RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING W NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE/ szkolenie potwierdzone

O szkoleniu

Cele szkolenia:
- przedstawienie zasad funkcjonowania rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwie
- prezentacja podstawowych instrumentów i analiz z zakresu rachunkowości zarządcze
- ukazanie możliwości projektowania rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwie
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
Pracownicy działów rachunkowości zarządczej lub controllingu, komórek finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, służby niefinansowe, controllerzy finansowi, specjaliści ds. zarządzania kosztami oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Metodyka zajęć:
- Interaktywny wykład omawiający każde zagadnienie (punkt w programie) dający niezbędną wiedzę do zadań i symulacji
- Liczne studia przypadków, symulacje i przykłady praktyczne
- Wspólne rozwiązywanie postawionych przez prowadzącego problemów

Program szkolenia

ZNACZENIE RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU W FIRMIE
- Istota rachunkowości zarządczej i podstawowe zasady jej projektowania
- W jaki sposób controlling może wspomagać osiąganie celów finansowych przedsiębiorstwa
PROBLEMY ZWIĄZANE Z KOSZTAMI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
- Koszty i kategorie bliskoznaczne – czym jest tak naprawdę koszt
- Klasyfikacja kosztów działalności – jak grupuje się koszty w firmie według prawa bilansowego i na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
- Analiza zmienności kosztów – jak podzielić koszty na stałe i zmienne oraz ustalić, jak wahania po-pytu i produkcji wpływają na koszty
ROZLICZANIE I KALKULACJA KOSZTÓW:
- Rozliczanie kosztów pośrednich
- Rozliczanie kosztów między różnymi jednostkami organizacyjnymi
- Kalkulacja kosztu jednostkowego – ile kosztuje wytworzenie wyrobu lub świadczenie usługi
RACHUNEK KOSZTÓW I JEGO ZNACZENIE DLA ZARZĄDZANIA
- Rachunek kosztów pełnych i zmiennych – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy firmy
- Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz dla poszczególnych produktów (wyrobów i usług)
ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI
- Jednoasortymentowy i wieloasortymentowy próg rentowności – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku
- Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankruto-wać
- Dźwignia operacyjna i finansowa – jak fluktuacje popytu wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego
- Wrażliwość progu rentowności i decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) a próg rentowności
WYKORZYSTANIE INFORMACJI O KOSZTACH W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI
- Optymalna struktura produkcji – jakie asortymenty (wyrobów, usług) oferować i w jakich
ilościach, aby najwięcej zarobić
Proste kalkulacje cenowe – jak ustalić cenę sprzedaży w normalnych warunkach działania i przy specjalnych zamówieniach, czyli dolna akceptowana przez firmę cena
Decyzje typu „make or buy” – czy opłaca się wytwarzać czy kupować dany komponent
Decyzje związane z typem produkcji – jak wybrać optymalny sposób wytwarzania lub świadczenia usług
Decyzje typu „wytwarzać dalej czy zaprzestać” – co się bardziej opłaca
CONTROLLING A RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA WEDŁUG OŚRODKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI
- Kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności
- Ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji
- Proces budżetowania, metody budżetowania i rodzaje budżetów,
- Budżetowanie operacyjne i finansowe,
- Konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI DZIAŁAŃ ACTIVITY-BASED MANAGEMENT
- Rozliczanie kosztów w przekroju działań,
- Rachunek kosztów działań (activity-based costing) – jak realnie ocenić rentowność
Produktów
- Rachunek kosztów klientów na podstawie analizy działań – jak ocenić rentowność klientów
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W KREOWANIA WARTOŚCI FIRMY
- Przegląd instrumentów w różnych obszarach zarządzania strategicznego
- Szacowanie przepływów pieniężnych
- Nośniki wartości i sterowanie wartością przedsiębiorstwa
- Projektowanie sieci wartości i dostosowywanie jej do struktury controllingowej przedsiębiorstwa
PERSPEKTYWA STRATEGICZNA W RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ
- Zarządzanie kosztami w cyklu życia produktu
- Zarządzanie kosztami zorientowane na wynik finansowy Target Costing (rachunek kosztów docelowych) – jak zarządzać kosztami w konkurencyjnym otoczeniu
- Zarządzanie kosztami w cyklu ciągłego doskonalenia po japońsku (Kaizen)

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Dr hab., profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rachunku kosztów i zarządzania kosztami, rachunkowości zarządczej, pomiaru i oceny dokonań przedsiębiorstw, a także wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Obecnie prowadzi badania nad rolą rachunkowości w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa, dotyczących relacji między rachunkowością zarządczą a podejściem do zarządzania w nurcie performance management. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej, budżetowania, controllingu oraz wyceny przedsiębiorstw. Współpracuje z firmą konsultingową zajmującą się doradztwem w zakresie rachunkowości, finansów i zarządzania strategicznego. Jest autorem wielu analiz i ekspertyz dla różnych przedsiębiorstw i instytucji (m.in. wycen podmiotów gospodarczych i programów restrukturyzacyjnych).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 840
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach,materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!