Szkolenie: RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING W NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE/ szkolenie potwierdzone

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rachunkowosc-zarzadcza-i-controlling-w-nowoczesnym-przedsiebiorstwie-szkolenie-potwierdzone-46613-id512

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:
- przedstawienie zasad funkcjonowania rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwie
- prezentacja podstawowych instrumentów i analiz z zakresu rachunkowości zarządcze
- ukazanie możliwości projektowania rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwie

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia:
Pracownicy działów rachunkowości zarządczej lub controllingu, komórek finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, służby niefinansowe, controllerzy finansowi, specjaliści ds. zarządzania kosztami oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Metodyka zajęć:
- Interaktywny wykład omawiający każde zagadnienie (punkt w programie) dający niezbędną wiedzę do zadań i symulacji
- Liczne studia przypadków, symulacje i przykłady praktyczne
- Wspólne rozwiązywanie postawionych przez prowadzącego problemów

Program szkolenia:

ZNACZENIE RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU W FIRMIE
- Istota rachunkowości zarządczej i podstawowe zasady jej projektowania
- W jaki sposób controlling może wspomagać osiąganie celów finansowych przedsiębiorstwa
PROBLEMY ZWIĄZANE Z KOSZTAMI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
- Koszty i kategorie bliskoznaczne – czym jest tak naprawdę koszt
- Klasyfikacja kosztów działalności – jak grupuje się koszty w firmie według prawa bilansowego i na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
- Analiza zmienności kosztów – jak podzielić koszty na stałe i zmienne oraz ustalić, jak wahania po-pytu i produkcji wpływają na koszty
ROZLICZANIE I KALKULACJA KOSZTÓW:
- Rozliczanie kosztów pośrednich
- Rozliczanie kosztów między różnymi jednostkami organizacyjnymi
- Kalkulacja kosztu jednostkowego – ile kosztuje wytworzenie wyrobu lub świadczenie usługi
RACHUNEK KOSZTÓW I JEGO ZNACZENIE DLA ZARZĄDZANIA
- Rachunek kosztów pełnych i zmiennych – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy firmy
- Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz dla poszczególnych produktów (wyrobów i usług)
ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI
- Jednoasortymentowy i wieloasortymentowy próg rentowności – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku
- Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankruto-wać
- Dźwignia operacyjna i finansowa – jak fluktuacje popytu wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego
- Wrażliwość progu rentowności i decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) a próg rentowności
WYKORZYSTANIE INFORMACJI O KOSZTACH W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI
- Optymalna struktura produkcji – jakie asortymenty (wyrobów, usług) oferować i w jakich
ilościach, aby najwięcej zarobić
Proste kalkulacje cenowe – jak ustalić cenę sprzedaży w normalnych warunkach działania i przy specjalnych zamówieniach, czyli dolna akceptowana przez firmę cena
Decyzje typu „make or buy” – czy opłaca się wytwarzać czy kupować dany komponent
Decyzje związane z typem produkcji – jak wybrać optymalny sposób wytwarzania lub świadczenia usług
Decyzje typu „wytwarzać dalej czy zaprzestać” – co się bardziej opłaca
CONTROLLING A RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA WEDŁUG OŚRODKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI
- Kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności
- Ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji
- Proces budżetowania, metody budżetowania i rodzaje budżetów,
- Budżetowanie operacyjne i finansowe,
- Konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI DZIAŁAŃ ACTIVITY-BASED MANAGEMENT
- Rozliczanie kosztów w przekroju działań,
- Rachunek kosztów działań (activity-based costing) – jak realnie ocenić rentowność
Produktów
- Rachunek kosztów klientów na podstawie analizy działań – jak ocenić rentowność klientów
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W KREOWANIA WARTOŚCI FIRMY
- Przegląd instrumentów w różnych obszarach zarządzania strategicznego
- Szacowanie przepływów pieniężnych
- Nośniki wartości i sterowanie wartością przedsiębiorstwa
- Projektowanie sieci wartości i dostosowywanie jej do struktury controllingowej przedsiębiorstwa
PERSPEKTYWA STRATEGICZNA W RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ
- Zarządzanie kosztami w cyklu życia produktu
- Zarządzanie kosztami zorientowane na wynik finansowy Target Costing (rachunek kosztów docelowych) – jak zarządzać kosztami w konkurencyjnym otoczeniu
- Zarządzanie kosztami w cyklu ciągłego doskonalenia po japońsku (Kaizen)

Informacje o prelegentach:

Dr hab., profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rachunku kosztów i zarządzania kosztami, rachunkowości zarządczej, pomiaru i oceny dokonań przedsiębiorstw, a także wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Obecnie prowadzi badania nad rolą rachunkowości w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa, dotyczących relacji między rachunkowością zarządczą a podejściem do zarządzania w nurcie performance management. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej, budżetowania, controllingu oraz wyceny przedsiębiorstw. Współpracuje z firmą konsultingową zajmującą się doradztwem w zakresie rachunkowości, finansów i zarządzania strategicznego. Jest autorem wielu analiz i ekspertyz dla różnych przedsiębiorstw i instytucji (m.in. wycen podmiotów gospodarczych i programów restrukturyzacyjnych).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1840 PLN+VAT

Cena zawiera:

zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach,materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dostępne zniżki:

  • 5 przy zgłoszeniu 2 osób
  • 7 przy zgłoszeniu 3 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING W NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE/ szkolenie potwierdzone