Asertywna komunikacja - czyli stanowcze, ale łagodne załatwianie spraw

O szkoleniu

Szkolenie przygotowuje do efektywnego rozwiązywania spraw i komunikowania się w oparciu o znajomość zasad i narzędzi skutecznej komunikacji, asertywność, radzenia sobie z presją, przyjmowania krytyki oraz umiejętność przekonywania innych. 

Sposób pracy podczas szkolenia:

 • pracujemy w oparciu o case study, które pokazują realne problemy i rozwiązania z różnych branż,
 • prowadzimy ćwiczenia zespołowe i indywidualne, po ich realizacji uczestnicy otrzymają informacje zwrotne, wnioski zapisujemy  na flipcharcie, a następnie przekazujemy uczestnikom w formie prezentacji,
 • przygotowujemy i zachęcamy do udziału w ćwiczeniach symulacyjnych,
 • zachęcamy uczestników do dzielenia się własnym doświadczeniem i moderujemy dyskusje grupowe,
 • prowadzimy krótkie, interaktywne wykłady,
 • uczestnicy mogą się zdiagnozować wypełniając kwestionariusze.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy poprzez ćwiczenia i studia przypadków uczą  się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór narzędzi i dobrych praktyk, które będą przydatne podczas codziennej pracy.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą wzmocnić swoje kompetencje w zakresie komunikacji i asertywnego załatwiania codziennych spraw.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.                                         

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I

Zasady skutecznej komunikacji

 • zasady skutecznej komunikacji,
 • analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy i odbiorcy,
 • sposoby przeciwdziałania niezrozumieniu.

MODUŁ II

Narzędzia komunikacji – czyli co robić, aby być właściwie rozumianym

 • odwoływanie się do faktów,
 • odróżnianie faktów od opinii,
 • komunikat „Ja”,
 • zadawanie pytań,
 • parafrazowanie,
 • podsumowywanie,
 • technika FUKO.

MODUŁ III

Umiejętności komunikacyjne z obszaru komunikacji werbalnej

 • mówienie, czyli sposoby budowania wypowiedzi,
 • techniki aktywnego słuchania: zadawanie pytań otwartych i zamkniętych, parafrazowanie, podsumowywanie, itp.,
 • sposoby wyrażania zrozumienia,
 • analiza błędów popełnianych w procesie komunikacji.

MODUŁ IV

Umiejętności komunikacyjne z obszaru komunikacji niewerbalnej

 • znaczenie komunikatów z poziomu niewerbalnego,
 • sposoby niewerbalnego mobilizowania rozmówcy do otwartości i zaangażowania,
 • sposoby dostrajania się do partnera pod względem wskaźników z poziomu niewerbalnego,
 • znaczenie podtrzymywania „dobrego kontaktu” w procesie komunikacji.

MODUŁ V

Asertywność

 • asertywne wyrażanie myśli -  argumentacja, czyli jak precyzyjnie i nieagresywnie ujawniać własną opinię,
 • obrona swoich praw w relacjach z pracownikami,
 • taktowne odmawianie,
 • asertywne radzenie sobie z krytyką i atakiem,
 • radzenie sobie z własnym gniewem i złością.

MODUŁ VI

Radzenie sobie z presją i manipulacją

 • asertywna odmowa jako forma radzenia sobie z naciskiem,
 • „zdarta płyta” jako forma egzekwowania swoich praw,
 • obrona własnych granic w sytuacji trudnej.

MODUŁ VII

Przyjmowanie krytyki

 • informacje krytyczne, a możliwość dokonania zmiany,
 • traktowanie ocen w kategoriach informacji.

MODUŁ VIII

Wyrażanie opinii

 • wyrażanie własnych opinii i przekonań,
 • asertywne wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych,
 • asertywne wyrażanie emocji - rola ekspresji.

