W przypadku odwołania szkolenia z winy Grupy Szkoleniowej SOLBERG, wpłata zostaje zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.
7. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
8.Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Grupy Szkoleniowej SOLBERG dostępnego na stronie internetowej www.solberg-szkolenia.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem Grupy Szkoleniowej SOLBERG do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres.
9.Niniejszy formularz zgłoszeniowy/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
10.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Szkoleniową SOLBERG Marzena Mrukwa w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie; organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Nasze szkolenia mogą zostać dofinansowane poprzez m.in. poprzez bony rozwojowe, którymi dysponują Agencje Rozwoju Regionalnego, Specjalne Strefy Ekonomiczne czy Urzędy Pracy (KFS).

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Grupa Szkoleniowa SOLBERG
43-246 Zbytków ul. Długa 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!