Train the trainers - szkolenie dla instruktora wewnętrznego

O szkoleniu

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego prowadzenia szkoleń wewnątrz firmy (np. szkolenia stanowiskowe, onboarding). Uczestnicy przejadą przez etapy planowania, projektowania, realizacji oraz podsumowania szkoleń. Dowiedzą się jak koncentrować uwagę słuchaczy oraz jak radzić sobie z różnymi sytuacji podczas prowadzenia szkolenia.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu:

 • zbiera informacje na temat uczestników szkolenia,
 • formułuje cel szkolenia,
 • buduje odpowiedni wizerunek osoby prowadzącej szkolenie,
 • udziela informacji zwrotnych uczestnikom szkolenia,
 • dobiera odpowiednie techniki prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb,
 • stosuje techniki koncentrowania uwagi słuchaczy,
 • dobiera odpowiedni styl prowadzenia prezentacji w zależności od typu szkolenia,
 • reguluje poziom energii słuchaczy,
 • ćwiczy radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie prowadzenia szkolenia.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób przygotowujących się do pełnienia roli trenera wewnętrznego lub osób już pełniących tę rolę w firmie (trener produktowy, stanowiskowy, pracownik działu HR, menedżer, kierownik), których poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia pozwala na wdrażanie nowych pracowników do pracy na określonym stanowisku chcących poznać najbardziej efektywne sposoby prowadzenia szkoleń stanowiskowych.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.

MODUŁ I

Umiejętności i cechy trenera:

 • podstawowe zadania stojące przed Trenerem Wewnętrznym – za co jesteśmy odpowiedzialni?
 • próba dokonania autodiagnozy – co jako osoba odpowiedzialna za wdrażanie nowych pracowników robię dobrze, a czego chciałbym się nauczyć?
 • czynniki sprzyjające i utrudniające proces wdrażania nowego pracownika,
 • jak budować swój autorytet w kontaktach ze współpracownikami?

MODUŁ II

Fazy rozwoju pracowników, czyli według jakich prawidłowości rozwijają się ludzie w organizacjach

 • umiejętność diagnozy potencjału nowego pracownika – metody określania „poziomu wyjściowego”,
 • umiejętność dostosowania sposobu przekazywania treści i zadań do poziomu dojrzałości pracowników,
 • jak zmienia się sposób pracy z nowym pracownikiem na poszczególnych etapach rozwoju?
 • początek procesu wdrażania – ustalanie zasad wspólnej pracy,
 • tworzenie planu wdrożenia pracownika z uwzględnieniem obszaru,
  w którym ma docelowo pracować, czyli „co po czym?”,
 • harmonogram wdrożenia jako podstawowy dokument porządkujący proces wdrażania nowego pracownika,
 • rola podsumowań, sposoby raportowania.

MODUŁ III

Jak uczyć? - kroki milowe w działaniu

 • karta wdrożenia – lista „to do” - checklista,
 • uczenie etapami,
 • notowanie,
 • zadawanie pytań,
 • priorytety,
 • zasada 4P (wg TWI).

MODUŁ IV

Sposoby koncentrowania uwagi słuchaczy:

 • ogólne prawidłowości dotyczące sposobów koncentrowania uwagi innych na własnej wypowiedzi,
 • niewerbalne sposoby koncentrowania uwagi (mimika, gestykulacja, intonacja),
 • werbalne sposoby koncentrowania uwagi (dobór słownictwa),
 • „techniczne” sposoby koncentrowania uwagi audytorium – wykorzystanie możliwości audiowizualnych, sposób budowy slajdów.

MODUŁ V 

Komunikacja jako podstawowe narzędzie przekazywania informacji i wiedzy

 • analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy i odbiorcy,
 • sposoby przeciwdziałania niezrozumieniu,
 • precyzja – dbałość o klarowność wypowiedzi i dostosowanie języka do odbiorcy,
 • konieczność porcjowania informacji i właściwej kolejności wprowadzanych elementów,
 • podstawowe umiejętności z obszaru sprawdzania zrozumienia – techniki aktywnego słuchania (zadawanie pytań otwartych
  i zamkniętych, powtarzanie, parafraza, podsumowywanie itp.),
 • sposoby mobilizowania odbiorcy do otwartości i zaangażowania w procesie przekazywania wiedzy.

MODUŁ VI 

Zasady przekazywania informacji zwrontych

 • jaką rolę pełnią informacje zwrotne?
 • rola pozytywnych informacji zwrotnych w procesie uczenia się,
 • rola negatywnego feedbacku w procesie doskonalenia umiejętności,
 • zasada FUKO jako rama porządkująca proces przekazywania informacji zwrotnej,
 • odwoływanie się do faktów jako podstawowy element informacji zwrotnej,
 • rola uzasadnień w procesie budowania zrozumienia,
 • omawianie konsekwencji niewłaściwych działań jako element dla lepszego zrozumienia obowiązujących zasad czy procedur,
 • znaczenie precyzyjnego formułowania zaleceń w procesie doskonalenia sposobu działania.

MODUŁ VII 

Planowanie dalszego rozwoju nowego pracownika

 • klarowne stawianie celów i zadań (zasada SMART),
 • umiejętność prowadzenia obserwacji,
 • wyciąganie wniosków na podstawie obserwacji,
 • umiejętność właściwego doboru zadań do osób (poziomu ich dojrzałości i kompetencji),
 • ustalanie zadań w oparciu o poczynione obserwacje – planowanie „obszaru najbliższego rozwoju”.

 

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe - 9:00 - 16:00, 14 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Rezygnacja:

1. Zamawiający ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji po tym czasie, Zamawiający ponosi 50% kosztów uczestnictwa, zgodnie z formularzem zgłoszenia.
2. Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
3. Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
4. W przypadku informacji o rezygnacji ze szkolenia później niż mowa jest w pkt. 1, Organizator w uzasadnionych przypadkach dopuszcza:
● możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia, w miarę dostępności miejsc;
● możliwość wykorzystania wpłaconych środków na inne, szkolenie z oferty, w miarę dostępności miejsc.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!