Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pracownik-samorzadowy-60213-id7

Informacje o szkoleniu

 • PRACOWNIK SAMORZĄDOWY


  ID szkolenia: 60213
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sala szkoleniowa EMPRIZ Warszawa
  ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7
  00-015 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00-17:00
 • Organizator szkolenia:

  EMPRIZ Group
  Chłodna 29
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
EMPRIZ Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest:
* uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat podstawowych aspektów prawnych związanych z pracą administracji samorządowej
* przekazanie niezbędnych informacji na temat postępowania z dokumentacją w urzędzie
* przedstawienie kanonu reguł etycznych
* praktyczne przygotowanie pracowników urzędów do wykonywania zadań.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do:
* przedstawicieli administracji samorządowej
* kandydatów do pracy na stanowisku publicznym
* wszystkich zainteresowanych tematyką.

Program szkolenia:

Program:
1. STATUS PRAWNY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO
- kodeks postępowania administracyjnego
- ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
- finanse publiczne
- aktywne przeciwdziałanie oraz zwalczanie oszustw i nadużyć
2. WIZERUNEK URZĘDU
- tworzenie pozytywnego wizerunku instytucji
- rola urzędnika w budowaniu prestiżu urzędu i wizerunku administracji publicznej w społeczeństwie
- urzędnik przyjazny petentowi
- „otwartość" na petenta
3. POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE
- zarządzanie i obieg dokumentacji
- instrukcja kancelaryjna
- organizacja i zakres działania archiwum, składnicy akt
4. KANON REGUŁ URZĘDOWEGO SAVOIR-VIVRU
- kultura osobista
- wygląd urzędnika, czyli ubraniowy kodeks pracy
- aktywne przeciwdziałanie oraz zwalczanie oszustw i nadużyć
- relacje podwładny-przełożony
5. WŁAŚCIWA ORGANIZACJA CZASU PRACY
- efektywne planowanie i zarządzanie czasem
- struktura podziału prac (harmonogramy zadaniowe i czasowe)
- zmiany i ich wpływ na przyjęte w planie założenia
- autodiagnoza - ćwiczenie - mój osobisty „potencjał czasu"
- najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu czasem i zadaniami
6. ELEMENTARNE ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI
- zasady skutecznej komunikacji
- techniki oddziaływania w kontaktach z innymi ludźmi
- telefon, jako narzędzie komunikacji
- kultura słowa i gestu
- likwidacja barier w komunikacji z klientem
- analiza potrzeb klienta
- reakcja na zachowanie petenta
- metody poskromienia i pozytywnego wykorzystania emocji
- przyjmowanie skarg, uwag i zażaleń
7. TRUDNE SYTUACJE
- metody postępowania z trudnym klientem
- asertywność
- techniki antystresowe
- negatywny i pozytywny wpływ stresu na pracę

Informacje o prelegentach:

Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 490 Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 25 maja 2016 r. wynosi: 490,00 zł brutto
 • 590 Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 25 maja 2016 r. wynosi: 590,00 zł brutto

Cena zawiera:

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa. Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN. Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Termin szkolenia:17-18 listopada 2014
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 3 listopada wynosi: 690,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 3 listopada wynosi: 890,00 zł bruttoTermin szkolenia: 11-12 grudnia 2014
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 24 listopada wynosi: 690,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 24 listopada wynosi: 890,00 zł brutto


RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników. Szkolenie objęte stawką podatku VAT - zwolnioną (podana cena jest ceną brutto).
UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wydarzenie: PRACOWNIK SAMORZĄDOWY