Dokumentacja pracownicza 2023

O szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej od momentu nawiązania zatrudnienia do zakończenia współpracy z pracownikiem.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia akt osobowych i pozostałej dokumentacji ze stosunku pracy oraz o ochronie danych osobowych (w tym RODO) w zakresie niezbędnym w kadrach
 • zaznajomienie uczestników z zasadami prawidłowego stosowania przepisów o prowadzeniu dokumentacji ze stosunku pracy,
 • przekazanie uczestnikom najczęstszych błędów w stosowaniu przepisów o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz sposobów na ich uniknięcie a także wyjaśnienie wątpliwości związanych z zakresem objętym szkoleniem zgłaszanych przez uczestników w trakcie zajęć
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

 • zdobędzie wiedzę o zakresie i sposobie realizacji obowiązku prowadzenia dokumentacji ze stosunku pracy
 • zdobędzie umiejętność właściwego doboru zakresu prowadzenia dokumentacji w firmie oraz sposobów na ich prawidłowe przechowywanie i administrowanie
 • uzyska odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania przepisów o  prowadzeniu dokumentacji pracowniczej przyjętych we własnej firmie rozwiązań w tym zakresie zgłoszone w trakcie szkolenia
Kto powinien wziąć udział?
 • Pracodawcy
 • Szefowie firmy
 • Osoby zarządzające
 • Pracownicy działów kadr i płac.

Program szkolenia

I. Obowiązek i podstawy prawne prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
a. Wpływ Covid-19 na obiegu dokumentacji w organizacji
b. Podział dokumentacji pracowniczej.
c. Podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
d. Założenie dokumentacji zatrudnienia wykonawców cywilnych.
e. Omówienie zmian w zakresie obowiązku tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚŚ )

II. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników.
a. Część A akt osobowych – Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.
b. Część B akt osobowych – dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy
c. Cześć D akt osobowych – dokumenty dotyczące nałożenia kary porządkowej.
d. Cześć C akt osobowych – dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia.

III. Nowe zasady prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
a. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat. Dla kogo obowiązkowo, dla kogo fakultatywnie?
b. Możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej.
c. przechowywanie dokumentacji pracowniczej: przechowywanie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika
d. Akta osobowe przy przejęciu zakładu pracy lub jego części.
e. zniszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb
f. tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny
g. odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej
h. Którzy płatnicy będą składać do ZUS dodatkowe raporty informacyjne
i. Zasada bezgotówkowego sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę.

IV. RODO – najnowsze zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy rekrutacyjne i kadrowe
a. Zmiany w systemie ochrony danych osobowych
b. Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy
c. Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
d. Pytania zakazane w procesie rekrutacji
e. Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników
f. zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
g. Obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
h. RODO – a ZFŚS

V. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.
a. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy i pracownika – porównanie.
b. Przedwstępna umowa o pracę.
c. Skierowanie kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
d. Orzeczenie lekarskie. Kiedy można honorować stare zaświadczenie lekarskie?
e. Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy.
f. Świadectwa szkolne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

VI. dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy
a. Umowa o pracę lub jej pisemne potwierdzenie oraz zmiana warunków zatrudnienia.
b. Dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
c. Dokumenty odnoszące się do powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.
d. Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zatrudnionego.
e. Dokumenty przyznające pracownikowi nagrody, wyróżnienia lub udzielające mu kary porządkowej.
f. Dokumenty związane ze szczególnymi uprawnieniami pracowniczymi wynikającymi z rodzicielstwa. Dokumenty obowiązkowe i fakultatywne

VII. dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia
a. Nowe reguły wydawania świadectwa pracy.
b. Treść świadectwa pracy od dnia
c. sprostowanie świadectwa pracy
d. kto jest uprawniony do podpisania świadectwa pracy
e. obowiązkowa informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy – zakres informacji, wzór
f. umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – kluczowe zapisy umowy
g. potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
h. orzeczenie lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy

VIII. Sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia
a. Treść, zmiana, terminy

IX. Pozostałe dokumenty związane z zatrudnieniem
a. Dokumentacja chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz świadczeń z tym związanych.
b. Dokumentacja czasu pracy (np. ewidencja czasu pracy, lista obecności i inne formy rejestracji obecności).
c. Dokumentacja płacowa (np. imienna lista wynagrodzenia, zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe pracownika, zgoda na dokonywanie dobrowolnych potrąceń).
d. Dokumentacja wykorzystania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy.
e. Zasady prowadzenia kart przydziału odzieży i obuwia roboczego

X. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej i ochrona danych osobowych w świetle przepisów RODO
a. Miejsce i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej.
b. Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe oraz ewidencja tych osób
c. Obowiązki w razie przekazania prowadzenia dokumentacji pracowniczej i płacowej do biura rachunkowego.
d. Dokumentacja pracownicza w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Daniel Pałyga - pracownik administracji publicznej w Opolu zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Specjalista z zakresu czasu pracy oraz wynagrodzeń. Od 14 lat związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

Doświadczenie zawodowe:

 • od 4 lat pracownik administracji publicznej
 • wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym
 • posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnienia
 • Specjalizacja w zakresie szkoleń i konsultingu
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • systemy wynagradzania
 • optymalizacja kosztów zatrudnienia
 • czas pracy i odpoczynku kierowców

Wykształcenie:

 • absolwent studiów administracyjnych na Uniwersytecie Opolskim
 • ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia, negocjacja ceny powyżej 5 uczestników z firmy
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 15% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!