Warsztat

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001

O warsztatach

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia:

- znał i rozumiał wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015 i istotę zmian wymagań normy ISO 9001:2015 na potrzeby auditu wewnętrznego.

- znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,

- znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,

- znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności, tak aby każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:

- umiał zinterpretować i zastosować wymagania normy ISO 9001:2015 podczas auditu wewnętrznego,

- umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,

- umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,

- umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,

- umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,

- umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,

- będzie umiał sformułować potencjały do doskonalenia,

Uczestnik będzie umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, tak aby każdy z nich:

- potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań normy ISO 9001:2015,

- potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,

- potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,

- potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.
Kto powinien wziąć udział?

Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarzadzania jakością,pełnomocnicy ds. systemu zarzadzania jakością, kierownicy i właściciele procesów systemu zarzadzania jakością pracownicy pracujący w systemu zarzadzania jakością i zainteresowani systemem zarzadzania jakością.

Program warsztatu

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

1.  Wprowadzenie

2.  System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

Przerwa

3.  Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – podstawowe zmiany w normie

Ćwiczenie nr 1: Test z wymagań normy ISO 9001:2015

Ćwiczenie nr 2: Opis spostrzeżeń

Przerwa obiadowa

4.  Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

•     Definicje auditu

•     Fazy auditu

•     Cele auditu

•     Wyniki auditu

•        Podejście procesowe do auditu – audit procesu

•     Auditowanieryzyk w procesie

Ćwiczenie nr 3: Kwalifikacja spostrzeżeń

Ćwiczenie nr 4: Zarządzanie ryzykiem w procesie

Przerwa

5.Omówienie procedury auditu wewnętrznego

• Planowanie auditu

• Przygotowanie się do auditu

• Prowadzenie auditu

• Tworzenie zapisów z auditu

• Przygotowanie raportu z auditu

Omówienie przykładu dokumentacji auditowej

Ćwiczenie nr 5: Działania korygujące

Dzień II

6.  Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

•   Wyznaczenie zespołów auditorskich

•   Określenie zakresów i celów auditów

•   Zapoznanie się z dokumentacją

•   Przygotowanie planu auditu

Przerwa

6.  Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

•   Przygotowanie listy zagadnień do auditu

Przerwa obiadowa

7.  Przeprowadzenie auditu wewnętrznego  - 1 grupa

Przerwa

8.  Przeprowadzenie auditu wewnętrznego  - 2 grupa

9.  Opracowanie wyników auditów i prezentacja

Sprawdzian wiedzy

Podsumowanie i zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Prelegenci

Cytat

Trener DEKRA

Gdzie i kiedy

Wrocław 02 - 03 grudnia 2020
DEKRA Business Garden Wrocław

54-202 Wrocław

Legnicka 48 H

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Online 05 - 06 listopada 2020

Gdzie i kiedy

Warszawa 03 - 04 listopada 2020
Grupa DEKRA Park Rozwoju

02-673 Warszawa

Konstruktorska 12 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 22 - 23 października 2020

Gdzie i kiedy

Online 01 - 02 października 2020

Weź udział

Cena standardowa
za osobę
999 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
  • powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy)
  • Rozwiń
Weź udział

Organizator

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa
ul. Rzymowskiego 28
woj. mazowieckie
DEKRA Solutions Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzoró...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 28
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!