Znajdź kurs ochrona środowiska online lub szkolenie ochrona środowiska!

 • Znajdź kursy, szkolenia i konferencje z ochrony środowiska
 • Sprawdź program zajęć, ceny i zrejestruj się online
Rozwiń Ochrona środowiska to wspólna odpowiedzialność osób indywidualnych, firm oraz administracji publicznej. Warto szczegółowo zapoznać się z regulacjami przyjętymi w celu zapewnienia zrównoważonego korzystania ze środowiska, co możliwe jest w trakcie specjalistycznych wydarzeń, takich jak szkolenia ochrona środowiska, kursy ochrona środowiska, a także konferencje i webinary z ochrony środowiska. W naszej bazie staraliśmy się zebrać jak najwięcej wydarzeń takich jak kurs ochrona środowiska online, kurs specjalista ds. ochrony środowiska czy stacjonarne szkolenie z ochrony środowiska (Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Łódź, Katowice...), tak aby możliwe było szybkie porównanie ich programu merytorycznego oraz ceny. Pozwala to wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do potrzeb. Zwiń

szkolenie ochrona środowiska

Szkolenia ochrona środowiska: 8

 • już od 1 930 zł
1 930 zł
 • już od 1 736 zł
1 736 zł
 • już od 1 930 zł
1 930 zł
 • już od 1 930 zł
1 930 zł
 • już od 1 930 zł
1 930 zł
 • już od 1 690 zł
1 690 zł
 • już od 1 340 zł
1 340 zł
 • już od 890 zł
890 zł
Artykuł

Szkolenia ochrona środowiska, kursy ochrona środowiska i prawo ochrony środowiska.

Ochrona środowiska staje się coraz bardziej „palącą” kwestią we wszystkich państwach. Ogromny nacisk na podwyższanie standardów w tym zakresie kładzie również Unia Europejska, co ma wpływ na polskie prawo i tutejszych przedsiębiorców. Sprawdź, co warto wiedzieć o wymogach ustawy Prawo ochrony środowiska i powiązanych z nią aktów prawnych. Dowiedz się jakie są obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska i zapoznaj z popularnymi kursami, szkoleniami i warsztatami dotyczącymi ochrony środowiska.

Spis treści

 1. Ochrona środowiska
 2. Prawo ochrony środowiska
 3. Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska
 4. Kiedy potrzebne jest pozwolenie na korzystanie ze środowiska?
 5. Szkolenia ochrona środowiska, kursy ochrona środowiska
 6. Kto powinien rozważyć szkolenie ochrona środowiska?
Ochrona środowiska

Co to jest ohrona środowiska? Ochrona środowiska to całokształt idei, środków i działań, których celem jest zachowanie środowiska w stanie zapewniającycm ciągłość i trwałość najważniejszych procesów w biosferze. Ochrona środowiska obejmuje:

 • działania zmierzające do utrzymania środowiska w optymalnym stanie i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych,
 • działania polegające na zapobieganiu, przeciwdziałaniu i minimalizowaniu ryzyka szkodliwego wpływu działań człowieka na środowisko,
 • działania zmierzające do naprawienia już wyrządzonych w środowisku naturalnym szkód.

Ochrona środowiska ze względu na swoje znacznie podlega licznym regulacjom prawnym, których całkoształt nazywamy Prawem Ochrony Środowiska.

Prawo ochrony środowiska

Najważniejszym polskim aktem prawnym regulującym ochronę środowiska jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973). 

Ustawa Prawo ochrony środowiska określa:

 • zasady ochrony środowiska,
 • warunki korzystania ze środowiska,
 • obowiązki administracji publicznej związane z ochroną środowiska.

Ustawa ta podlega stałym nowelizacjom, a ostatnia weszła w życie z dniem 23 wrzesnia 2021 r. Oczywiście ustawa Prawo ochrony środowiska to tylko jeden z wielu aktów regulujących prawa i obowiązki przedsiębiorców do korzystania ze środowiska.

Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska

Każda osoba, która jest przedsiębiorcą, prowadzi działalność wytwórczą w rolnictwie, leśnictwie lub rybołóstwie albo wykonuje zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki, w świetle ustawy Prawo o ochronie środowiska jest podmiotem korzystającym ze środowiska. Zgodnie z tym samym aktem prawnym każda osoba (również przedsiębiorca) ma prawo do korzystania ze środowiska w zakresie wprowadzania do niego substancji i energii oraz korzystania z wód w związku z zaspokojeniem potrzeb osobistych i własnego gospodarstwa domowego bez konieczności stosowania instalacji. Jeśli jednak korzystanie ze środowiska wykracza poza te ramy, zazwyczaj konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów i dopełnienie pewnych formalności.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na korzystanie ze środowiska?

Działalność przemysłowa niestety często wymaga naruszenia równowagi przyrodniczej. Dlatego rozwój wymaga pewnych kompromisów. Nie jest jednak możliwe swobodne korzystanie ze środowiska w dowolnym zakresie – brak regulujących to przepisów mógłby szybko doprowadzić do degradacji ekosystemów. O pozwolenie i spełnienie odpowiednich norm należy zadbać m.in. wtedy, gdy działalność wiąże się z:

 • emisją gazów lub pyłów do atmosfery – należy pamiętać o obowiązku corocznego składania sprawozdań do KOBiZE,
 • zrzutem ścieków do rzek lub do ziemi – warto zapoznać się w tej kwestii z regulacjami zawartymi również w prawie wodnym,
 • produkcją dużej ilości odpadów – niezbędne będzie wdrożenie efektywnej gospodarki odpadami,
 • dużym poborem wody,
 • przewozem materiałów niebezpiecznych – istotne regulacje zawarte są w umowie ADR,
 • prowadzeniem składowisk oraz wprowadzaniem opakowań do obrotu – co skutkuje koniecznością rejestracji w BDO,
 • obrotem materiałami niebezpiecznymi – co wymaga odpowiedniego oznakowania zgodnie z dyrektywami Reach i CLP.

Każdą instalację, która powoduje tego rodzaju konsekwencje dla środowiska, należy zgłosić, a następnie poczekać, aż odpowiedni organ wyrazi zgodę na jej użytkowanie. Obowiązek ten regulują m.in. ustawy Prawo o ochronie środowiska, Prawo wodne oraz rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza instalacji nie wymaga pozwolenia z 2 lipca 2010 roku.

Szkolenia ochrona środowiska, kursy ochrona środowiska

Ze względu na szybko zmieniające się przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska oraz doniosłość tego tematu, warto zainwestować w odpowiednie szkolenia ochrona środodowiska dla pracowników przedsiębiorstwa. Warsztaty i kursy ochrona środowiska oraz szkolenia z ochrony środowiska pomagają zbudować świadomość danego tematu, znajomość przepisów prawa, a następnie wdrożyć odpowiednie procedury i postępowania zapewniające zgodność działalności z obowiązującym prawem (zobacz też szkolenia Compliance). Najpopularniejsze obecnie kursy i szkolenia dotyczące ochrony środowiska to między innymi:

 • szkolenia BDO, czyli dotyczące Bazy Danych Odpadowych i obowiązków raportowych przedsiębiorców,
 • szkolenia KOBIZE, czyli dotyczące sprawozdawczości do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
 • szkolenia dotyczące systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001,
 • szkolenia gospodarka odpadami oraz dotyczące transgranicznego przemieszczenia odpadów,
 • szkolenia omawiające Prawo ochrony środowiska oraz powiązane ustawy i akty wykonawcze,
 • szkolenia poświęcone kwestiom odpowiedzialności i sankcjom karnym w ochronie środowiska,
 • szkolenia omawiające postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • kurs specjalista ds. ochrony środowiska przygotowujący do wykonywania zawodu.

