Szkolenie

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

O szkoleniu

Szkolenie ukierunkowane jest za zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w obszarze zarządzania magazynem oraz metod optymalizacji pracy magazynu.
Korzyści dla uczestnika:
- usystematyzowanie wiedzy w zakresie faz procesu magazynowania, składowania materiałów,
- zdobycie wiedzy z zakresu dokumentowania zdarzeń w obrocie magazynowym
- poznanie magazynowych systemów informatycznych
- poznanie metod pozwalających na zmniejszenie kosztów rodzajowych magazynów
- zdobycie umiejętności zastosowania mierników i wskaźników wykorzystywanych w zarządzaniu magazynami.
Kto powinien wziąć udział?
-Menedżerowie odpowiedzialni za magazyny oraz zarządzanie procesami logistycznymi
-Pracownicy średniego i wyższego szczebla magazynów, działów logistyki,
-Kadra kierownicza, koordynatorzy, specjaliści centrów logistycznych.

Program szkolenia

1. Magazyn jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa:
• Istota magazynu i gospodarki magazynowej
• Miejsce magazynu w przepływie materiałów w przedsiębiorstwie
• Znaczenie magazynu w systemie zabezpieczenia potrzeb materiałowych
• Koszty magazynowe
Treści zawarte w pierwszym, punkcie posłużą do zapoznania uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi gospodarki magazynowej. Uporządkowanie pojęć i stworzenie wspólnego podłoża do dalszych dyskusji. Omówienie zagadnień kosztów i wykonanie przez uczestników ćwiczenia pokazującego jak łatwo zamienić koszty rodzajowe na koszt przepływu jednostki ładunkowej przez magazyn.
2. Operacje magazynowe w procesie logistycznym:
• Przyjmowanie dóbr - jakościowe dostawy
• Składowanie materiałów:
o organizacja składowania
o rozmieszczanie dóbr w magazynie
• Obsługa i konserwacja zapasów
• Transport wewnątrz magazynowy
• Wydawanie towarów z magazynu
• Kontrola i przegląd zapasów
3. Dokumentowanie obrotów magazynowych a projektowanie procesu:
• Dokumentowanie przyjęć zewnętrznych i wewnętrznych
• Dokumentowanie i struktura przesunięć wewnętrznych
• Dokumentowanie i struktura wydań z magazynu
• Obieg dokumentacji magazynowej
• Zasady prowadzenia inwentaryzacji majątku w magazynie
Treści zawarte w drugim i trzecim punkcie prezentowane będą zgodnie z procesem magazynowym. Pokazany zostanie wpływ poprawności procesu na sprawne funkcjonowanie magazynu przy wykorzystaniu wzorcowego schematu procesu magazynowego oraz mapy procesu magazynowego.
Uczestnicy warsztatu wykonując ćwiczenia kalkulacyjne zobaczą jak postać fizyczna zapasu oraz sposób identyfikacji wpływa na proces magazynowy.
4. Technologia przechowywania dóbr w magazynie:
• Sposoby postępowania w przypadku ubytków naturalnych i szkód
• Omówienie procedur reklamacyjnych
• Wyposażenie niezbędne do kontrolowania i nadzorowania warunków składowania - odpowiedzialność materialna i służbowa pracowników.
5. Optymalizacja pracy magazynu - ćwiczenia
• Wybór lokalizacji
• Wybór wyposażenia i jego rozlokowanie
• Czasochłonność procesów a nakłady inwestycyjne i koszty danego rozwiązania
• Ocena realizowanych procesów
• Make or buy w magazynie
Treści zawarte w czwartym i piątym punkcie pokażą jak technologia do manipulacji fizycznych oraz informatycznych wpływa na efektywność procesów magazynowych? Syntetyczne ćwiczenia kalkulacyjne pozwolą pokazać uczestnikom jak poszczególne rozwiązania mogą poprawić lub zmniejszyć efektywność procesów magazynowania lub po prostu jak wpływają na wykorzystanie przestrzeni składowej magazynu.

Czas trwania

Liczba zajęć - 14 godz. lekcyjnych

Prelegenci

Cytat
Tomasz Dworczak - ekspert z zakresu optymalizacji procesów logistycznych i produkcji, aktywny doradca biznesowy i trener. Posiada europejski certyfikat Logistics Senior Level. Praktyk -Swoje doświadczenie zdobywał pracując na stanowiskach menadżerskich działów logistycznych oraz planowania i przygotowania produkcji w dużych firmach. W latach 1998 -2007 pracował dla grupy Smurfit Kappa gdzie zajmował się kreowaniem procesów logistycznych.
Od 12 lat właściciel firmy produkcyjnej i doradczej. Autor wielu programów i materiałów szkoleniowych, m.in. wybrane moduły certyfikacji Logistics Junior Level. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w wielu projektach logistycznych. tj. audyty magazynów, analizy przepływów i projekty magazynów, projekty technologiczno-organizacyjne planowania i realizacji produkcji oraz inne.

Gdzie i kiedy

Łódź 25 maja - 26 czerwca 2015
Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie

Łódź

Tumidajskiego 2

woj. łódzkie

Zapisz się

Cena 1
netto
1190 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: • materiały szkoleniowe • certyfikat ukończenia szkolenia • serwis kawowy • lunch
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem
DODATKOWE INFORMACJE
MASTERS CSB, tel: (81) 534 13 01, 533 31 39

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!