Zmiany w rozliczeniach z pracownikami w 2023 r. - zaliczka PIT od 01.01.2023 r. i PIT-11 za 2022 r.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie zmian w rozliczeniach z pracownikami, poznanie listy nowych oświadczeń i wniosków pracowników, zmiany w zaliczkach PIT-2 wprowadzonych od 2023 roku Nowym Ładem i nabycie praktycznych umiejętności podczas ćwiczeń wyliczeniowych na listach płac i wzorach dokumentów. 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowana jest do dyrektorów jednostek, dyrektorów finansowych, skarbników, głównych księgowych, kwestorów, pracowników działów księgowości, pracowników działu kadr i płac.

Program szkolenia

1. Nowe oświadczenia i wnioski podatnika od 01.01.2023 r. – zmiany w PDOF wprowadzone Polskim
Ładem a ustalenie wysokości wynagrodzenia

2. Checklista oświadczeń i wniosków pracownika (podatnika / ubezpieczonego) składanych pracodawcy
(płatnikowi), wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy i obowiązek
ubezpieczeniowy od 01.01.2023 r.

3. PIT-2 – nowy wzór od 01.01.2023 r. z omówieniem
    a) możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika
    b) skutki dla kwoty zmniejszającej zaliczkę PIT
    c) rozszerzenie katalogu podatników mogących złożyć oświadczenie o obniżenie zaliczki PIT – m.in.
       zleceniobiorca z PIT-2

4. Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy
    a) od 01.01.2022 r. – art. 41 ust 1c PDOF
    b) od 01.01.2023 r. – art. 31c PDOF
    c) wzory dokumentów
    d) rozszerzony katalog podatników uprawnionych do złożenia wniosku
    e) warunki zastosowania
    f) warsztat na LP
    g) brak poboru zaliczki PIT a obniżenie składki zdrowotnej do 0 zł (art. 83 ust. 2 PDOF) - warunki

5. Wpływ wniosków i oświadczeń dotyczących zaliczki PIT na

6. Oświadczenia w sprawie zwolnień („ulg”) podatkowych – rozstrzygnięcie wątpliwości na podstawie
najnowszych wyjaśnień i interpretacji indywidualnych

7. Termin i forma złożenia wniosków i oświadczeń wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na
podatek dochodowy

8. Wypłata świadczeń po ustaniu zatrudnienia a ważność oświadczeń podatnika

9. Przechowywanie wniosków i oświadczeń podatnika (czy akta osobowe to właściwe miejsce ich
przechowywania?)

10. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy w nieprawidłowej
wysokości wskutek błędu (fałszywego oświadczenia) pracownika

11. Wnioski i oświadczenia składane w I połowie 2022 r. a podatek należny za 2022 r. oraz hipotetyczny
podatek należny za 2022 r.
  a) wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej oraz wniosek o brak odroczenia terminu poboru i przekazania zaliczki na podatek dochodowy w I połowie 2022 r. a ustalenie wysokości podatku należnego za 2022 r.
  b) PIT-2 i kwota zmniejszająca zaliczkę w wysokości 425 zł w I połowie 2022 r. a ustalenie wysokości podatku należnego za 2022 r.
  c) hipotetyczny podatek należny za 2022 r.
  d) PIT-11 za 2022 r. a hipotetyczny podatek należny za 2022 r.

Czas trwania

09:00-15:00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu
MS Teams

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
390
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa
Szpitalna 1
woj. mazowieckie
Zadaniem Instytutu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i finansowo – księgowej, wyznaczanie standardów sprawozdawczości finansowej, kreowanie zmian w prawie bilansowym i podatkowym, upowszechnianie dobrych praktyk w biz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa Szpitalna 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!