Szkolenie

Akademia księgowości budżetowej placówek zagranicznych (104 h) z elementami zagadnień administracyjnych i protokołu dyplomatycznego oraz zagadnieniami kadrowymi kurs weekendowy

O szkoleniu

2014.03.15 - 2014.06.08 Warszawa (KZ 13027/2)


Celem kursu jest zapoznanie praktyczne z księgowością placówek zagranicznych, a także przećwiczenie podstaw rachunkowości. Zapoznanie z elementami administracji kadr i protokołu dyplomatycznego w odniesieniu do niezbędnego minimum wiedzy w tym zakresie dla osób zamierzających podjąć pracę na stanowiskach księgowo-administracyjnych w polskich placówkach zagranicznych.
Kto powinien wziąć udział?
Adresami kursu są osoby pragnące zdobyć niezbędną wiedzę dla kandydatów zamierzających w przyszłości ubiegać się o stanowiska księgowo-administracyjne lub księgowe w polskich placówkach zagranicznych. W kursie mogą uczestniczyć osoby bez żadnego przygotowania i wiedzy księgowej, a także posiadająca już podstawową wiedzę z tej dziedziny.

Program szkolenia

I.Zasady ogólne

1.Wprowadzenie:
a)ustawa o rachunkowości,
b)ustawa o finansach publicznych,
c)ustawa o służbie zagranicznej,
d)dyscyplina finansów publicznych.

2.Szczegółowe omówienie – przykłady:
a)plan kont- opis, korespondencja kont, dekretacje,
b)polityka rachunkowości,
c)klasyfikacja budżetowa,
d)obowiązkowe instrukcje np. obiegu dokumentów, kasowa,
e)gospodarka magazynowa,
f)inwentaryzacja- terminy -formy-rozliczenie,
g)przechowywanie i archiwizacja dokumentów.

3.Omówienie kont księgowych:
a)rodzaje kont - bilansowe, pozabilnsowe, aktywne, pasywne, wynikowe kosztów, wynikowe dochodów. Istota konta. Formy i elementy,
b)dzielenie i łączenie kont. Poziomy i pionowy podział kont,
c)otwieranie kont,
d)zasady księgowań,
e)zamykanie kont,
f)uzgadnianie kont,
g)pojęcie i typy zdarzeń będących operacjami,
h)tworzenie zestawienia obrotów i sald,
i)dokumentacja operacji gospodarczych.

II.Aktywa jednostki budżetowej

1.Majątek trwały.

2.Majątek obrotowy.

3.Należności.

4.Podatek VAT - zwolnienia podatkowe.

5.Przykłady księgowań.

6.Sporządzanie raportów kasowych.

7.Sporządzanie raportów bankowych.

8.Przykłady księgowań.

III.Pasywa jednostki budżetowej

1.Fundusze jednostki.

2.Zobowiązania.

3.Przykłady księgowań.

IV.Koszty jednostki budżetowej

1.Koszty według rodzaju:
a)wynagrodzenia,
b)koszty podróży,
c)usługi obce,
d)różnice księgowe,
e)przykłady księgowań.

V.Dochody jednostki budżetowej

1.Z różnych źródeł np. zwrot ubezpieczeń.

2.Z opłat konsularnych.

3.Przykłady księgowań.

VI.Straty i zyski nadzwyczajne

VII.Budżet jednostki

1.Projekt planu budżetowego.

2.Zatwierdzony budżet.

3.Realizacja budżetu.

4.Korekta budżetu.

VIII.Terminy planowania i sprawozdawczości

IX.Sprawozdawczość

1.Bilans jednostki.

2.Pojęcie, wymogi formalne bilansu.

3.Zasady sporządzania bilansu.

4.Sprawozdanie z wydatków budżetowych w ujęciu szczegółowym.

5.RB-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki.

6.RB-27PL-kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki.

7.RB-23PL-kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki.

8.Informacja uzupełniająca do sprawozdań.

9.Zestawienie obrotów i sald.

10.Salda konta 200.

11.Sprawozdania do poszczególnych dysponentów budżetu placówki.

X.Zagadnienia administracyjne

1.Majątek placówki ewidencja i gospodarka.

2.Majątek placówki - przeglądy budynków.

3.Normy wyposażania służbowych mieszkań pracowniczych.

4.Gospodarka samochodowa.

5.Wynajem mieszkań służbowych, rezydencji i budynków urzędu.

XI.Podstawy protokołu dyplomatycznego

1.Zadania administracji placówki wynikające z protokołu dyplomatycznego.

2.Ceremoniał. Ceremonie oficjalne i państwowe.

3.Przyjęcia -finansowanie-przygotowanie, typy przyjęć, zaproszenia, typy stołów, miejsca honorowe przy stole, rozsadzanie przy stole, plan stołu ,nakrycie, serwowanie dań.

4.Stroje - typy i zasady ich doboru.

5.Dobre wychowanie czyli savoir vivre na co dzień.

6.Prezentacja dekoracji prawidłowo przygotowanego stołu do przyjęcia dyplomatycznego.

7.Prezentacja wizytówek dyplomatycznych.

8.Personel dyplomatyczny misji.

XII.Zagadnienia kadrowe

1.Zasady zatrudniania i zwalniania.

2.Teczka spraw osobowych - co powinna zawierać.

3.Zakresy obowiązków.

4.Przesiedlenia pracowników.

Czas trwania

soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00

Warszawa:
Sesja I, 15 – 16 marca 2014 r.
Sesja II, 29 – 30 marca 2014 r.
Sesja III, 12 – 13 kwietnia 2014 r.
Sesja IV, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja V, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja VI, 24 – 25 maja 2014 r.
Sesja VII, 7 – 8 czerwca 2014 r.

Prelegenci

Cytat
*

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 marca - 8 czerwca 2014
centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!