Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/auditor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-bezpieczenstwem-zywnosci-wg-iso-22000-58382-id430

Informacje o szkoleniu

 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000


  ID szkolenia: 58382
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa
  Warszawa
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni w godzinach od 9:00 do 17:00
 • Organizator szkolenia:

  INCERT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie przygotowuje do przeprowadzania auditów wewnętrznych oraz do prowadzenia prac związanych z wdrażaniem w organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierowane jest do auditorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie w tematykę zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2005 oraz systemu HACCP wg Codex Alimentarius.
2. Najważniejsze aspekty dotyczące jakości produkowanej żywności.
3. Wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP/GHP) przy produkcji i dystrybucji żywności.
4. Regulacje prawa żywnościowego Polski i UE
5. Struktura i koncepcja normy ISO 22000:2005 oraz Codex Alimentarius.
6. Wymogi dokumentacji systemowej (procedury, zapisy).
7. Istota i cel przeprowadzania auditów. Omówienie normy ISO 19011.
8. Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego.
9. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne).
10. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych.
11. Opracowanie planu auditu.
12. Opracowanie listy pytań kontrolnych.
13. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków.
14. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy.
15. Spotkanie zamykające i raport z auditu – umiejętność przeprowadzenie spotkania.
16. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących.

Informacje o prelegentach:

Doświadczony trener/konsultant i jednocześnie czynny auditor międzynarodowej jednostki certyfikującej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 738,00 zł brutto Cena dla osób niestudiujących
 • 393,60 zł brutto cena dla studentów

Cena zawiera:

profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, gwarancję jakości, poczęstunek kawowy, po zdaniu testu kończącego szkolenie uzyskanie prestiżowych certyfikatów firmy INCERT oraz akredytowanej jednostki certyfikującej (wystawienie certyfikatu przez jednostkę certyfikującą płatne dodatkowo: 50zł)wysoko cenione na rynku kwalifikacje Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000/HACCP, rabat na następne szkolenia firmy INCERT w wysokości 10%.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.incert.pl (http://www.incert.pl/kontakt/zgloszenie)
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydarzenie: Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000