ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW I AKCJONARIUSZY ORAZ OBOWIĄZKI I PROCEDURY ORGANIZACYJNO-PRAWNE POZOSTAŁYCH ORGANÓW SPÓŁEK

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień prawno – organizacyjnych związanych z procedurami przygotowania i przebiegiem walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników.
Kto powinien wziąć udział?
wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Program szkolenia

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH. KSH, KRS, UMOWA/STATUT SPÓŁKI, REGULAMINY ORGANÓW,
- Kodeks spółek handlowych
- Krajowy Rejestr Sądowy jako miejsce rejestracji spółek prawa handlowego; postępowanie rejestrowe
- Regulaminy organów spółki – regulacje wewnętrzne spółki, rola i znaczenie (regulamin zarządu; regulamin rady nadzorczej; regulamin zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia
OSTATNIE NOWELIZACJE KSH
- Zmiany w zakresie instytucji kapitału zakładowego,
- Zmiany zasad funkcjonowania walnego zgromadzenie akcjonariuszy
DOKUMENTACJA KORPORACYJNA ZWIĄZANA Z ZGROMADZENIAMI WSPÓLNIKÓW/AKCJONARIUSZY
- Dokumentacja Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ Organizacja Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ Zwołanie i projekty uchwał
§ Pełnomocnictwa
§ Zgromadzenie z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej
§ Księga protokołów
- Dokumentacja zarządu spółki
§ Protokół z posiedzenia
§ Sposób zwoływania posiedzenia
§ Uchwały zarządu
- Dokumentacja rady nadzorczej
§ Porządek obrad
§ Uchwały Rady Nadzorczej
§ Protokoły Rady Nadzorczej
OBSŁUGA ZARZĄDU ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW I RADY NADZORCZEJ W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PRZEZ BIURO SPÓŁKI
- Tworzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji spółek z o.o. i spółek akcyjnych
- Obieg zewnętrzny i wewnętrzny dokumentów
- Nadzór nad dokumentacją
- Prowadzenie rejestrów spółki (księga udziałów, księga protokołów, inne zbiory)
- Organizacja pracy organów spółki
ZASADY FUNKCJONOWANIA ORGANÓW SPÓŁKI w obliczu konieczności zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy
- Podział kompetencji pomiędzy organami spółki kapitałowej Zarządzanie/Nadzór/Właściciele
- Komunikacja elektroniczna w pracy organów spółki
§ Podejmowanie decyzji i zatwierdzanie uchwał z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej
§ Przykłady postanowień statutu / umowy spółki oraz regulaminów organów umożliwiające wykorzystanie komunikacji elektronicznej w pracach zarządu i rady nadzorczej
§ Zastąpienie formy pisemnej przez komunikację elektroniczną
- Kompetencje Członków Zarządu;
§ Działanie indywidualne i kolegialne, pozycja i rola Prezesa Zarządu
§ Znaczenie i rola podziału obowiązków pomiędzy członkami Zarządu
§ Zasady prowadzenia spraw spółki i reprezentacji spółki;
§ Zwoływanie i przebieg posiedzenia Zarządu
§ Uczestnicy posiedzenia zarządu
§ Dokumenty elektroniczne w zwoływaniu posiedzenia Zarządu
§ Tryby podejmowania uchwał
§ Zaskarżanie uchwał z posiedzenia Zarządu
§ Protokołowanie przebiegu posiedzenia
§ Podpisywanie, archiwizacja i udostępnianie protokołu z posiedzenia Zarządu
- Kompetencje Członków Rady Nadzorczej
§ Pojęcie i zasady sprawowania stałego nadzoru oraz czynności nadzorczych przez
Radę Nadzorczą i ich wpływ na funkcjonowanie Zarządu;
§ Wzajemne relacje organów nadzoru i Zarządu
§ Różnice w funkcjonowaniu i roli Komisji Rewizyjnej i Rady Nadzorczej
§ Posiedzenia Rady Nadzorczej
§ Tryby podejmowania uchwał
§ Zaskarżanie uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW/WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
- Kompetencje organów właścicielskich, indywidualna kontrola wspólników i akcjonariuszy;
- Zwoływanie zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia i przygotowanie organizacyjne
- Elektroniczne uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu
§ Dodatkowe elementy ogłoszenia o zwołaniu WZ
§ Formularze do głosowania przez pełnomocnika
§ adres e-mail
§ Przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną
§ Elektroniczne WZ - identyfikator akcjonariusza
§ Głosowanie korespondencyjne
- Sposoby odbywania posiedzeń Zgromadzenia Wspólników
§ Uczestnicy posiedzenia
§ Tryby podejmowania uchwał
§ Zaskarżanie uchwał z posiedzenia Zgromadzenia Wspólników
§ Protokołowanie przebiegu posiedzenia. Kto podpisuje i przechowuje protokół.
§ Charakterystyka protokołów.
- Odmienności związane ze zwyczajnym (rocznym) Zgromadzeniem wspólników
§ Sporządzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki.
§ Zasady wyboru biegłego rewidenta
§ Opinia biegłego rewidenta
§ Sporządzanie sprawozdania finansowego biegłego
§ Ogłaszanie sprawozdań finansowych
§ Jakie dokumenty są składane obligatoryjnie przez spółkę do Krajowego Rejestru
Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego
§ Procedura zgłaszania wniosków do KRS w związku z odbyciem ZW/WZ; zasady
zgłaszania wniosków; zasady wypełniania formularzy; segregacja informacji z WZ/ZW niezgłoszenie podjętych uchwał na WZ/ZW do KRS a ich ważność;
§ Absolutorium
§ Podział zysku/pokrycie straty
§ ZW/WZ w spółce publicznej – odmienności związane ze zwołaniem i przebiegiem
ZW/WZ w porównaniu do ZW/WZ w spółce prywatnej.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU Z UWZGLĘDNIENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁAŚCIWE ZWOŁANIE I PRZEBIEG ZW/WZ ORAZ ZA NIEWŁAŚCIWE PROWADZENIE DOKUMENTACJI SPÓŁKI.
- Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa;
- Odpowiedzialność wobec spółki i wobec wierzycieli spółki;
- Inne rodzaje odpowiedzialności;
- Absolutorium i jego znaczenie

Czas trwania

Czas trwania szkolenia: 3 dni; ok. 18 godz. dyd.

Prelegenci

Trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z powyższej tematyki, wysoko oceniany przez słuchaczy.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
pln netto
1 850
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!