Warsztat

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001

O warsztatach

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia:
znał i rozumiał wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015 i istotę zmian wymagań normy ISO 9001:2015 na potrzeby auditu wewnętrznego.
znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,
znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.


Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności, tak aby każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:
umiał zinterpretować i zastosować wymagania normy ISO 9001:2015 podczas auditu wewnętrznego,
umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
będzie umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
uczestnik będzie umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, tak aby każdy z nich:
potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań normy ISO 9001:2015,
potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.
Dlaczego warto wziąć udział?

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. znał i rozumiał wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015 i istotę zmian wymagań normy ISO 9001:2015 na potrzeby auditu wewnętrznego,
 2. Uczestnik będzie znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,
 3. Uczestnik będzie znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. Uczestnik będzie znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania normy ISO 9001:2015 podczasauditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowychsformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań normy ISO 9001:2015,
 2. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 4. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.
Kto powinien wziąć udział?

Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarzadzania jakością,pełnomocnicy ds. systemu zarzadzania jakością, kierownicy i właściciele procesów systemu zarzadzania jakością pracownicy pracujący w systemu zarzadzania jakością i zainteresowani systemem zarzadzania jakością.

Program warsztatu

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

1. Wprowadzenie

2. System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

3. Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – podstawowe zmiany w normie

 • Ćwiczenie nr 1: Test z wymagań normy ISO 9001:2015
 • Ćwiczenie nr 2: Opis spostrzeżeń

4. Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

 • Definicje auditu
 • Fazy auditu
 • Cele auditu
 • Wyniki auditu
 • Podejście procesowe do auditu – audit procesu
 • Auditowanieryzyk w procesie
 • Ćwiczenie nr 3: Kwalifikacja spostrzeżeń
 • Ćwiczenie nr 4: Zarządzanie ryzykiem w procesie

5. Omówienie procedury auditu wewnętrznego

 • Planowanie auditu
 • Przygotowanie się do auditu
 • Prowadzenie auditu
 • Tworzenie zapisów z auditu
 • Przygotowanie raportu z auditu
 • Ćwiczenie nr 5: Działania korygujące

 

Dzień II

1. Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

 • Wyznaczenie zespołów auditorskich
 • Określenie zakresów i celów auditów
 • Zapoznanie się z dokumentacją
 • Przygotowanie planu auditu

2. Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

 • Przygotowanie listy zagadnień do auditu

3. Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 1 grupa

4. Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 2 grupa

5. Opracowanie wyników auditów i prezentacja

6. Sprawdzian wiedzy

7. Podsumowanie i zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Czas trwania

2 dni, 09:00-16:00

Prelegenci

Cytat

Trener DEKRA

Gdzie i kiedy

Online 27 - 28 lipca 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 - 11 sierpnia 2021
Grupa DEKRA Park Rozwoju

02-673 Warszawa

Konstruktorska 12 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 26 - 27 sierpnia 2021

Gdzie i kiedy

Wrocław 14 - 15 września 2021
DEKRA Business Garden Wrocław

54-202 Wrocław

Legnicka 48 H

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Online 29 - 30 września 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 października 2021
Grupa DEKRA Park Rozwoju

02-673 Warszawa

Konstruktorska 12 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 21 - 22 października 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 4 - 5 listopada 2021
Grupa DEKRA Park Rozwoju

02-673 Warszawa

Konstruktorska 12 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 23 - 24 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Wrocław 2 - 3 grudnia 2021
DEKRA Business Garden Wrocław

54-202 Wrocław

Legnicka 48 H

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Online 28 - 29 grudnia 2021

Weź udział

Cena standardowa
za osobę
999 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe

Organizator

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa
ul. Rzymowskiego 28
woj. mazowieckie
DEKRA Solutions Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzoró...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 28
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!