Kontrola Zarządcza w Administracji Samorządowej

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom prawnych aspektów funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w zakresie adekwatnej, efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej w jst.

Dlaczego warto wziąć udział?

Efektem będą zdobyte przez uczestników umiejętności dokonywania oceny istniejącego w jst systemu kontroli zarządczej w zakresie:

 • Adekwatności istniejącej struktury organizacyjnej w tym zasobów ludzkich, kompetencji i delegowania uprawnień,
 • Przestrzegania wartości etycznych (rejestr nadużyć i przestępstw),
 • Adekwatności przyjętych zadań, działań, celów i miernikami (budżet zadaniowy, zarządzanie procesowe, pomiar efektywności i skuteczności realizowanych zadań/działań)
 • Skuteczności zarządzania ryzykiem (identyfikacja i analiza ryzyka)
 • Efektywności i skuteczności mechanizmów kontroli ( dokumentacja kontroli -procesy, nadzór, ciągłość działania, ochrona zasobów w tym teleinformatycznych,  punkty kontroli „wąskie gardła” czerwone flagi)
 • Adekwatności i skuteczności informacji i komunikacji
 • Skuteczności monitorowania w zakresie samooceny kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego i kontroli (rzetelność sprawozdań)
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie w formie warsztatów skierowane jest do kierowników jednostek samorządowych oraz pracowników odpowiedzialnych za  funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach  samorządu terytorialnego (jst).

Program szkolenia

 • Podstawy prawne funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach  sektora finansów publicznych.
 • Rola, obowiązki i odpowiedzialność kierownika jsfp w tym Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta, Starosty, Marszałka województw w zakresie kontroli zarządczej.
 • Kontrola zarządcza jako narzędzie zarządzania – Standardy kontroli zarządczej wg. COSO
 • Organizacja, tryb i zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - procedury.
 • Komitety Audytu – zadania, organizacja i zasady funkcjonowania. 
 • Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w pięciu obszarach działalności jednostki: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitoring.
 • Ocena poziomu dojrzałości jednostki - kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej
 • Błędy w zarządzaniu przy ustalaniu: procedur wewnętrznych dla poszczególnych obszarów realizacji kontroli zarządczej - przyczyny powstawania braków, błędów i niespójności (budżet zadaniowy, zarządzanie przez cele, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, zarządzanie procesowe).
 • Najczęstsze uwagi organów kontrolnych dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Warsztaty w oparciu o wybrane /wskazane przez uczestników/ studium przypadku.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Ekspert PIKW Illona Pałka, CFE – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), członek Association of Certified Fraud Examiners Member USA. Posiada kwalifikacje głównego księgowego, uprawnienia audytora wewnętrznego wydane przez Ministra  Finansów oraz międzynarodowy certyfikat Biegły ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Funkcję audytora wewnętrznego pełniła od 2003 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Od 2007 r.  Kieruje Zespołem Audytu Wewnętrznego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Jest niezależnym członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury. Ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej od 2003 roku. Wykładowca prowadzący zajęcia oraz warsztaty na uczelniach wyższych z zakresu rachunkowości, audytu wewnętrznego, systemów zarządzania w organizacji, zarządzania projektami – w sektorze prywatnym oraz jednostkach sektora finansów publicznych, kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej jak i zarządzania ryzykiem.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!