Szkolenie

Gospodarka wodna Ustawa Prawo wodne oraz inne regulacje prawne Zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu i gospodarowaniu wodami

O szkoleniu

Gospodarka wodna
Ustawa Prawo wodne oraz inne regulacje prawne
Zadania organów administracji rządowej i samorządowej
w zarządzaniu i gospodarowaniu wodami
Kto powinien wziąć udział?
pracowników samorządów, specjalistów ochrony środowiska

Program szkolenia

Program szkolenia:
1. Gospodarowanie wodami.
• Zasoby wodne,
• Korzystanie z zasobów wodnych,
• Ochrona wód, omówienie nowych zasad ochrony wód,
• Budownictwo wodne,
• Ochrona przed powodzią, omówienie nowych zasad ochrony przed powodzią
i suszą.

2. Rola i zadania organów administracji rządowej i samorządowej w gospodarce wodnej.

3. Pozwolenia wodnoprawne, jako instrument w zarządzaniu wodami omówienie, rodzajów pozwoleń wodnoprawnych np., dokumenty niezbędne do ubiegania się
o pozwolenie wodnoprawne, w tym omówienie wymogów stawianych operatowi wodnoprawnemu i instrukcji gospodarowania wodami:
• Procedury administracyjne przy wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych,
• Pozwolenia na wspólne korzystanie z wód,
• Omówienie zmian w zasadach prowadzenia postępowań w zakresie udzielania pozwoleń wodnoprawnych,
• Komu przynależy pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego,
• Kto jest stroną postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,
• Kogo dotyczy obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do kanalizacji,
• Omówienie nowych wymagań formalnych stawianych operatom wodnoprawnym,
• W jakich przypadkach może być cofnięte pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania – omówienie zmian w przepisach dotyczących cofania i ograniczania pozwoleń wodnoprawnych.

4. Decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne,
• Decyzje o ustaleniu trwałego zarządu,
• Decyzje dotyczące zwolnień z zakazów obowiązujących na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, w tym omówienie nowych zasad wydawania decyzji zwalniających,
• Decyzje o włączeniu /wyłączeniu/ gruntów do zasobu nieruchomości podlegających przepisom Prawa wodnego,
• Decyzje legalizujące urządzenia wodne, w tym omówienie nowych zasad legalizacji urządzeń wodnych i nakładania obowiązku przywrócenia urządzeniu wodnemu funkcji,
• Decyzje w sprawach ustalenia linii brzegu itd..

5. Spółki wodne – zawiązanie spółki wodnej, działalność spółki wodnej, nadzór organów administracji nad spółkami wodnymi.

6. Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów ustawy Prawo wodne.

7. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, zasady prowadzenia postępowań
w sprawach o ustalenie odszkodowania.

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Cytat
Lucyna Osuch-Chacińska – inżynier, absolwentka Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie orzecznictwa administracyjnego
w dziedzinie gospodarki wodnej. Współautor Prawa wodnego i przepisów wykonawczych, jak również opracowująca interpretacje tej ustawy. Autorka artykułów z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa wodnego w szeregu specjalistycznych periodykach. Wieloletni pracownik naczelnych organów administracji w gospodarce wodnej (aktualnie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej). Prowadząca szkolenia z zakresu Prawa wodnego dla pracowników administracji, a w ubiegłym dziesięcioleciu również zajęcia dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska PW.

Gdzie i kiedy

Poznań 19 października 2011
Poznań

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Weź udział

Cena 1
PLN netto
460 PLN
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, obiad, przerwy kawowe
Weź udział

Organizator

Meritum Comp
03-149 Warszawa
ul. Aluzyjna 23H/403
woj. mazowieckie
Firma Meritum Comp powstała w 2004 r. Początkowo działalność Meritum Comp skupiała się na kompleksowej obsłudze informatycznej firm. Jednak z czasem, bazując na doświadczeniu zawodowym udziałowców oraz kontaktach wśród najlepszych ekspertów ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

płatność na podstawie faktury

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Meritum Comp
03-149 Warszawa ul. Aluzyjna 23H/403
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!