Instytucje kultury po kontrolach NIK i RIO – problemy w działalności

O webinarze

Proponujemy udział w szkoleniu, podczas którego uzyskają Państwo kompleksową wiedzę dotyczącą funkcjonowania instytucji kultury w trzech aspektach: organizacji działalności gospodarczej oraz statutowej zarówno tej odpłatnej, jak i nieodpłatnej, prawidłowego rozliczania oraz prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej oraz kontroli dokonywanej przez NIK i RIO. Wyniki przeprowadzonych w instytucjach kultury kontroli przez NIK, wskazują na wiele nieprawidłowości. Udział w szkoleniu pomoże uchronić się przed popełnieniem błędów i naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Dlaczego warto wziąć udział?

​​​​​​• Pozyskanie wiedzy dotyczącej organizacji działalności instytucji kultury; obowiązujących przepisów w zakresie rachunkowości, finansów i podatków. 
• Uzyskanie cennych wskazówek nt. poprawnego wprowadzania do ksiąg rachunkowych wszelkich operacji gospodarczych.

Kto powinien wziąć udział?

Główni księgowi oraz pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury, CUW oraz pracownicy organów nadzorczych i kontrolnych.

Program webinaru

I. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY:

1. Wybrane zagadnienia organizacyjne – kontrola zarządcza – błędne ustalenia instytucji kultury – KONTROLE NIK i RIO. 
2. Organizacja  działalności  instytucji kultury (nie można łączyć Instytucji kultury ze sportem) –  dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.
3. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w instytucjach kultury.

II. RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE, PODATKI:

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w instytucji kultury,  w tym:
• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR-nr 7,
• plany finansowe instytucji kultury.
2. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych – schematy księgowań z wyjaśnieniami, z uwzględnieniem podatku VAT:
• przychody: własne, międzyokresowe – przykłady ewidencji, 
• przychody zewnętrzne (z uwzględnieniem podatku VAT):
- dotacje podmiotowe – ewidencja, przeznaczenie, rozliczenie na przestrzeni okresów; 
- celowe na wskazane zadania i programy – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie;
- celowe inwestycyjne – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie,  w tym: rozliczanie zadań inwestycyjnych: na środki trwałe, WNiP oraz wyposażenie – na przykładach;
• pozostałe przychody operacyjne – sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe, kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N – problemy bibliotek po kontroli,
• koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat), 
• fundusze w instytucji kultury. 
3. Należności i zobowiązania oraz odsetki – wycena i windykacja:
• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy, powiązanie ze stopą referencyjną – zmiany),
• aktualizacja należności  i odsetek – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i odsetki i ich ewidencja w księgach,
4.  Zasady wypełniania CIT-8 i CIT- 8 /0 za 2022 r. – wyliczenie przykładu.

Czas trwania

09:00 - 14:00

Prelegenci

Ekspert z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, dyplomowana główna księgowa z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autorka i współautorka wielu pozycji książkowych oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem, nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie się odbywało na platformie ZOOM.
Najlepiej korzystać z przeglądarki Chrome.

Rejestracja

Cena standardowa
Cena przy zgłoszeniu do 22 września 2023 r.
399
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa
  • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
  • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań i konsultacji z prowadzącym podczas trwania szkolenia
Zapisz się

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa
Jelinka 6
woj. mazowieckie
18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością te...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa Jelinka 6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!