Zarządzanie konfliktami i współpraca w zespole

O szkoleniu

Pokażemy Ci, jak zmienić nastawienie oraz sposób komunikowania się, by proaktywnie traktować zarządzanie konfliktami
Podejście, które Ci proponujemy wychodzi z założenia, że zarządzanie konfliktami to zestaw umiejętności a konflikt jest zupełnie naturalnym oraz koniecznym elementem życia zawodowego. Trzeba jednak zadbać o sposób i formę ujawniania i wyrażania konfliktów a szczególnie o konstruktywny język zamiast języka nacechowanego agresją. Możemy pomóc Ci w nauczeniu się tych umiejętności i „odczarować” zarządzanie konfliktami!

Konflikt angażuje energię i emocje uczestników sporu oraz ich otoczenia. W związku z tym często obawiamy się konfliktu i unikamy go, a gdy się już pojawia, stosujemy często strategię siły lub unikania. Żadne z tych podejść nie prowadzi do zrozumienia i konstruktywnego rozwiązania.

Kluczowe znaczenie dla proaktywnego i konstruktywnego podejścia do konfliktu i trudnych sytuacji ma język, jakiego używamy w codziennej komunikacji biznesowej. To język pozwala budować atmosferę współpracy, zaufania, zrozumienia, co zapobiega sytuacjom stresowym i konfliktom.
Dlaczego warto wziąć udział?

W związku z tym na naszym szkoleniu „Zarządzanie konfliktami” uczestnicy nauczą się jak:

 • zadbać o potrzeby i emocje wszystkich zaangażowanych w trudną relację stron konfliktu,
 • rozpoznać źródła i pierwsze objawy konfliktów i zapobiegać ich rozwojowi
 • dostrzec w codziennej komunikacji symptomy języka agresji, uniemożliwiającego skuteczny dialog i porozumienie, budującego bariery i podziały w zespołach

a przede wszystkim:

 • jak kształtować dobrą współpracę i zapobiegać sytuacjom sprzyjającym powstawaniu destrukcyjnych konfliktów poprzez właściwą komunikację, rozwijanie empatii i skuteczne zarządzanie emocjami.

Jakich jeszcze efektów możesz oczekiwać od szkolenia – Zarządzanie konfliktami:

 • Poznasz źródła konfliktu, jego rodzaje i dynamikę
 • Dowiesz się, dlaczego dochodzi do konfliktów i jak wykorzystać sytuację konfliktową
 • Doświadczysz dynamiki konfliktu i zdiagnozujesz swój styl reakcji w konflikcie
 • Poznasz źródła konfliktów, w tym takie, które wynikają z indywidualnej postawy, różnic w postrzeganiu i błędów poznawczych
 • Poznasz swoje mocne i słabe strony w zakresie zarządzania konfliktami

Dowiesz się, jak kształtować dobrą współpracę, zapobiegać konfliktom i poznasz zasady skutecznej komunikacji w celu ich rozwiązania:

 • Pogłębisz kompetencje w zakresie konstruktywnej, asertywnej komunikacji
 • Dowiesz się, jak reagować w sytuacjach konfliktowych
 • Nauczysz się komunikować swoje potrzeby i rozpoznawać potrzeby innych ludzi
 • Podniesiesz swoje umiejętności kształtowania dobrej współpracy w zespole
 • Sprawdzisz swoją umiejętność słuchania i przećwiczysz pogłębione, empatyczne słuchanie
 • Uświadomisz sobie własny wpływ na otoczenie
 • Poznasz zasady komunikacji z różnymi typami osobowości i poznasz znaczenie typu osobowości w zarządzaniu konfliktem
 • Dowiesz się, jak zachowywać się w sposób asertywny i jak wywierać wpływ na uczestników konfliktu
 • Nauczysz się udzielania informacji zwrotnej w taki sposób, aby zapobiegać i łagodzić konflikty

Doświadczysz tego, jak ważne dla kształtowania dobrej atmosfery i współpracy jest zapobieganie pierwszym symptomom języka agresji:

 • Nauczysz się rozpoznawać język, który może przekształcić się w agresję słowną
 • Dowiesz się tego, jaki jest związek języka z relacjami i jak destrukcyjnie na jakość relacji wpływa przekroczenie i akceptowanie naruszeń granic słownych
 • Dowiesz się, jak niebezpieczne może być opiniowanie, używanie osądów, nieżyczliwych czy „dowcipnych” komentarzy oraz, co się dzieje, jeśli nie zareagujemy na takie zachowania odpowiednio szybko
 • Nauczysz się tego, jak skutecznie reagować w języka agresji

Zdobędziesz umiejętności zarządzania emocjami w konflikcie:

 • Zdobędziesz podstawy wiedzy psychologiczną na temat Inteligencji Emocjonalnej (EQ) i dowiesz się, jak z niej korzystać
 • Zrozumiesz znaczenie emocji w zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu ich, poznasz mechanizmy ich powstawania
 • Zrozumiesz znaczenie Odporności Psychicznej w zapobieganiu konfliktom i poznasz nowoczesne narzędzie MTQ48, badające poziom Odporności Psychicznej
 • Zwiększysz umiejętność samokontroli i nauczysz się, jak wzbudzać i zmieniać swoje stany emocjonalne oraz wpływać na emocje innych ludzi

Konstruktywne zarządzanie konfliktami przez uczestników szkolenia przekłada się na konkretne korzyści dla ich organizacji:

 • Rośnie poziom współpracy w zespole
 • Konflikty rozwiązywane są w pozytywnej atmosferze
 • Energia pracowników ukierunkowana jest na osiąganie celów ważnych dla organizacji
 • Różnice interesów, czy celów ujawniane są w sposób umożliwiający ich optymalizację
 • Tworzy się kultura pracy sprzyjająca innowacjom
 • Dobre relacje pomiędzy pracownikami w organizacji (w tym pomiędzy przełożonym i podwładnym) wspierają ich zaangażowanie
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy wszystkie osoby zaiteresowane zarządzaniem emocjami i stresem, work-life-balance i well-being.

