Zarządzanie zespołem – kompendium wiedzy dla menedżerów

O szkoleniu

Szkolenie "Zarządzanie zespołem - kompendium wiedzy dla menedżerów" przygotowuje do zarządzania zespołem w oparciu o znajomość stylów kierowania, sposobów motywowania pracowników, delegowania i kontrolowania realizacji zadań, metody udzielania informacji zwrotnej, a także umiejętne rozwiązywanie konfliktów i problemów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu:

 • tworzy właściwy wizerunek przełożonego,
 • buduje relacje z pracownikami,
 • rozróżnia style kierowania,
 • dopasowuje odpowiedni styl kierowania do siebie i pracowników,
 • wyznacza cele metodą SMART,
 • buduje zaangażowanie pracowników dla osiągnięcia najlepszych efektów,
 • stosuje efektywne pochwały, nagrody oraz kary,
 • analizuje efektywność wprowadzonych sposobów zarządzania i udoskonala je,
 • udziela konstruktywnych informacji zwrotnych,
 • wspiera proces rozwoju zespołu,
 • stosuje narzędzia skutecznej komunikacji,
 • prowadzi rozmowy z pracownikami w dostosowanym rodzaju rozmowy,
 • buduje plan rozmowy,
 • tworzy plan rozwoju,
 • stosuje narzędzia asertywnego komunikowania w rozmowach z pracownikami.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do liderów/ menedżerów na stanowisku zarządczym z krótkim stażem bądź przygotowujących się do tej roli.

Także do wszystkich osob chcących poznać sposoby budowania autorytetu, dobieranie stylu kierowania do zespołu i sytuacji, zarządzania zadaniami oraz komunikacji w zarządzaniu.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.                                         

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I

Budowanie zespołu i autorytetu - wiarygodności w relacjach z pracownikami

 • wizerunek przełożonego i jego związek z efektywnością podejmowanych działań,
 • elementy składające się na to, w jaki sposób przełożony spostrzegany jest przez pracowników,
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z pracownikami,
 • kwestia "zarządzania kolegami" po awansie,
 • działania służące budowaniu i podtrzymywaniu partnerstwa w organizacji.

MODUŁ II

Style kierowania - dopasowanie stylu kierowania do zespołu i sytuacji

 • interakcyjny model kierowania pracownikami oraz zespołem (styl kierowania – zespół – zadanie),
 • charakterystyka stylów kierowania (styl nakazowy, konsultacyjny, partycypacyjny, delegujący),
 • korzyści oraz zagrożenia wynikające z adaptacji poszczególnych stylów w procesie kierowania grupą oraz jednostkami,
 • kluczowe umiejętności menedżerskie w każdym ze stylów,
 • diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania.

MODUŁ III

Organizacja pracy własnej i zespołu – delegowanie i egzekwowanie zadań

 • priorytety  w pracy przełożonego – zadania, odpowiedzialność oraz kompetencje,
 • organizacja czasu pracy - jak planować, organizować i koordynować pracę zespołu, kształtując własne przywództwo i relacje międzyludzkie,
 • określenie kluczowych obowiązków i stawianie celów – metoda SMART,
 • różne style i sposoby kontrolowania i delegowania zadań,
 • egzekwowanie poleceń – równoważenie między realizacją celu
  a zachowaniem dobrych relacji w zespole,
 • delegowanie zadań a delegowanie uprawnień,
 • rola konsultowania decyzji i uruchamiania mechanizmu partycypacji
  w zarządzaniu grupą,
 • analiza skutków niewłaściwego sposobu kontrolowania lub delegowania zadań (skutki nadmiernej kontroli, zbyt małego nadzoru, przedwczesnego pozostawiania pracownika, zbyt łatwych i zbyt trudnych zadań).

MODUŁ IV

Motywowanie siebie i zespołu

 • rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (przełożonego i pracowników) – lista potencjalnych motywatorów,
 • sytuacje sprzyjające nagradzaniu i sprzyjające karaniu,
 • efektywne i nieefektywne pochwały i kary,
 • motywatory i demotywatory, czyli co zwiększa, a co obniża zaangażowanie pracowników,
 • motywowanie pozafinansowe.

MODUŁ V

Komunikacja w zarządzaniu – udzielanie informacji zwrotnej, podejmowanie i uzasadnianie decyzji

 • narzędzia skutecznej komunikacji – komunikat „Ja”, zadawanie pytań, klaryfikacja, parafraza, ustalanie priorytetów, podsumowywanie,
 • aktywne słuchanie (zadawanie pytań, parafrazowanie, sprawdzanie zrozumienia) jako sposób zbierania informacji o pracownikach,
 • konstruktywna informacja zwrotna,
 • jak zachęcić pracowników do samodzielnego rozwiązywania problemów?
 • końcowa ocena uzyskanych wyników – rozliczenie z rezultatów/ wydajności,
 • określenie przyczyn uzyskanych wyników (pozytywnych i negatywnych),
 • sposoby zbierania informacji zwrotnych - zachęcania współpracowników do otwartości  i zaangażowania,
 • jak prowadzić rozmowę z pracownikiem (rodzaje rozmów - infomracyjna, dyscyplinująca, oceniająca, rozwojowa).

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe - 9:00 - 16:00, 14 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

------------------------------------------------------

Rezygnacja:

1. Zamawiający ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji po tym czasie, Zamawiający ponosi 50% kosztów uczestnictwa, zgodnie z formularzem zgłoszenia.
2. Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
3. Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
4. W przypadku informacji o rezygnacji ze szkolenia później niż mowa jest w pkt. 1, Organizator w uzasadnionych przypadkach dopuszcza:
● możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia, w miarę dostępności miejsc;
● możliwość wykorzystania wpłaconych środków na inne, szkolenie z oferty, w miarę dostępności miejsc.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!