Warsztat Menedżera - Motywowanie – jak wpływać na zaangażowanie pracowników

O szkoleniu

Szkolenie "Motywowanie - jak wpływać na zaangażowanie pracowników" przygotowuje do budowania zaangażowania pracowników w oparciu o znajomość narzędzi motywowania, analizę dojrzałości pracowników, wyznaczanie celów, kontrolowanie i delegowanie zadań, udzielanie informacji zwrotnych oraz prowadzenie rozmów indywidualnych z pracownikiem.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu:

 • stosuje narzędzia pozafinansowego motywowania pracowników,
 • wyznacza cele zespołu,
 • formułuje zasady i normy,
 • deleguje i kontroluje powierzone zadania,
 • udziela wsparcia,
 • rozpoznaje indywidualne czynniki motywacyjne,
 • diagnozuje dojrzałość kompetencyjną i psychologiczną,
 • udziela motywującej informacji zwrotnej,
 • stosuje skuteczne zasady prowadzenia rozmów z pracownikami,
 • buduje zaangażowanie.
Kto powinien wziąć udział?
 • menedżerowie/ kierownicy, którzy chcą wiedzieć jak motywować pracowników i zespoły – w szczególności z wykorzystaniem czynników pozafinansowych,
 • osoby, które chcą poszerzyć świadomość w obszarze własnej motywacji, by w ten sposób sprzyjać osiąganiu zawodowych celów.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.                                         

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I

Narzędzia motywowania pozafinansowego w organizacjach

 • organizacyjne i psychologiczne pozamaterialne i pozapłacowe czynniki motywacji – przykłady z innych organizacji i firm;
 • narzędzia motywowania pozafinansowego;
 • zebranie indywidualnie stosowanych sposobów motywowania pracowników;
 • określenie możliwych do wypracowania we własnych zespołach narzędzi motywowania pozafinansowego.

MODUŁ II

Motywacyjna rola szefa

 • wyznaczanie celów;
 • formułowanie zasad i norm,
 • delegowanie;
 • ocenianie;
 • kontrolowanie;
 • udzielanie wsparcia i coaching.

MODUŁ III

Motywowanie pracowników

 • rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (kierownika i pracowników) – lista potencjalnych motywatorów,
 • sytuacje sprzyjające nagradzaniu i karaniu
  - efektywne i nieefektywne pochwały,
  - efektywne i nieefektywne kary;
 • narzędzia wywierania wpływu na pracowników;
 • konsekwencje braku systemu motywowania dla efektywności pracy zespołu i organizacji.

MODUŁ IV

Diagnoza warunków motywacji - aktualnej sytuacji oraz dojrzałości pracownika

 • diagnozowanie dojrzałości kompetencyjnej i psychologicznej pracownika, czyli – co się dzieje teraz?
  - kwestia właściwego doboru zadań,
  - właściwy dobór częstotliwości i przedmiotu kontroli,
  - sposoby motywowania pracownika,
  - dobór częstotliwości i sposobu kontaktowania się, przepływu informacji,
  - delegowanie zadań i uprawnień,
 • analiza skutków niewłaściwej diagnozy dojrzałości kompetencyjnej i psychologicznej pracownika (skutki nadmiernej kontroli, zbyt małego nadzoru, przedwczesnego pozostawiania pracownikowi nadmiernej samodzielności.

MODUŁ V

Motywacja i  cele – wyznaczanie celów i organizowanie pracy

 • wyznaczanie celów – co chcesz osiągnąć?
 • cele krótko i długoterminowe ( wg zasady SMART);
 • ustalanie planów i priorytetów – harmonogramów działania;
 • konieczność bieżącego monitorowania postępów w pracy nad realizacją celów;
 • ocena/kontrola wyników cząstkowych;
 • realizacja i monitoring.

MODUŁ VI

Kontrolowanie i delegowanie w motywacji

 • umiejętność diagnozowania dojrzałości podległych sobie pracowników (kwestia właściwego doboru zadań);
 • różne style i sposoby kontrolowania i delegowania zadań;
 • delegowanie zadań a delegowanie uprawnień;
 • umiejętność dostosowania sposobu przekazywania zadań do poziomu dojrzałości pracowników (sposoby sprawdzania zrozumienia);
 • analiza skutków niewłaściwego sposobu kontrolowania lub delegowania zadań (skutki nadmiernej kontroli, zbyt małego nadzoru, przedwczesnego pozostawiania pracownika, zbyt łatwych i zbyt trudnych zadań).

MODUŁ VII

Motywacyjna funkcja informacji zwrotnych

 • zasady przekazywania informacji zwrotnych;
 • aktywne słuchanie (zadawanie pytań, parafrazowanie, sprawdzanie zrozumienia) jako sposób zbierania informacji o pracownikach;
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań zaistniałych problemów;
 • wypracowywanie i osiąganie porozumienia.

MODUŁ VIII

Prowadzenie rozmowy indywidualnej z pracownikiem - budowanie zaangażowania

 • etapy prowadzenia rozmowy rozwojowej z pracownikiem, budowanie planu rozmowy,
 • zasady prowadzenia tzw. trudnych rozmów,
 • umiejętność argumentacji w sytuacji oceny (ocena w oparciu o fakty i konkretne zachowania),
 • rozmowa rozwojowa, oceniająca i dyscyplinująca – podobieństwa i różnice,
 • analiza różnych sposobów prowadzenia rozmów w kontekście jej efektywności – poszukiwanie najlepszego z nich,
 • zabezpieczanie pracownika i siebie samego przed negatywnymi skutkami ubocznymi rozmowy (udzielanie wsparcia),
 • umiejętne panowanie nad własnymi emocjami oraz emocjami rozmówcy (radzenie sobie z trudnymi sytuacjami);
 • skuteczne informowanie o proponowanych formach wsparcia – „plany naprawcze”.
   

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe - 9:00 - 16:00, 14 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
1 440
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!