Problem Solving: szkolenia z metod rozwiązywania problemów!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń, warsztatów oraz kursów z metod Problem Solving
 • Porównaj oferty: program, prelegentów i ceny kursów
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia z kreatywnego rozwiązywania problemów

Szkolenia Problem Solving: 37

 • Warszawa, 20-21 czerwiec 2022
 • 1 445 zł
1 445 zł
 • Wrocław, 6-7 czerwiec 2022
 • 1 490 zł
1 490 zł
Artykuł

Problem Solving: kursy, warsztaty, szkolenia

Problemy występują w każdej branży, firmie i obszarze jej działania. zawsze i wszędzie, a osiągnięcie stanu idealnego nie jest możliwe. Można jednak do takiego stanu dążyć, aby zminimalizować występowanie problemów. Podejście takie jest charakterystyczne dla organizacji opierających swoją kulturę na filozofii ciągłego doskonalenia.

Problemy występują w każdej branży, firmie i obszarze działania przedsiębiorstwa. Osiągnięcie idealnego stanu nie jest możliwe, jednakże można dążyć do doskonałości i w ten sposób minimalizować występujące problemy. Podejście takie jest nieodzowną częścią DNA każdej organizacji nastawionej na ciągłe doskonalenie. Dowiedz się jak wdrażać narzędzia Problem Solving poprzez specjalistyczne kursy, szkolenia i warsztaty.

Definicja problemu 

W większości firm problem definiowany jest jako niekorzystna czy trudna sytuacja, z której należy znaleźć wyjście. W organizacjach działających zgodnie z filozofią Lean problem jest najczęściej efektem dążenia do ciągłego doskonalenia i obszarem, w którym przedsiębiorstwo szuka możliwości poprawienia funkcjonowania i zdobycia przewagi konkurencyjnej. Jest to zatem istotna zmiana myślenia, która doczekała się nawet własnej nazwy, czyli Lean Thinking (Szczupłe Myślenie).

Metody Problem Solving

Do rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwach Lean używa się całego szeregu narzędzi. Mogą one być częścią kompleksowych metod rozwiązywania problemów, ale często korzysta się z nich samodzielnie. Zastosowanie metod pozwala na zorganizowane, logiczne i spójne poszukiwania rozwiązania problemu.

Jedną z popularnych metod rozwiązywania problemów jest metoda 8D, czyli osiem dyscyplin – jest to metoda stosowana powszechnie w motoryzacji (tzw. branża automotive). Etapy tej metody to: 1D, czyli stworzenie zespołu lub grupy roboczej pracującej nad rozwiązaniem problemu; 2D, czyli zdefiniowanie problemu z użyciem narzędzi wspomagających takich jak 5W2; 3D, czyli podjęcie natychmiastowych działań oddalających klienta od problemu; 4D, czyli ustalenie przyczyn problemu z użyciem metod takich jak 5xWHY, Diagram Ishihawy; 5D, czyli etap opracowania działań naprawczych; 6D, czyli analiza efektów i wdrożenie działań korygujących; 7D, cyzli zapobieganie wystąpienia problemu w przyszłości; 8D, czyli raportowanie i świętowanie rozwiązania i osiągniętych efektów.

Problem Solving: szkolenia z rozwiązywania problemów

Udział w szkoleniach, kursach i warsztatach poświęconych metodom ciągłego doskonalenia, rozwiązywania problemów i narzędzi i metod Problem Solving może przynieść zarówno firmie, jak i pracownikom szereg korzyści. Najważniejsze z nich to:

 • pokazanie pracownikom, że błędy należy poprawiać, ustalać ich przyczyny i rozwiązywać, a nie ukrywać i unikać odpowiedzialności;
 • przedstawienie pracownikom najlepszych metod i narzędzi Problem Solving, które mogą wpływać na jakość i efektywność funkcjonowania,
 • zapoznanie z metodologią 8D, która pozwala rozwiązywać problemy, które przerastały możliwości zespołu i wpływały na jego morale,
 • pokazanie korzyści wynikających z rzetelnego raportowania 8D i dzięki temu stworzyć kulturę osiągania wysokich wyników i świętowania sukcesów,
 • uświadomienie członków zespołu jakie korzyści wynikają z ciągłego doskonalenia i zespołowego rozwiązywania problemów, wpływu tej metodyki na atmosferę pracy i współpracy.
Program szkolenia Problem Solving

W programie kursów, warsztatów i szkoleń z metod Problem Solving znajdziemy zagadnienia takie jak:

 • Wprowadzenie do Problem Solving: poszukiwanie przyczyn, określanie problemu, analiza i wybór przyczyn problemu, narzędzia (5W2H, myślenie lateralne, metoda dedukcyjna i indukcyjna, kreatywność), działania korygujące, standaryzacja…
 • Metoda 8D: praktyczne zastosowanie, etapy metody 8D, raport 8D, PDSA (Plan-Do-Check-Act)…
 • Narzędzia w Problem Solving: 5xWHY (5xDlaczego?), diagram Ishikawy, burza muzgów, histogram, drzwo usterek, diagram Pareto, metoda ABCD
 • Team problem Solving (TPS): członkowie zespołu, budowanie zespołu, role i odpowiedzialności, zasady współpracy i komunikacja
Gdzie szukać szkoleń i kursów Problem Solving: kreatywne rozwiązywanie problemów?

Listą nadchodzących terminów i szkoleń poświęconych rozwiązywaniu problemów z użyciem metod Problem Solving znaleźć można na górze strony. Oferty szkoleń i kursów zawierają informacje o terminie i miejscu odbycia się szkolenia, jego organizatorze, trenerach prowadzących zajęcia i programie zajęć oraz o cenach udziału w warsztatach, szkoleniu lub kursie. Szkolenia z Problem Solving odbywają się zarówno online, jak i stacjonarnie, głównie w takich miastach jak Wrocław, Warszawa, Łódź, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Katowice, Rzeszów czy Lublin. Rejestracji na wybrane szkolenie lub kurs można dokonać z użyciem bezpłatnego formularza rejestracji online.

Problem Solving: kursy, warsztaty, szkolenia