Program szkolenia

1. Psychologia konfliktu: jak rozpoznać pojawienie się konfliktu i aktywnie mu przeciwdziałać?

 • Kluczowe przyczyny pojawiania się konfliktów w zespole
 • Jasne i ciemne strony konfliktu: jak wykorzystywać konflikty na rzecz rozwoju członków zespołu, a także dalszej współpracy
 • Czynniki prowadzące do eskalacji konfliktów i sytuacji trudnych
 • Dynamika i kluczowe fazy konfliktu
 • Konflikt „gorący” i „zimny”
 • Główne błędy i nieefektywne zachowania w sytuacji konfliktu i ich konsekwencje dla zespołu
 • Rozpoznawanie trudnych emocji, a także konfliktów w zespole

2. Style reagowania w sytuacji konfliktu

 • Typologia dominujących stylów reagowania w sytuacji konfliktu:
  • Zarządzający
  • Unikający
  • Kompromisowy
  • Dostosowujący się
  • Współpracujący
 • Autodiagnoza osobistego stylu zarządzania konfliktem, a także tendencji członków zespołu – kwestionariusz
 • Trening rozpoznawania stylu reagowania w sytuacji konfliktowej
 • Dostosowywanie komunikacji, a także oddziaływań do unikalnych preferencji członków zespołu

3. Model zarządzania konfliktem

 • Model rozwiązywania konfliktu i dochodzenia do porozumienia
 • Deeskalacja konfliktu
 • Przygotowanie do rozwiązania sytuacji trudnej w zespole
 • Słowa mają znaczenia, czyli sztuka odpowiedniego nadawania znaczenia sytuacji konfliktowej
 • Przyznanie, że konflikt istnieje
 • Nawiązywanie kontaktu ze stronami konfliktu
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Zrozumienie wzajemnych punktów widzenia
 • Punkty zgody
 • Nastawienie na rozwiązania
 • Kompromis kontra konsensus
 • Uelastycznienie myślenia o rozwiązaniach
 • Moc deklaracji w umocnieniu porozumienia, a dodatkowo wybranych rozwiązań

4. Destrukcyjna krytyka kontra konstruktywne udzielanie trudnych informacji zwrotnych

 • Kluczowe błędy komunikacyjne popełniane w trakcie udzielania trudnych informacji zwrotnych
 • Psychologia oceniania, a także mechanizmy emocjonalne występujące w trakcie przyjmowania krytyki
 • Różnice między faktami, opiniami i osądami
 • Zasady tworzenia konstruktywnych informacji zwrotnych
 • Przygotowanie do trudnej rozmowy z pracownikiem
 • Pytania i strategie budujące u odbiorcy poczucie odpowiedzialności i chęć wprowadzania zmian
 • Zachęcanie rozmówcy do generowania rozwiązań i stymulowanie proaktywnej postawy

5. Stanowczość kontra uległość

 • Jak radzić sobie w trudnych rozmowach ze współpracownikami i zachować asertywną postawę?
 • Kluczowa rola asertywności w komunikacji
 • Narzędzia asertywności gotowe do zastosowania w trudnych rozmowach
 • Rola konsekwencji w budowaniu autorytetu, a także współpracy opartej na zasadach
 • Model asertywnej odmowy, czyli jak odmawiać nie niszcząc relacji z pracownikami
 • Rola stanowczości w trakcie asertywnej odmowy
 • Rola uprzejmości w trakcie asertywnej odmowy
 • Praktyczny trening komunikacyjny oparty na sytuacjach wprost z codziennej praktyki uczestników

6. Zarządzanie emocjami rozmówców w trakcie trudnych rozmów i spotkań zespołu

 • Mechanizmy emocjonalne pojawiające się u stron konfliktu
 • Moc stosowania dyplomatycznych technik komunikacyjnych ułatwiających zarządzanie emocjami rozmówców
 • Przekazywanie trudnych informacji tak, by nie doprowadzić do pojawienia się negatywnego obrazu w oczach rozmówcy
 • Jak za pomocą metody zarządzania trudnymi emocjami radzić sobie z oskarżeniami, a także negatywnym odbiorem członków zespołu
 • Psychologiczne sposoby na tworzenie atmosfery współpracy, a dodatkowo dążenia do porozumienia nawet w sytuacjach trudnych i niejasnych
 • Przekierowywanie biegu rozmowy na korzystne tory za pomocą techniki refocusu
 • Budowanie „Złotych mostów komunikacyjnych” przy użyciu TAKIZACJI
 • Trening stosowania technik dyplomatycznej komunikacji w symulacjach bazujących na sytuacjach z codziennej praktyki zawodowej uczestników

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Trener Homo Creatore

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 11 kwiecień 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
998
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

HOMO CREATORE Ośrodek Doradztwa i Treningów Szkoleniowych
00-680 Warszawa
Żurawia 47 p. 213
woj. mazowieckie
Firma została założona w lutym 2000 roku przez Annę Mikołajewską – menedżera z wieloletnią praktyką w administracji i biznesie, z wykształcenia specjalistę organizacji i zarządzania, absolwentkę Wydziału Zarządzania UW. Pierwszy rok został prz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Szkolenie online za pośrednictwem platformy webinarowej LiveWebinar.pl
Nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych programów – wejście poprzez otrzymany przez uczestnika zabezpieczony link.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

HOMO CREATORE Ośrodek Doradztwa i Treningów Szkoleniowych
00-680 Warszawa Żurawia 47 p. 213
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!