Szkolenie

Najnowsze i planowane zmiany w obrocie towarowym z zagranicą.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
• przybliżenie projektowanych zmian w dziedzinie usprawnienia odpraw celnych oraz stosowania procedur uproszczonych,
• naszkicowanie związanych z tym koncepcji deregulacji i znoszenia barier biurokratycznych,
• omówienie aspektów podatkowych eksportu i importu po zmianach w 2013 i 2014r oraz wchodzących w życie w roku 2015,
• zakreślenie obszaru przyszłych zmian planowanych w zakresie podatku akcyzowego.

Korzyści dla uczestników:
• pozyskanie świadomości w dziedzinie nowych obowiązków celno-podatkowych,
• przygotowanie się do zmian,
• projektowanie zadań biznesowych w kontekście zapowiedzi kolejnych udogodnień,
• poprawne definiowanie wszelkich ułatwień i uproszczeń oraz ich dostępności,
• zdolność kreowania nowych rozwiązań logistycznych.

Metody szkoleniowe: wykład w opraciu o liczne przykłady, dyskusja, pytania, analiza przypadków.
Kto powinien wziąć udział?
Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które będzie pomocne w przygotowaniu się zmian w przepisach regulujących obrót międzynarodowy. Program jest skierowany do firm uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą zarówno na poziomie UE jak i poza nią. W szczególności udział w zajęcicch będzie przydatny dla pracowników działu księgowości, logistyki oraz specjalistów z zakresu handlu zagranicznego.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne:
o źródła prawa unijne i krajowe,
o unijny Kodeks Celny – wejście w życie,
o ogólne kierunki zmian.
2. Bezpośrednia dostawa:
o koncepcja stosowania,
o cel wdrożenia,
o zmiana przepisów dotyczących miejsca uznanego.
3. Kolejne ułatwienia w procedurach uproszczonych:
o pozwolenie zintegrowane,
o właściwość miejscowa,
o zmiany odnośnie uproszczeń w tranzycie i ułatwieniach płatniczych,
o ważność dotychczasowych pozwoleń.
4. Ułatwienia podatkowe w zakresie VAT dla beneficjentów AEO:
o rozlicznie podatku importowego w deklaracji VAT-7,
o warunki stosowania w/w dobrodziejstwa.
5. Porty 24h:
o filozofia założeń (singel windows),
o przyczyny wprowadzenia,
o zakres stosowania.
6. Zcentralizowana odprawa celna:
o podstawa prawna,
o model odprawy scentralizowanej,
o etapy wdrożenia.
7. Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO):
o istota utworzenia,
o zalety,
o obszary działania.
8. Zgłoszenie przed przybyciem towarów:
o cel zastosowania,
o warunki przeprowadzenia.
9. Implikacje podatkowe w VAT w kontekście zmian:
o import:
- podstawa opodatkowania od 1 stycznia 2014r.,
- moment powstania obowiązku podatkowego,
- odprawa fiskalna i dobrodziejstwo art. 33a ustawy VAT
o eksport:
- warunki ubiegania się o stawkę 0%,
- dowody zastępcze wywozu towaru,
- opodatkowanie zaliczek po 1 stycznia 2014r.,
- moment powstania obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2014r.,
- dostawa na warunkach EXW w kontekście obowiązków podatkowych.
10. Właściwość miejscowa po zmianach od 1 kwietnia 2013r.:
o odprawy przywozowe w Haffen Hamburg i późniejszy przywóz do kraju w trybie WNT:
o odprawy wywozowe przez Litwę.
11. Deregulacja zawodu agenta celnego:
o założenia ogólne,
o nowe kryteria,
o wejście w życie.
12. Ułatwienia dotyczące pochodzenia towaru:
o dokumentowanie pochodzenia świadectwem „in blanco”,
o upoważniony eksporter,
o upoważniony nadawca TIR,
o możliwość wystawiania świadectw pochodzenia przez inne organy.
13. Zmiany w zakresie podatku akcyzowego:
o instytucja Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA): zakres stosowania, termin wydawania i ważność, ewentualne opłaty,
o zniesienie wymogu zatwierdzania i informowania UC o sposobie prowadzenia ewidencji,
o ułatwienia w obrocie paliwami opałowymi:
- zmiany dot. oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego,
- zmiana zakresu odpowiedzialności w powyższym obszarze,
o inne ułatwienia planowane w 2015r.
14. Pytania, dyskusja.

Czas trwania

1 dzień.

Prelegenci

Cytat
Ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego, podatku VAT oraz procedury postępowania administracyjnego. Wieloletni pracownik organów celnych i podatkowych. Do niedawna kierował komórkami orzecznictwa w izbie celnej. Ceniony w środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań.

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 marca 2015
Golden Floor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
590 PLN
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się
Cena 2
zł brutto
725 PLN
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

http://www.jgt.pl/szkolenia/zamiany_celne_1501zmc

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!