MODUŁ IX

Argumentacja jako narzędzie w procesie przekonywania innych

 • przygotowanie do rozmowy – budowanie argumentacji,
 • właściwy dobór argumentów w zależności od sytuacji i nastawienia rozmówcy,
 • umiejętne forsowanie swoich racji,
 • podstawowe różnice pomiędzy asertywnością, a agresją w rozmowie,
 • perswazja jako narzędzie wywierania wpływu na innych,
 • podstawy negocjacji.

MODUŁ X

Case study

 • analiza konkretnych sytuacji pojawiających się w pracy
  z „trudnymi” pracownikami, współpracownikami, przełożonymi,
 • analiza przyczyn powstawania trudności,
 • analiza popełnianych błędów podczas rozmów, próby poszukiwania rozwiązań,
 • wykorzystanie parafrazy i odzwierciedlania w łagodzeniu napięcia rozmówcy,
 • budowanie pozytywnego nastawiania u rozmówcy poprzez  przyjmowanie otwartej postawy oraz zadawanie pytań.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

 9:00 - 16:00 

Prelegenci

Anna Krawulska - Biegańska
psycholog, trener, asesor, coach, mediator, autorka projektów rozwojowych
OPEN Konsultacje & Szkolenia

Autorka projektów rozwojowych dla menedżerów, mentorów, trenerów wewnętrznych i talentów.  Ekspert w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację na styku działów oraz współpracę
w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Ewa Orlik-Marciniak
psycholog, trener, doradca biznesowy, coach, autorka projektów rozwojowych
OPEN Konsultacje & Szkolenia

Założycielka i współwłaścicielka firmy Open Konsultacje i Szkolenia. Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie. Z wykształcenia psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy. Ekspert w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Od kilkunastu lat zajmuje się przygotowywaniem strategii rozwojowych dla firm i organizacji oraz ich wdrażaniem. Interesuje się szczególnie rozwijaniem potencjałów i umiejętności pracowników oraz prawidłowościami rozwoju organizacji.

 

Jako doradca i trener współpracuje z firmami przy realizacji rozbudowanych projektów HRM dotyczących m.in. rozwoju umiejętności menedżerskich, komunikacji wewnętrznej, budowania modeli kompetencyjnych, wdrażania systemów motywacyjnych. Tworzy i realizuje takie projekty jak: Akademia Menedżera, Train the Trainers, High Potential.  Ma doświadczenie w zakresie diagnozy Assessment & Development Center. Prowadzi coachingi indywidualne dla menedżerów różnego szczebla.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, wystąpień publicznych, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Jako praktyk współpracuje ze środowiskiem akademickim. Prowadzi zajęcia z przedmiotów psychologicznych w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem tematycznych publikacji i artykułów.

 

 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN Konsultacje & Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
udział w szkoleniu otwartym
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • parking
 • przeprowadzenie zajęć przez trenerkę z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • diagnozę potrzeb w formie ankiety online skierowanej do uczestników przed szkoleniem
 • fotoprotokół - prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów, zawierają one kluczowe pomysły, wypracowane metody działania oraz podsumowania zadań
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem mailowo w celu potwierdzenia rejestracji. 

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 3 osób.

------------------------------------------------------

Rezygnacja:

1. Zamawiający ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji po tym czasie, Zamawiający ponosi 50% kosztów uczestnictwa, zgodnie z formularzem zgłoszenia.
2. Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
3. Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
4. W przypadku informacji o rezygnacji ze szkolenia później niż mowa jest w pkt. 1, Organizator w uzasadnionych przypadkach dopuszcza:
● możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia, w miarę dostępności miejsc;
● możliwość wykorzystania wpłaconych środków na inne, szkolenie z oferty, w miarę dostępności miejsc.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP, z możliwością uzyskania od 50% do 80% refundacji. Skontaktuj się z nami - sprawdzimy jakie są aktualne możliwości uzyskania dofinansowania dla Twojej firmy.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!