Doskonalenie kompetencji osobistych managera produkcji

O szkoleniu

Szkolenie doskonali umiejętności prawidłowego definiowania celów, podejmowania decyzji, delegowania obowiązków. Poprzez praktyczne przykłady i ćwiczenia uczy wykorzystania narzędzi komunikacji, motywacji i kreatywności do zarządzania pracownikami. Rozwija kluczowe umiejętności osobiste na stanowisku managera produkcji.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest przeznaczone dla managerów produkcji

Program szkolenia

1. Manager jako przywódca zespołu produkcyjnego
- Style przywództwa - koncepcja Herseya i Blancharda.
- Kompetencje jako wskaźnik sposobu zarządzania.
- Budowanie autorytetu lidera.
- Asertywność.
- Cele asertywnych zachowań i ich wpływ na relacje z pracownikami.
- Wywieranie wpływu - reguły Cialdiniego.
- Stres jako element zarządzania.

2. Budowanie zespołu produkcyjnego w organizacji - rozwiązywanie konfliktów w zespole.

- Etapy tworzenia zespołu.
- Role pracowników w grupie - Typologia Belbina.
- Czynniki wpływające na powodzenie pracy zespołu.
- Błędy w zarządzaniu zespołem.
- Konflikt i sposoby rozwiązywania konfliktu w grupie.
- Przeszkody w efektywnym rozwiązywaniu problemów

3. Rola komunikacji w dziale produkcji, bariery komunikacji.

- Komunikacja jako element zarządzania.
- Koło komunikacji – komunikacja werbalna, niewerbalna, mowa ciała, głos.
- Zasady komunikacji mailowej.
- Sprzężenie zwrotne.
- Model komunikacji, zasady skutecznej komunikacji.
- Pozyskiwanie cennych informacji.
- Komunikacja w sytuacjach trudnych.
- Aktywne słuchanie.
- Rozmowa oceniająca jako element feedbacku –modele przekazu informacji zwrotnej.
- Rodzaje zaburzeń w komunikacji.
- Dostrzeganie barier w komunikacji z pracownikami i ich wpływ na pracę.
- Sposoby radzenia sobie z barierami komunikacji.

4. Delegowanie zadań.

- Wyznaczanie priorytetów.
- Zasada Pareto.
- Formułowanie poleceń, indywidualne delegowanie.
- Egzekwowanie realizacji poleceń.
- Formułowanie celów.
- Zasada SMART.
- Sprawdzenie efektów realizacji i wyciąganie konstruktywnych wniosków.

5. Strategiczne planowanie i podejmowanie decyzji.

- Plan jako efekt wspólnej polityki przełożonych i pracowników.
- Reguły planowania.
- Wyznaczanie priorytetów.
- Zasada Pareto.
- Wykorzystanie pozyskanych informacji w procesie planowania.
- Formułowanie celów.

6. Motywacja jako narzędzie zarządzania. Stres.

- Definicja, rodzaje motywacji.
- Automotywacja.
Teoria motywacji wg F. Herzberga.
- Złe motywowanie- jakie mogą być skutki.
- Stres jako element zarządzania - jak wykorzystać go w pracy.

7. Kreatywność w zarządzaniu produkcją.

- Definicja.
- Kreatywność a rutyna.
- Źródła kreatywności w pracy związanej z produkcją.
- Wykorzystanie kreatywności w planowaniu i procesie twórczym.

8. Zarządzanie zmianą.

- Zmiany jako stały element życia firmy.
- Pracownicy jako podmiot wprowadzania zmian.
- Podejścia do zarządzania zmianami w organizacji.
- Opór wobec zmian.

Czas trwania

2 dni po 7 h
TERMIN SZKOLENIA:
12-13.06.2017
02-03.08.2017
06-07.11.2017
14-15.12.2017

Prelegenci

trenerzy TQMsoft

Gdzie i kiedy

Kraków 15-16 styczeń 2018
TQMsoft

31-231 Kraków

ul. Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN netto / 1 os.
1 560
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!