Skuteczne zarządzanie komunikacją i przywództwo w projektach i programach IT

O szkoleniu

Cele szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami i komunikacji w zespole projektowym
 • Zrozumienie i nauczenie się mechanizmów odpowiedniego motywowania pracowników zespołów projektowych
 • Nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania zadań
 • Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem
 • Nauka rozpoznawania stylu zarządzania w projektach
 • Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera
 • Nabycie umiejętności zapobiegania powstawaniu konfliktów oraz umiejętne rozwiązywanie tych, które już zaistniały
 • Zdobycie umiejętności utrzymywanie lepszych relacji
 • Zwiększenie własnej skuteczności we współpracy z innymi
 • Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów, przy zachowaniu odpowiednich relacji z innymi
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli w jaki sposób formułować jasny i precyzyjny komunikat zrozumiały dla odbiorcy
 • Jak wykorzystać właściwy styl negocjacyjny
 • W jaki sposób identyfikować własne silne strony i obszary do rozwoju w obszarze komunikacji i budować spójny system raportowania postępów na poziomie projektu, programu i portfela transformacji zmian IT
 • Poznają korzyści, jakie odnoszą menedżerowie wykorzystujący przywództwo do zarządzania organizacją IT
 • Uczestnicy będą w stanie wykorzystać skutecznie techniki przywództwa sytuacyjnego
 • Dowiedzą się dlaczego własne rozwiązania i decyzje choć słuszne, okazują się często nieskuteczne
 • Poznają skuteczne sposoby motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów interesów interesariuszy
 • Dowiedzą się czym są blokady komunikacyjne i jak je pokonywać
 • Zrozumieją działanie firmy i zespołu jako systemu wzajemnych oddziaływań
 • Poznają sposoby działania najlepszych zespołów projektowych
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how
Kto powinien wziąć udział?
 • Obecnych i przyszłych kierowników projektów
 • Uczestników zespołów realizujących projekty
 • Osób pełniących role nadzoru i kontroli projektów
 • Menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu
 • Pracowników Biur Zarządzania Projektami

Program szkolenia

Wprowadzenie do zarządzania projektami, programami i portfelem zmian transformacyjnych IT

 • Analiza środowiska i udziałowców - kluczowi interesariusze projektu i ich wymagania
 • Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu
 • Grupy procesów zarządzania projektami
 • Obowiązki kierownika projektu

Zarządzanie komunikacją w obszarze zespołów IT

 • Plan komunikacji na poziomie portfela, programu i projektu - główne zasady jego opracowania
 • Struktura Organizacyjna Projektu IT - czyli dlaczego tak istotne znaczenie mają opisy ról
 • Macierz obowiązków - model RACI
 • Funkcje w zespole projektowym - rozpoznanie i dostosowanie zadań
 • Elementy przywództwa dla Kierownika Projektu i Zespołu Projektowego

Komunikacja w zarządzaniu zespołem projektowym

 • Czym jest komunikacja w projektach?
 • Główne style kierowania i funkcje kierownicze, typy i rodzaje przywództwa
 • Komunikowanie się lidera z zespołem
 • Przegląd błędów komunikacyjnych w projektach

Kluczowe zagadnienia związane z budowaniem zespołu

 • Wyznaczanie celów i ich egzekwowanie na różnych poziomach zarządzania
 • Rola lidera w zespole projektowym - zadania lidera i narzędzia, którymi dysponuje
 • Budowanie zespołów wysokiej skuteczności, wykorzystanie ról zespołowych
 • Trudne sytuacje w prowadzeniu spotkania zespołu projektowego
 • Niezbędne warunki efektywnej pracy zespołu podczas spotkań
 • Proces podejmowania decyzji w zespole projektowym
 • Motywowanie i ocenianie członków zespołu projektowego
 • Pozytywne podejście do współpracy
 • Konstruktywne reakcje i postawy

Komunikacja jako narzędzie do osiągania celu zespołu

 • Analiza transakcyjna w komunikacji
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
 • Komunikacja jawna i ukryta

Jak zbudować efektywny zespół? - czyli kompendium wiedzy dla kierownika projektu

 • Korzystne i kłopotliwe role w grupie
 • Zasady efektywnego funkcjonowania zespołu
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole
 • Działania, które podnoszą skuteczność zespołu
 • Struktura zespołu i rodzaje zachowań w zespole
 • Relacje między członkami zespołu
 • Czynniki decydujące o sukcesie zespołu?