Aktualnie coraz więcej kursów i szkoleń z ochrony środowiska realizowanych jest online, co znacznie zwiększa dostęp do sprawdzonej wiedzy w tym temacie. Oferta szkoleń stacjonarnych z ochrony środowiska wciąż jest szeroka, ale tego typu szkolenia znajdziemy głównie w dużych miastach. Prym w tym względzie wiodą Warszawa, Poznań, Katowice, Kraków, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin oraz Łódź. Osobną kategorię stanowią wydarzenia online: kurs ochrona środowiska online może być doskonałym sposobem na poznanie podstawowych zagadnień w obszarze ochrony środowiska. Warto również rozważyć udział w kongresach, targach i konferencjach z ochrony środowiska, które pozwalają nie tylko zyskać dostęp do sprawdzonej wiedzy, ale również budować sieć kontaktów zawodowych oraz zapoznawać z trendami w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

Kto powinien rozważyć szkolenie ochrona środowiska?

Wiele przedsiębiorstw boryka się z problemem wdrożenia racjonalnej i efektywnej gospodarki odpadami, zapewnienia zmniejszenia emisji spalin, gazów i śladu węglowego, wdrożeniem przepisów wynikających z dyrektywy REACH i CLP, zapewnieniem efektywności gospodarki wodno-ściekowej czy też minimalizacją strat energii. Inne zagadnienia wymagające uwagi przedsiębiorców to między innymi tematy ochrony powietrza, pozwoleń i standardów emisyjnych, wprowadzania opakowań do obrotu, prowadzenia procesów inwestycyjnych i ekoprojektowania, raportowania do KOBiZE, opłat i sprawozdawczości środowiskowej, obowiązków związanych z prowadzeniem składowisk czy też zagadnienia z obszaru systemów zarządzania środowiskowego. Wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych przy jednoczesnym zachowaniu możliwości rozwoju firmy wymaga fachowej wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska oraz praktycznych rozwiązań dla przedsiębiorstw: zarówno w obszarze technologii, jak i metod zarządzania i wiedzy specjalistycznej. Wiedza ta jest szczególnie przydatna w przedsiębiorstwach z branż: chemicznej, spożywczej, odpadowej, górniczej, budowlanej, energetycznej, paliwowej, utilities, logistycznej czy też szeroko pojętego przemysłu wytwórczego i przetwórczego. Efektywną metodą dostarczenia tej wiedzy mogą być między innymi specjalistyczne szkolenia, konferencje i kursy dotyczące ochrony środowiska. Są one kierowane przede wszystkim do:

 • kadry menedżerskiej przedsiębiorstw z branż wymienionych powyżej,
 • specjalistów ds. procesów produkcyjnych i służb utrzymania ruchu,
 • specjalistów ds. ochrony środowiska,
 • działów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w jednostkach publicznych i samorządowych,
 • kierowników zakładów produkcyjnych czy laboratoriów środowiskowych.
Szkolenia ochrona środowiska, kursy ochrona środowiska i prawo ochrony środowiska.
Ochrona środowiska

Artykuły, poradniki, newsy

Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane
2 sierpnia 2021
Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane

Liczne przepisy regulujące obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska sprawiają, że warto sięgnąć po sprawdzoną wiedzę w tym obszarze.

Czytaj więcej
Czym jest kontrola skarbowa i kontrola podatkowa?
20 października 2022
Czym jest kontrola skarbowa i kontrola podatkowa?

Kontrola skarbowa i podatkowa budzą lęk u wielu przedsiębiorców wynikający z braku wiedzy na jakich zasadach może być prowadzona kontrola skarbowa oraz kontrola podatkowa. Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium wiedzy o kontroli skarbowej i poda

Czytaj więcej
Problem Solving: co to jest Problem Solving?
19 października 2022
Problem Solving: co to jest Problem Solving?

Problemy występują w każdej organizacji i nie można całkowicie ich uniknąć. Problemy jednak można skutecznie rozwiązywać dzięki metodom problem solving i poprawiać efektywność firmy oraz jej rentowność.

Czytaj więcej
Co to jest CRM oraz system CRM i jakie korzyści oferują?
15 września 2022
Co to jest CRM oraz system CRM i jakie korzyści oferują?

Dowiedz się co to jest CRM, jakie funkcjonalności posiada system CRM oraz jakie korzyści może przynieść wdrożenie strategii i systemu CRM w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej
Kurs ochrona środowiska, szkolenie ochrona środowiska

Zostaw e-mail, aby otrzymać powiadomienie, gdy pojawi się nowy kurs lub szkolenie ochrona środowiska!