Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/administrator-bezpieczenstwa-informacji-61630-id702

Informacje o szkoleniu

 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji


  ID szkolenia: 61630
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Edukacja, nauka, szkolnictwo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Kraków
  ul. Kalwaryjska 69
  30-504 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9-15:15
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
Celem kursu jest przybliżenie w sposób obowiązków wynikających z funkcji Administrator Bezpieczeństwa Informacji w świetle ustawy o ochronie danych osobowych i jej nowelizacji po 1 stycznia 2015 roku.
Kurs prowadzony jest przez wysokiej klasy specjalistów w sposób kompleksowy przedstawia funkcję ABI zarówno osobom już ją sprawującym jak i kandydatom na to stanowisko oraz zainteresowanym tematyką ochrony danych osobowych

Korzyści z udziału w szkoleniu:
- zapoznanie ze zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych
- zasady współpracy GIODO z Państwową Inspekcją Pracy,
-zmiany w szczegółowych aktach prawnych (np. prawo telekomunikacyjne) w zakresie dotyczących danych osobowych,
-zasady zarządzania ochroną danych osobowych w organizacji
-podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji
-zasady tworzenia podejścia systemowego do zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
-podstawy zarządzania ryzykiem pod kątem ochrony informacji
-wytyczne odnośnie stosowanych zabezpieczeń oraz ich przykłady

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób pełniących funkcję ABI lub mogących pełnić taką funkcję w przyszłości, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, menadżerów projektujących system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz najwyższego kierownictwa.

Program szkolenia:

I dzień (7 h)
1. System prawa ochrony danych osobowych. Podstawowe pojęcia.
2. Charakterystyka pracy ABI w Polsce oraz w środowisku międzynarodowym.
3. Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Powierzanie danych osobowych do przetwarzania. Udostępnianie danych osobowych. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych.
5. Ostatnie i Planowane zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych.
II dzień (7 h)
Bezpieczeństwo danych osobowych, teoretyczne i praktyczne rozwiązania dot. ochrony danych osobowych przetwarzanych w organizacji.
1. Wprowadzenie - Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z problematyką ochrony danych osobowych.
2. Bezpieczeństwo informacji - Omówienie zasad budowania i funkcjonowania bezpiecznych systemów przetwarzania informacji.
3. Podstawowe akty prawne oraz przepisy branżowe dot. ochrony danych osobowych
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych - omówienie przedmiotowego aktu wykonawczego wraz z interpretacją.
5. Wymagania aplikacji przetwarzających dane osobowe w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
6. Zarządzanie zbiorami danych osobowych po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 7 listopada 2014 r.o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. 2015 r., poz. 719).
7. Zasady organizacji przetwarzania danych osobowych po 1 stycznia 2015 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. 2015 r., poz. 745)- Obowiązki ADO, ABI i ASI oraz osób upoważnionych wynikające z przepisów dot. ochrony danych osobowych.
8. Zarządzanie ryzykiem w zakresie przetwarzania danych osobowych. - podatności, zagrożenia i sposoby przeciwdziałania, analiza ryzyka.
9. Przetwarzanie danych osobowych.
10. Utrata danych - zapobieganie poprzez backup i szyfrowanie danych.

11. Komunikacja zewnętrzna a bezpieczeństwo danych osobowych.
12. Ochrona fizyczna danych osobowych.
13. Tworzenie dokumentacji Bezpieczeństwa Informacji.

Informacje o prelegentach:

Michał Geilke, Rafał Grelowski

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1051,65 brutto

Cena zawiera:

certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, wydany przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o., materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej oraz poczęstunek

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

wysłanie zgłoszenia faxem na 126532013, szkolenia@czj-infox.pl

Wydarzenie: Administrator Bezpieczeństwa Informacji