Identyfikacja i przełamywanie barier w sprawnym komunikowaniu się

 • Diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację zadania
 • Strategie w pokonywaniu impasów i prowadzenia zespołu do celu
 • Wykorzystanie pozytywnej siły konfliktów
 • Bariery w komunikacji interpersonalnej (przekonania, nawyki, oczekiwania, dostosowanie do powszechnych norm)
 • Identyfikacja barier jako pierwszy krok na drodze ich pozytywnego wykorzystywania
 • Formułowanie nowych strategii komunikowania się

Skuteczne koordynowanie działań w zespole

 • Etapy i zasady prowadzenia spotkań zespołu z wykorzystaniem jego potencjału
 • Mechanizmy grupowe w trakcie spotkania zespołu
 • Aspekt wielowymiarowej komunikacji
 • Opanowanie sztuki przekonywania
 • Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi
 • Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać

Sztuka podejmowania trafnych decyzji

 • Przypomnienie priorytetów zadań
 • Skuteczne delegowanie zadań
 • Zasada ABC
 • Wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym, prywatnym i zawodowym

Rola lidera i przywództwo - sekrety skutecznego działania

 • Przywództwo i kierowanie
 • Definiowanie przywództwa
 • Podstawowe różnice miedzy przywództwem i kierowaniem
 • 8 kroków do przywództwa
 • Cechy i rola lidera w zespole i organizacji
 • Ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb rozwojowych
 • Formułowanie własnej wizji przywódczej i ustalenie najlepszej metody jej urzeczywistnienia

Podsumowanie i wnioski końcowe

Czas trwania

2 dni: 16h

Prelegenci

Martin Daliga

Absolwent MBA i ekspert w zakresie inżynierii wymagań i analizy biznesowej, Product Owner i SCRUM Master dla wielu inicjatyw projektowych, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami (ponad 200 osobowymi ) realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 30 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach. Najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i kreowaniu wartości w klastrach ICT i zwiększaniem konkurencyjności przy wykorzystaniu praktyk Agile. Działał na rynku międzynarodowym (Polska - Niemcy) doradzając wielu organizacjom w obszarze rozwojowym IT. Posiada ponad 5 letnią praktykę doradczą w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania projektami. Od ponad 3 lat pracuje jako trener Sages. Certyfikaty międzynarodowe: MBA, PRINCE2, PRINCE2 AGILE, MsP, MoP, MoV, M_O_R, REQB, IBAQB, PO, PSM I, EBM, AGILE PM, CHM, KANBAN EXPERT, AGILE SCRUM COACH, MASTER BLACK BELT, CHAMPION SIX- SIGMA, AUDYTOR WIODĄCY SYSTEMÓW ISO: 27001, 9001,22301.

Co robię na co dzień?

Prowadzę projekty optymalizacyjne ukierunkowane na wdrażanie praktyk Agile i Lean Management w Knowlegde Management & Development Centre i Brombergmann.

Dlaczego lubię szkolić?

Transferowanie wiedzy i doświadczeń jest moją inspiracją do odkrywania tego, co aktualnie nie dostrzegam i jest motywacją do doskonalenia.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
2 150
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Sages Sp. z o.o.
02-796 Warszawa
ul. Wąwozowa 11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Sages Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Wąwozowa 11
 • Kod pocztowy: 02-796
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1132737407

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!