DOKUMENTACJA KADROWA

O szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowej w tym również zawierania i rozwiązywania umów cywilno-prawnych oraz przedstawienie innych zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych. Podczas szkolenia szczególna uwaga zostanie zwrócona na ostatnie zmiany w prawie pracy oraz najczęstsze problemy i błędy w dokumentacji kadrowej występujące u przedsiębiorców.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr, księgowości oraz osób zajmujących się prowadzeniem dokumentacji kadrowej.

Program szkolenia

1. Zasady prowadzenia kadr - nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników- obowiązki pracodawców w świetle zmian i kontroli PIP w tym zakresie.
- definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych
- świadczenia obligatoryjne i fakultatywne dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe
- urlopy szkoleniowe dla pracowników
- umowa szkoleniowa – zasady zawierania i obowiązek „odpracowania” przez pracowników
- sposoby rozwiązania kwestii podnoszenia kwalifikacji przez pracowników – w świetle obowiązującego prawa.
2. Zakres dokumentacji kadrowej – w świetle kontroli PIP.
3. Zatrudnienie pracownika – dokumentowanie przyjęcia do pracy:
- obowiązek wprowadzenia dwóch kwestionariuszy
-zasady prawidłowego i terminowego kierowania pracowników na badania wstępne i okresowe – w świetle kontroli PIP
4. Akta osobowe pracownika – zasady prowadzenia w świetle kontroli PIP.
5. Pojecie stosunku pracy – rodzaje umów pracę: w świetle planowanych nowelizacji Kodeksu Pracy (Umowa zlecenie, umowa dzieło – podobieństwo, różnice, zasady sporządzania w świetle kontroli ZUS i PIP)
6. Umowa zlecenie – zasady rozliczania umów zleceń, obowiązek szkoleń BHP i badań lekarskich zleceniobiorców – zasady prowadzenia dokumentacji.
7. Dokumentowanie przebiegu zatrudnienia.
8. Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania.
9. Czas pracy – rozkład i jego wymiar, wypełnianie kart, ewidencji pracownika
10. Obowiązek pracodawcy wobec ZUS zatrudniających pracowników:
- zgłoszenie pracownika
- deklaracje rozliczeniowe, dokumenty wyrejestrowania z ubezpieczeń.
11. Dokumentacja płacowa – sporządzanie , przechowywanie.
12. Urlopy pracownicze – planowane zmiany w zakresie urlopu na żądanie.
13. Rozliczenie roczne pracownika – obowiązki pracodawcy.
14. Odprawy – rodzaje, sposób naliczania, komu przysługuje.
15. Odszkodowania - rodzaje, sposób naliczania, komu przysługuje.
16. Odejście pracownika z pracy – podstawowe dokumenty i rozliczenie
17. Obowiązek i odpowiedzialność pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych.
18. Przechowywanie akt osobowych.
19. Zmiany w zasadach wydawania Świadectw pracy – obowiązek wydania, elementy.

Czas trwania

8 godzin

Prelegenci

Prawnik, konsultant oraz doradca podmiotów gospodarczych i wykładowca na wyższych uczelniach. Autor publikacji i książek min „Poradnik pracodawcy i kadrowca „-Wydawnictwo Polska Giełda Pracy 2006r. ,”Prawo Pracy „ Wydawnictwo Lecha 2006r.,”Prawo pracy z wzorami pism i umów ,poradnik praktyczny” Wydawnictwo Lecha 2008r. Ceniony wykładowca od kilku lat prowadzący szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Kraków

-

woj. małopolskie

Hotel Gromada ,,Dom Chłopa" ***

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Hotel Victoria ***

20-016 Lublin

Narutowicza 58/60

woj. lubelskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
420
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i fakturę wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 7 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku nie skompletowania grupy lub innych zdarzeń losowych

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!