Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/doskonalenie-kompetencji-osobistych-managera-produkcji-55292-id127

Informacje o szkoleniu

 • Doskonalenie kompetencji osobistych managera produkcji


  ID szkolenia: 55292
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 h
  TERMIN SZKOLENIA:
  12-13.06.2017
  02-03.08.2017
  06-07.11.2017
  14-15.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie doskonali umiejętności prawidłowego definiowania celów, podejmowania decyzji, delegowania obowiązków. Poprzez praktyczne przykłady i ćwiczenia uczy wykorzystania narzędzi komunikacji, motywacji i kreatywności do zarządzania pracownikami. Rozwija kluczowe umiejętności osobiste na stanowisku managera produkcji.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest przeznaczone dla managerów produkcji

Program szkolenia:

1. Manager jako przywódca zespołu produkcyjnego
- Style przywództwa - koncepcja Herseya i Blancharda.
- Kompetencje jako wskaźnik sposobu zarządzania.
- Budowanie autorytetu lidera.
- Asertywność.
- Cele asertywnych zachowań i ich wpływ na relacje z pracownikami.
- Wywieranie wpływu - reguły Cialdiniego.
- Stres jako element zarządzania.

2. Budowanie zespołu produkcyjnego w organizacji - rozwiązywanie konfliktów w zespole.

- Etapy tworzenia zespołu.
- Role pracowników w grupie - Typologia Belbina.
- Czynniki wpływające na powodzenie pracy zespołu.
- Błędy w zarządzaniu zespołem.
- Konflikt i sposoby rozwiązywania konfliktu w grupie.
- Przeszkody w efektywnym rozwiązywaniu problemów

3. Rola komunikacji w dziale produkcji, bariery komunikacji.

- Komunikacja jako element zarządzania.
- Koło komunikacji – komunikacja werbalna, niewerbalna, mowa ciała, głos.
- Zasady komunikacji mailowej.
- Sprzężenie zwrotne.
- Model komunikacji, zasady skutecznej komunikacji.
- Pozyskiwanie cennych informacji.
- Komunikacja w sytuacjach trudnych.
- Aktywne słuchanie.
- Rozmowa oceniająca jako element feedbacku –modele przekazu informacji zwrotnej.
- Rodzaje zaburzeń w komunikacji.
- Dostrzeganie barier w komunikacji z pracownikami i ich wpływ na pracę.
- Sposoby radzenia sobie z barierami komunikacji.

4. Delegowanie zadań.

- Wyznaczanie priorytetów.
- Zasada Pareto.
- Formułowanie poleceń, indywidualne delegowanie.
- Egzekwowanie realizacji poleceń.
- Formułowanie celów.
- Zasada SMART.
- Sprawdzenie efektów realizacji i wyciąganie konstruktywnych wniosków.

5. Strategiczne planowanie i podejmowanie decyzji.

- Plan jako efekt wspólnej polityki przełożonych i pracowników.
- Reguły planowania.
- Wyznaczanie priorytetów.
- Zasada Pareto.
- Wykorzystanie pozyskanych informacji w procesie planowania.
- Formułowanie celów.

6. Motywacja jako narzędzie zarządzania. Stres.

- Definicja, rodzaje motywacji.
- Automotywacja.
Teoria motywacji wg F. Herzberga.
- Złe motywowanie- jakie mogą być skutki.
- Stres jako element zarządzania - jak wykorzystać go w pracy.

7. Kreatywność w zarządzaniu produkcją.

- Definicja.
- Kreatywność a rutyna.
- Źródła kreatywności w pracy związanej z produkcją.
- Wykorzystanie kreatywności w planowaniu i procesie twórczym.

8. Zarządzanie zmianą.

- Zmiany jako stały element życia firmy.
- Pracownicy jako podmiot wprowadzania zmian.
- Podejścia do zarządzania zmianami w organizacji.
- Opór wobec zmian.

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1560 PLN netto / 1 os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Doskonalenie kompetencji osobistych managera produkcji